Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr 5 is uit.
(september 2023)

 

 

                                                                              

                                                                                             herfst 2023

                          
Bestuur                               

Voorzitter / secretaris:                                         mw. M.G. Buizert                  tel: 06-28644916                      mgbuizertfaas@gmail.com
                     
Penningmeester / ledenadministratie:         dhr. M. den Boer                    tel: 6916120                              boer1201@zonnet.nl

Algemene bestuursleden:

Distributie nieuwsblad:                                        dhr. F.J. Jansen                       tel: 06 25532982                      jan81708@planet.nl

Kaart- en hobbyclub :                                            mw. C. Klootwijk                   tel: 8508909

Lief- en Leed :                                                           mw. E.N.J. Jakobs                  tel: 6915960                             betsjakobs@hotmail.com

                                                                                           mw. L. Kaleas                       tel: 06 28356023                     c.kaleas@kpnplanet.nl

———————————————————————————————————————————————————————————

Redactie :                                                                 mw. M.G. Buizert                  tel:  6913831

                                                                                      dhr. M. den Boer                      tel:  6916120

Website:                                                                   dhr. J. Radstake                        tel:  6930711                            secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl

Postadres: Koningin Wilhelminaweg 127 2951 XE Alblasserdam
Kamer van Koophandel: 56170122

                                           

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -)
te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:

NL33 RABO 0172 4298 62      t.n.v. SSAA Alblasserdam    

Website:     www.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

                                      

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Van de Voorzitter

Wat vliegt de tijd. Zo wens ik u een fijne zomer en nu begint op 20 september
alweer het nieuwe seizoen. Ik hoop dat u allemaal heeft genoten van de zomerse dagen
die er waren en dat u de hitte goed heeft kunnen verdragen.
Het weer heeft geen rekening gehouden met iedereen die vakantie had.
Het ging van tropisch naar herfstachtig weer en alles daartussen.
Ook dat was niet alleen in Nederland maar over de hele wereld.

Wij hebben genoten van onze high – tea bij Intratuin.
Met dertien personen gingen we op 12 juli jl. naar Hendrik-Ido-Ambacht.
We konden eerst winkelen waarvan gretig gebruik werd gemaakt.
De high – tea werd geserveerd in een rustige hoek van het restaurant en er was volop keus.
Hartige- en zoete hapjes te kust en te keur, er was volop.

Jammer genoeg kon het geplande uitje naar het Westland geen doorgang vinden vanwege onvoldoende belangstelling.
We denken dat de late organisatie de oorzaak is geweest en zullen dat in het vervolg eerder bekendmaken.

Op 20 september start het nieuwe seizoen voor de contactmiddagen met de muziek van Jan Zweep met de Grannys.
Ik hoop dat u weer zin hebt in een gezellige muziekmiddag. Ook de Bingo gaan we weer als vanouds doen.
En u kunt ook weer blijven eten in Landvast, maar de aanmelding daarvoor is veranderd en de betaling doet u voortaan
rechtstreeks aan Landvast op de middag zelf. Verderop in dit blad vindt u dat duidelijk uitgelegd.

Voor de activiteiten rond de Kerst zijn we al begonnen met de plannen.
In de volgende nummers van het Nieuwsblad zullen we daarover meer bekendmaken.
Ik hoop u allen binnenkort weer te kunnen begroeten.

Ria Buizert


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Verslag 21 juni 2023 laatste seniorenmiddag van het seizoen.

De laatste seniorenmiddag, van voor de vakantie, werd deze keer afgesloten door het muzikale zangduo Grace & Mick van den Broecke
uit Alblasserdam.

Zij presenteerden de aanwezigen op een country en Nederlandstalig repertoire uit de oude doos.
Het openingsnummer startte met “Het kleine café aan de haven “ gevolgd door o.a. “Sofietje” van Johnny Lion.
Ook een Engelse wals met “Somewhere between” ,van Olivia Newton John, kwam aan de beurt.
Met als laatste nummer van voor de pauze van Corrie Konings ” de laatste dans “

Na de pauze werd het vervolgd door Anneke Grönloh met ‘Paradiso” en Willeke Alberti met “Spiegelbeeld en Ome Jan”
en enkele andere bekende nummers zoals: “Zachtjes tikt de regen” van Rob de Nijs , en “Visite” van Lenny Kuhr
Het muzikale middagje werd afgesloten door Conny v.d. Bos met “Mijn roosje “.

Het was met z’n allen weer een gezellig muzikaal onderonsje.

Ook aan vertrouwde bingospel werd weer door iedereen deelgenomen.

En zoals gebruikelijk natuurlijk weer, voor de aangemelde 32 personen, afgesloten met een heerlijk verzorgd diner door
“de ladies van Landvast”.

Frans Jansen

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

Lief en Leed

Kent u donateurs van onze Seniorenclub die (langdurig) ziek zijn of anderszins een Opkikkertje, in de vorm van een kaartje wel kunnen gebruiken?

B el of mail dan met Ria Buizert of Rinus den Boer, zij zullen dan zorgen dat de Lief en Leed commissie actie onderneemt.
Telefoonnummers en e-mail adressen vindt u vóór in dit boekje.

=======================================================================================================

Lief en Leed

Kent u donateurs van onze Seniorenclub die (langdurig) ziek zijn of anderszins een Opkikkertje, in de vorm van een kaartje wel kunnen gebruiken?

Bel of mail dan met Ria Buizert of Rinus den Boer, zij zullen dan zorgen dat de Lief en Leed commissie actie onderneemt.
Telefoonnummers en e-mail adressen vindt u vóór in dit boekje.

======================================================================================================================
                                                  Nieuwe spelregels voor eten in Landvast

Als u wilt blijven eten in Landvast, dan gelden er nieuwe afspraken!

U moet u nog steeds opgeven bij de Seniorenclub, telefonisch of per e-mail, bij Ria Buizert of Rinus den Boer.

Dat moet u doen in de week vóór de contactmiddag, anders kunt u niet mee-eten.

U hoeft niet meer te betalen voor het eten aan de Seniorenclub.

U betaalt voortaan per pin of contant aan Landvast op de contactmiddag, gelijk met uw drankje.

Ria Buizert tel. 06 28644916                             

mgbuizertfaas@gmail.com

Rinus den Boer tel. 078 6916120

boer1201@zonnet.nl

################################################################################################
Naar het verpleeghuis? 
Pas op voor de AOW – Valkuil.

Als een van de partners van een echtpaar naar het verpleeghuis gaat, kan dat echtpaar tweemaal alleenstaanden- AOW aanvragen.
Dat is aanzienlijk meer dan gehuwden-AOW, maar die keuze pakt niet altijd financieel gunstig uit.
Gelukkig is het sinds vorig jaar mogelijk om een verkeerde beslissing terug te draaien

Een jarenlang huwelijk kan op een wrede manier in de knel komen als een van de partners zulke ernstige

gezondheidsproblemen krijgt dat opname in een verpleeghuis noodzakelijk is. Denk aan het bekendste voorbeeld:

dementie. Thuis wonen is geen optie meer. Die gedwongen scheiding is niet alleen een emotio­nele klap, het leidt

ook tot ingrijpende financiële vragen

Nadat een van de partners is verhuisd naar het verpleeghuis, stuurt de Sociale Verzekeringsbank een brief.
Een echtpaar kan kiezen om de AOW voor gehuwden om te zetten in tweemaal ­alleenstaanden-AOW.
Op het eerste gezicht lijkt dat gunstig. Gehuwden ontvangen ieder 50 procent van het minimumloon, ­samen zo’n €20.000 netto per jaar.
Twee ongehuwden ontvangen samen tweemaal 70 procent van het minimumloon. Dat is tweemaal €15.000, samen €30.000.
Dat is aanzienlijk meer dan wat een echtpaar krijgt. Het afgelopen jaar kozen zo’n 1400 echtparen ervoor om de gehuwden-AOW om te zetten
in twee maal alleenstaanden-AOW. Enkele jaren geleden gebeurde dat vaker, waarschijnlijk omdat in die jaren meer senioren naar het ­verpleeghuis
konden verhuizen.

Woonsituatie

Bij de keuze voor een hogere AOW zit een flinke adder onder het gras. De woonsituatie heeft ingrijpende gevolgen voor de eigen bijdrage voor het verpleeghuis.
Gehuwden en alleenstaanden

betalen namelijk een andere eigen bijdrage. Een gehuwde betaalt altijd de lage eigen bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op het gezamenlijke
inkomen en het gezamenlijke spaargeld. Uitgangspunt is dat de thuiswonende partner voldoende geld overhoudt om van te leven.

Een alleenstaande gaat na vier maanden de hoge eigen bijdrage betalen, die gebaseerd is op het ­eigen

inkomen en spaargeld. Simpel gezegd komt het erop neer dat een alleenstaande zak- en kleedgeld overhoudt. De rest van het inkomen gaat grotendeels
op aan de eigen bijdrage.
In euro’s kan het verschil

tussen de lage en de hoge eigen bijdragen erg groot zijn. De lage eigen bijdrage is maximaal € 900, de hoge bijdrage kan oplopen tot € 2.500 per maand.

Een echtpaar dat de AOW laat veranderen in tweemaal alleenstaanden-AOW, kan onder aan de streep erg duur uit zijn. Als de partner met weinig
tot geen pensioen naar het verpleeghuis gaat, wordt de eigen bijdrage ­berekend over een laag inkomen. De eigen bijdrage zal dan relatief laag zijn.
Als daarentegen de partner met het hoogste inkomen naar het verpleeghuis moet, zal de eigen bijdrage

aanzienlijk hoger zijn. Het pensioen verdwijnt dan groten­deels naar het verpleeghuis. Netto kan het echtpaar er fors op achteruitgaan,
ondanks de hogere AOW.

Terugdraaien

De laatste jaren zijn veel echtparen er tot hun grote schrik achtergekomen dat ze er financieel flink op achteruitgingen door de alleenstaanden-AOW. In het verleden was het niet mogelijk deze fout te herstellen. De partners stonden te boek als gescheiden en ze woonden op twee verschillende adressen.

Alleen als beide partners weer zouden gaan samenwonen, kon de SVB ze weer als gehuwd beschouwen. Bij opname in een verpleeghuis vanwege
dementie is dat natuurlijk lastig. Vorig jaar mei zijn de regels veranderd. Als de keuze voor alleenstaanden-AOW financieel verkeerd uitpakt,
kan het worden teruggedraaid. De SVB heeft alle ongeveer zesduizend AOW’ers in die situatie benaderd en zes­honderd personen hebben de ­
mogelijkheid aangegrepen hun fout te herstellen. De nieuwe regel geldt ook voor de toekomst. Ieder echtpaar dat in deze AOW-valkuil terechtkomt,
kan de alleenstaanden-AOW weer terugdraaien naar een AOW voor gehuwden. Dit kan één keer worden gedaan.
De SVB mag de te veel betaalde AOW niet terug­vragen. Na het herstel van de gehuwden-AOW stelt het CAK de eigen bijdrage opnieuw vast.

Ingewikkeld

Het is niet vreemd dat sommige AOW’ers een verkeerde keuze maken De regels zijn ingewikkeld en het is lastig een goed overzicht te krijgen
van alle ­financiële ­gevolgen. Deze keuze voor tweemaal alleenstaanden-AOW heeft niet alleen gevolgen voor de eigen bijdrage.
Er kunnen ook consequenties zijn voor toeslagen, ouderdomspensioen, inkomstenbelasting en gemeentelijke belastingen.
Sinds kort waarschuwt de SVB AOW’ers hier voor. De gevolgen voor de eigen bijdrage zijn uit te rekenen met een rekenhulp op de site van het CAK.
Dit geeft een goede indicatie over de gevolgen van het omzetten van de AOW. AOW’ers die met deze vragen te maken krijgen, kunnen een gratis
Wlz-cliëntondersteuner (van de Wet langdurige zorg) inschakelen.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Agenda                                         

Contactmiddagen:

20 september Start het nieuwe seizoen voor de contactmiddagen met de muziek van Jan Zweep met de Grannies.

18 oktober Komt Cees Aantjes met zijn plankjes.

Aanvang 14.00 uur, na afloop bingo en eten (geldt alleen voor de contactmiddagen!). Kosten € 11,50 voor het eten, € 2,50 voor een plankje.

=================================================================================================================================

Beste mensen 

Wij als Seniorenclub Alblasserdam zijn blij met de ontwikkeling van

Odensehuis. Het gaat goed met het Odensehuis! De belangstelling neemt nog steeds toe. Zodanig dat er een 2 e lokaal in ParticiPand in gebruik is genomen.
De stichting Odensehuis Alblasserdam hoopt in oktober te gaan starten met een proef voor een derde dag in de week open.(maandag, naast de al bestaande
dinsdag en donderdag).

Om iedereen (weer) in de gelegenheid te stellen om eens een kijkje te nemen in het de Odensehuis organiseert de stichting Odensehuis Alblasserdam
op 21 september a.s. een Open Dag. U bent van harte welkom om langs te komen. Je kunt eventueel ook mee lunchen; geef je in dat geval even tevoren op.

 Stichting Odensehuis Alblasserdam

Dirk Louter (06 15056005)

#############################################################

Week tegen Eenzaamheid Alblasserdam

Ook dit jaar wordt in Alblasserdam weer de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd en wel van 28 september tot en met 5 oktober 2023.
Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) organiseert in samenwerking met verschillende organisaties een aantal activiteiten in die week waarbij ontmoeting,
verbinding en gezelligheid centraal staan. De week wordt afgesloten met de KOM ERBIJ tentoonstelling op 5 oktober.

Alvorens aan een activiteit mee te doen, kunnen er soms bepaalde gedachten door u heen gaan, zoals: ‘Ik ken daar niemand, dus ik durf niet te gaan’
of ‘Dat zal wel niks voor mij zijn’. Dat zijn gedachten die belemmeren om aan te sluiten bij een activiteit en dus om anderen te ontmoeten.
Het kan ook zijn dat u wel graag wilt gaan maar de drempel te hoog vindt. U ervaart tegenstand in uzelf en legt u daarbij neer.
Dit is iets wat veel mensen herkennen.

Daarom geven we dit jaar extra aandacht aan het thema ‘Kom erbij en neem iemand mee over de drempel’. Misschien herkent u eenzaamheid niet bij uzelf,
maar zou u wel iets voor een ander kunnen betekenen die deze gevoelens heeft. Dan zou het kunnen helpen om de ander mee te vragen.
U bent in elk geval van harte uitgenodigd om mee te doen aan de activiteiten. Dus, houd onze website in de gaten.
Het volledige programma is te vinden op: www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Blijft de drempel voor u te hoog? Of merkt u bij iemand anders in uw omgeving dat diegene zich terugtrekt uit sociale situaties en
de drempel niet meer over komt? Misschien speelt er dan eenzaamheid en wilt u graag advies over wat u kunt doen? Neem dan contact op met
Sabine van Dalen via 078-202 11 11 of s.vandalen@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Met vriendelijke groet,

 Sabine van Dalen – tel. 0683872496

Welzijnscoach

Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Lief en Leed

Geen nieuws te melden

Verjaardagen

Alle donateurs die jarig zijn geweest en die in de komende maanden jarig zijn: van harte gefeliciteerd!     

Een fijne dag toegewenst en blijf vooral gezond!

Nieuwe Donateurs

We kunnen als nieuwe donateur mevrouw E.M. Spek- Olislagers verwelkomen.

Veel plezier in de Seniorenclub Alblasserdam.


Alle donateurs die jarig zijn geweest en die in de komende maanden jarig zijn: van harte gefeliciteerd!

Een fijne dag toegewenst en blijf vooral gezond!

*******************************************************************************************************************************************************

Bestuursleden gezocht

Ter uitbreiding van het huidige bestuur, zijn wij op zoek naar 2 enthousiaste bestuursleden.

Heeft u interesse om bestuurslid te worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Wilt u geen bestuursfunctie, maar spreekt het werk van de Seniorenclub u aan? Word dan vrijwilliger!

==============================================================================   In gesprek met de wethouder

15 tips: goedkoop tanken én besparen op brandstofverbruik

Het zal geen enkele automobilist zijn ontgaan: tanken is onverminderd duur. Goedkoop tanken is er niet langer bij.
Gelukkig kan het waarschijnlijk wél voordeliger, zelfs in deze tijden. Wij geven vijf bespaartips bij het tanken plus tien suggesties om minder
brandstof te verbruiken.

Waar kan ik goedkoop tanken?

Eerst even dit. Stop nooit zomaar bij het eerste de beste tankstation, maar check vooraf waar je goedkoop kunt tanken.
Een makkelijke manier om dat te doen, is met behulp van de ANWB Onderweg app. Hiermee zie je wat de goedkoopste tankstations bij jou
in de buurt zijn, op de route of je plaats van bestemming.

5 andere tips om goedkoop te tanken

1. Tank niet langs de snelweg.

Het is geen geheim dat je langs de snelweg meer betaalt: gemiddeld zo’n 14 cent per liter, zowel voor diesel als benzine. Ga je dus een lange rit maken,
bedenk dan vooraf of je nog genoeg brandstof in je tank hebt zodat je niet langs de snelweg hoeft te stoppen.

Besparing op jaarbasis (40 tanks à 50 liter): € 196

2. Tóch tanken aan de snelweg? Doe het slim.

Niet alle tankstations aan de snelweg zijn peperduur. Sterker nog: de prijzen tussen stations van dezelfde keten kunnen flink verschillen, tot wel 25 cent per liter.
Zoek daarom de goedkoopste langs je route en bespaar – zónder omwegen of afslagen – tot wel 
€ 12,50 op een tank van 50 liter. Ook aan de snelweg!

3. Kies voor prijsvechters.

Gezellig zijn ze zelden, want ketens zoals Sakko, Fieten Olie, Tango, TinQ en Supertank concurreren puur op prijs. Omdat er is bezuinigd op voorzieningen,
kun je bij die bedrijven wel goedkoop tanken. Tank je vaak bij hetzelfde tankstation?

Schrijf je in voor hun nieuwsbrief om ‘actiedagen’ in de gaten te houden. Dan krijg je extra korting op de toch al (relatief) lage prijs.

4. Tank op rustige momenten.

Tank liever in het weekend en nooit op maandag: dat is de drukste en daardoor duurste tankdag. Er zijn ook steeds meer tankstations die gedurende de dag
hun prijzen aanpassen. Dat noem je 
dynamic pricing. Op rustige momenten (in het weekend en buiten de spits) liggen de literprijzen lager.

 5. Ga de grens over

Ook in Duitsland en België zijn de prijzen nog altijd niet mals, maar omdat brandstofaccijnzen daar veel lager zijn, blijft tanktoerisme lonen.

Blijf dan weg bij de snelweg, want bij stations direct aan de snelweg schelen de prijzen amper met tankstations in Nederland. Tanken buiten de snelweg in
België of Duitsland kan 
€ 10 euro per tank schelen. Check voor het afreizen de prijzen in het buitenland en vraag je af of het de moeite loont als je verder
van de grens woont. Het kost tijd, je rijdt een deel van de goedkoop getankte brandstof meteen weer op en de extra kilometers
zijn ongunstig voor afschrijving en CO2-uitstoot.

10 tips om brandstof te besparen.

Goedkoop tanken helpt om geld te besparen, maar je kunt ook proberen zo zuinig mogelijk te rijden. Dat doe je zo:

1. Pas je rijstijl aan.

Met ‘het nieuwe rijden’ (zoals ver vooruitkijken, vloeiende rijstijl, anticiperen, snel opschakelen, remmende werking motor gebruiken,
motor niet stationair laten draaien) verbruik je zo’n 10 tot 20 procent minder brandstof. Wees ook zuinig met brandstofvreters als airco, stoel- en raamverwarming.
Besparing op jaarbasis (10.000 km per jaar/verbruik 1 op 15 en 15% minder brandstof): € 180

2. Bedwing je rechtervoet.

De meeste auto’s hebben het laagste verbruik in de hoogste versnelling, bij een snelheid van tussen 60 en 80 km/u.
Vanwege de hogere luchtweerstand neemt het verbruik bij toenemende snelheid snel toe. Voorbeeld: bij 130 km/u gebruik je gemiddeld
1,3 liter méér per 100 kilometer dan bij 110 km/u.

Besparing op jaarbasis (5000 km lang 110 km/u i.p.v. 130 km/u): € 117

3. Weg met bagage en dragers.

Géén overtollige bagage, ballast of accessoires mee.

Ruim de kofferbak op en verwijder je dakkoffer of fietsendrager als je die niet nodig hebt. Voorbeeld: 100 kilo bagage zorgt voor zo’n 0,6 liter extra per 100 kilometer.
Een dakkoffer verbruikt volgens onderzoek van onze Duitse zusterorganisatie ADAC elke 100 kilometer zo’n 2 liter brandstof extra bij 130 km/u.
Besparing op jaarbasis bij 10.000 kilometer rijden: € 108 (100 kg minder ballast) en ca. € 360 (zonder dakkoffer)

4. Laat je banden niet te zacht worden.

Rijden met zachte banden zorgt voor een hoger brandstofverbruik. Uit Duits onderzoek blijkt dat je met 0,8 bar
(in plaats van de voorgeschreven 2 stuks) 0,7 liter meer verbruikt per 100 kilometer.

Check dus regelmatig je bandenspanning.
Besparing op jaarbasis bij 10.000 kilometer rijden: € 126

5. Plan slimme routes.

Vermijd rijden door een stad, maar neem liever een stuk extra ringweg. Door telkens stoppen, wachten en optrekken kost rijden flink wat meer brandstof
dan doortuffen in hetzelfde tempo. Bekijk vooraf op de 
ANWB Routeplanner wat de snelste route is – liefst met zoveel mogelijk snelweg.
Besparing op jaarbasis: sterk afhankelijk van het aantal gereden kilometers en type routes,
maar kan makkelijk oplopen tot € 250 per jaar

6. Combineer ritten.

Heb je meerdere korte ritten op een dag, probeer die dan achter elkaar te plannen. Een auto is na een kwartier op temperatuur,
dan rijd je dus pas op z’n zuinigst. 

7. Volg de schakelindicator

Je rijdt veel zuiniger als je rond de 2.000 toeren doorschakelt. Eventueel vertelt een schakelindicator op het dashboard wanneer je moet schakelen.
Heb je een automaat? Haal dan je voet iets van het gaspedaal, zodat de auto sneller doorschakelt. 

8. (Bijna) alles uitschakelen.

Daar bedoelen we mee: airco, stoel -, achterruit- en stuurverwarming. Die vragen veel van de motor.

Houd de ventilator op stand een of twee, dan verbruik je de minste elektriciteit. 

Schijnt de zon volop en is je auto heet van binnen, zet dan eerst de ramen open om de ergste hitte eruit te laten. Zet daarna pas de airco aan!

9. Auto uitrollen. Rijd je af op een rotonde, kruispunt of rood verkeerslicht, rem dan zo min mogelijk, maar laat je auto zover mogelijk uitrollen. 

10. Onze laatste suggesties.

  • Vermijd file: optrekken en remmen verbruikt meer brandstof.
  • Zet de auto niet in sportstand, maar in de eco- of normale stand.

  • Gebruik je start/stop-systeem, als jouw auto daarmee is uitgerust.

N.B. Bij de prijsvoorbeelden zijn we uitgegaan van de adviesprijs van € 1,80 per liter benzine. Nog meer tips om zuinig te rijden: 

Bonustip: laat de auto staan,

Het is natuurlijk niet altijd een optie, maar de beste manier om minder brandstof te verbruiken, is door de auto te laten staan.
Pak wat vaker de fiets, neem de trein of probeer eens te carpoolen. Zo kun je tientallen liters per jaar besparen.

Gegevens ANWB

 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

Wist u dat… 

*   de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, 
     ongeacht hun gezindte?

*   wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in  Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.

*   wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te  presenteren?

*   dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie?

*   u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

*   wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?      (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs
     voor het planknummer)?

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

Dinsdagmiddag 13.30 uur: kaartclub “HARTEN VROUW” in de Groene Zoom. 

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)

U begrijpt dat deze activiteiten alleen kunnen plaats vinden als de Covid 19-maatregelen weer voorbij zijn.
Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

ww.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

Kortingen bij de middenstand

 

Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen
(op vertoon van de SSAA ledenpas).

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851,   
             info@feetpleasure.nl                                                                10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                         10 %         

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl        10 %

Thuisin Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                          10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                                     15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                              5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                     5 %

 

 

Reacties zijn gesloten.