Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr 1 is uit.
(februari 2023)

 

 

                                                         

                                    

                          
Bestuur                               
  

Voorzitter                  : dhr. J.M. Seelbach                          6913480         
                                          voorzitterssaa@hotmail.com

Secretaris/ledenadministratie/website:
                                         dhr. J. Radstake                              6930711
                                        secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl
Penningmeester:     dhr. M. den Boer                              6916120
                                        boer1201@zonnet.nl

                                           
Algemene bestuursleden:

Distributie nieuwsblad:       dhr. F.J. Jansen                          06-25532982
                                                       jan81708@planet.nl 
Algemene Zaken:                   dhr. P. Dijkema                        6914115
                                                       peterdijkema@live.nl

Lief en Leed:                            mw. E.N.J. Jakobs                   6915960
                                                       betsjakobs@hotmail.com
                                                         mw. L. Kaleas                            06-28356023
                                                         c.kaleas@kpnplanet.nl

Kaart- en hobbyclub             mw. C. Klootwijk                       8508909
Sjoelclub                  :                mw. C. van der Linde                 6916703                     

Redactie                  :                mw. M. Seelbach-Scholte           6913480
                                                      jaap-miep@live.nl

Postadres: Frans Halslaan 31, 2951 PD  ALBLASSERDAM 

Kamer van Koophandel: nr. 56170122

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -)
te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:

NL33 RABO 0172 4298 62      t.n.v. SSAA Alblasserdam    

Website:     www.seniorenclub-alblasserdam.nl


Van de Voorzitter                                               

In de eerste plaats wens ik u, namens het Bestuur, een geweldig, gezond en vreugdevol 2023. Het is weliswaar wat laat, maar ik ben
van mening dat je het gehele jaar elkaar het allerbeste kan en mag wensen, als het maar gemeend is.
De feestdagen zijn weer achter de rug en ik moet u bekennen dat ik het niet vervelend vind dat alles weer een beetje normaal is.
Weg met dat vervelend geknal met vuurwerk, wat meer rust in de winkels en ook meer kalmte bij de mensen lijkt het.
De Kerstmiddag op 21 december met een optreden van het Seniorenorkest “De Wipmolen” was succesvol met daarna
als afsluiting het voortreffelijke Kerstbuffet met dank aan de medewerkers van Landvast.
Op dinsdag 10 januari is het Odensehuis officieel geopend op een ludieke wijze in de vorm van een legpuzzel.
Het laatste puzzelstukje in de cirkel werd gelegd door wethouder Margreet de Deugd waarna ze een korte toespraak hield
en er werd getoast op deze waardevolle aanvulling op de Alblasserdamse voorzieningen. Het Odensehuis is bestemd voor
mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers of familie c.q. begeleiders.
Vooral kwaliteit van leven staat hier centraal. Je kunt er zo binnenlopen voor een praatje, informatie, een kopje koffie of thee
of een andere activiteit. Iedereen is welkom op dinsdag en donderdag tussen 10.00  en 15.00 uur
in pand Participand, Lelssstraat 2. Een prachtig initiatief, veel succes gewenst.

Tijdens de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente vroeg burgemeester Jaap Paans in zijn toespraak
onder andere aandacht voor een eerste kinderburgemeester in ons dorp en vroeg om donaties voor een ambtsketen hiervoor.
De burgemeester heeft eind januari afscheid genomen en de receptie stond, naast de benoeming van mevrouw Linda Maat-de Jong tot lid in de Orde van Oranje Nassau
voor haar vrijwilligerswerk, in het teken daarvan.
In zijn toespraak hield hij de aanwezigen een spiegel voor met als rode draad de lichtpuntjes in ieders leven.
Op zijn verzoek werd een ieder uitgenodigd met de zaklamp op zijn telefoon, nadat de lichten gedoofd waren, naar elkaar te schijnen.
Namens de seniorenclub heb ik hem, na afloop, geluk en een mooie toekomst gewenst.
Tijdens die receptie heb ik een gesprek gehad met wethouder De Gier over de bij ons ontstane vacatures in het bestuur wat wel eens zou kunnen leiden
tot beëindiging van de activiteiten van de Seniorenclub.
Hij wilde dat graag bespreken met collega wethouder(s) omdat hij het zou betreuren als de Seniorenclub zou ophouden te bestaan.
Jan Radstake heeft een gesprek gehad met de SWA, zij hebben een advertentie opgesteld om kandidaten te zoeken voor ons.
Wellicht komt er zo nog een oplossing voor ons probleem.

De contactmiddag op 18 januari stond in het kader van het nieuwe jaar.
De film die vertoond werd, Wild Port of Europe, een natuurfilm over de Rotterdamse haven, gaf ons een beeld over het onwaarschijnlijke leven van dieren
in een zo drukke omgeving.

Jaap Seelbach

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Herkennen  (een verhaal van Mark Verhees)

Een man vond een heel oud boek. In het boek stond het verhaal over de ‘steen van verandering’.
Een steen die ieder metaal kon veranderen in puur goud. De ‘steen van verandering’ zou een kiezelsteen zijn,
die er net zo uit ziet als alle anderen. Het geheim was dat deze steen warm zou aanvoelen.
De man besloot op zoek te gaan naar de steen. Hij verkocht zijn bezittingen, kocht een aantal eenvoudige benodigdheden,
kampeerde aan de kust en begon met zoeken.
De man besefte dat hij de kiezels na het voelen niet terug kon leggen. Dan zou hij dezelfde kiezels te vaak op gaan pakken.
Dus als hij een koude kiezel pakte, gooide hij deze in zee. Hij deed dit de hele dag en vond de ‘steen van verandering’ niet.
Maar hij ging door. Dagen werden weken. Weken werden maanden. Op een dag pakt hij een steentje en deze was warm.
De man gooide voordat hij het zich realiseerde de ‘steen van verandering’ in zee.
Hij had zo’n sterke gewoonte gecreëerd om iedere kiezel in zee te gooien, dat hij de gouden kans die voorbij kwam niet meer zag.

Moraal van dit verhaal: blijf altijd waakzaam voor de mogelijkheid die zich kan voordoen!

=======================================================================================================

Nieuws van de SWA     

Mantelzorgbijeenkomst:

Donderdag 9 februari 2023.

Thema: Draagkracht en draaglast.
Deze morgen komen we bij elkaar in het Brughuis.
Het thema is ‘Draagkracht en draaglast’ en we gaan daarover in gesprek onder leiding van Mineke Boon.
Zij is maatschappelijk werker bij De Sociale Basis.

Inloop vanaf 9.45 uur, start 10.00 uur.
De ochtend duurt tot ongeveer 11:30 uur.
U bent van harte welkom. Aanmelden wordt op prijs gesteld.

Inloopochtend:


Donderdag 23 februari 2023
Thema: Ruimte voor gesprek
Inloopochtend voor mantelzorgers.
Loopt u rond met vragen of ideeën voor gespreksonderwerpen of wilt u gewoon eens even bijpraten?
Loop dan binnen in het Brughuis. De koffie staat klaar in de huiskamer. Inloop tussen 9.30-11.00 uur

Cursus “Omgaan met verlies”

Gespreksgroep met 5 bijeenkomsten.
Ook in 2023 willen we weer een reeks van vijf middagen aanbieden onder de naam ‘Omgaan met verlies’.
Deze gespreksgroep is bedoeld voor iedereen die met verlies te maken heeft als gevolg van ingrijpende situaties in het leven.
Als er voldoende belangstelling is prikken we een startdatum!

======================================================================================================================

Bezoek aan de Pieterskerk in Leiden

In Leiden stond een bezoek aan de Pieterskerk en enkele hofjes in de buurt
op ons programma.
Bij de Pieterskerk aangekomen vonden we de ingang naast een café .
We werden gelijk in het Engels aangesproken, bijzonder toch in Nederland?
De waardin nam het gesprek over in het Nederlands en wees ons de weg
naar de kerkruimte, en ja een kerstboom stond er in die grote ruimte
te pronken begeleidt door serene kerstmuziek.
Wat een enorme ruimte.
Er was een vrijwilliger bezig met werk aan een plaquette, dit trok ook
onze aandacht.
Met een gezellig praatje over de constructie van de kerk.
Ruim 900 jaar geleden gesticht en enkele malen vergroot vertelde hij
ons over de dakconstructie.
De balken waren vervaardigd van eikenhout uit het Zwarte Woud
en aldaar was ook het dak in elkaar gezet.
Vervolgens werden de balken genummerd en naar Leiden verzonden.
Hij noemde het de eerste IKEA-kerk van Nederland
omdat de balken in Leiden aan elkaar werden gezet om zo die
dakconstructie  te vormen zoals die er nu na honderden jaren 
nog precies zo uitziet.
Na een kwartier of zo gingen we weer richting café en werden we door die vrijwilliger uitgenodigd om de
kerkrentmeesterzaal te bekijken. Dit werd met 2 handen aangenomen.
Een prachtruimte met beschilderd leerbehang en voorzien van familiewapens van de dominees
De vrijwilliger nog een prettig kerstfeest toegewenst en via het café naar buiten, maar niet voordat de locatie was
gevraagd naar een hofje op het Pieterskerkhof achter de kerk.
De waardin kon het niet vertellen, in ons boekje stond dat de ingang verscholen lag achter een dikke kastanjeboom,
echter die stond er niet meer, een klein boompje wel en jawel hoor daarachter lag het hofje.

In het hofje kwamen we een postbesteller tegen gekleed in een postuniform met een driekwart broek met blote kuiten en
op blote voeten. Dit lokte natuurlijk de vraag uit waarom op blote voeten. Hij zei dat hij dat het hele jaar door deed,
dus niet speciaal rond de adventsbezorging.                                                                       
Hij vertelde er wel bij dat zijn onderlakens op bed zijn eeltige voeten geen goed deden.
Daarna ging hij op zijn blote onderdanen verder met het bestellen van de kerstkaarten.
Wij wensten hem prettige feestdagen en wij keerden om.

Terug naar het café vertelde Anne-Marie aan de waardin dat het hofje gevonden was op 30 meter van het café,
iets wat de waardin toch wel bijzonder vond.
We wensten haar een mooie adventstijd en fijne feestdagen en wij vervolgden met een fijn kerstgevoel over deze
bijzondere ontmoetingen we onze weg.

Floor Hartog

#######################################################################################################

“De Klinkers” van M. Ravenswaaij

Locatieadres: Dam 1, naast restaurant Le Barrage
Ontwerper: Marcus Ravenswaaij
Materiaal : bronsplastiek, staal – Jaar: 1986
Eigendomsverhouding: gemeente

U ziet vier beroepen uit de scheepsbouw: klinker, aanhouder, nagelheter (het jongetje) en ponser.
Dit kunstwerk is een geschenk van de Rabobank aan de gemeente Alblasserdam, onthuld op 10 april 1986
door staatssecretaris G.P. Brokx.

Marcus Ravenswaaij (Gorinchem, 11 juni 1925 – Hoogblokland, 19 april 2003) was een Nederlandse beeldhouwer
en medailleur. Hij was de oudste zoon van de schilder Huibert Antonie Ravenswaaij.
Marcus volgde kort na de Tweede Wereldoorlog de opleiding tot beeldhouwer aan de Academie van Beeldende Kunsten
in Rotterdam en behaalde daar zijn diploma met nog vijf andere leerlingen.
Al heel spoedig kreeg hij de opdracht een verzetsmonument te ontwerpen voor de Westelijke Biesbosch
en het land van Heusden en Altena. Van het stadsbestuur van zijn geboortestad (Gorinchem) kreeg hij
de honoraire titel stadsbeeldhouwer.
In deze stad staan meerdere grote werken van hem in het openbaar.
Naast opdrachten voor beelden en het vrije werk vervaardigde Ravenswaaij ook verscheidene prijzen en penningen.

Hij trouwde in 1971 met Marijke A. Deege, een van zijn leerlingen.
In 1980 verhuisde het echtpaar naar een monumentale boerderij in Hoogblokland.
Ravenswaaij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op cultureel gebied.
Hij overleed in 2003, op 77-jarige leeftijd. In 2008 werd in de Grote kerk van Gorinchem het oeuvreboek
Marcus Ravenswaaij, beeldhouwer van nature gepresenteerd.

========================================================================================================================

Rijbewijskeuringen CBR in Alblasserdam

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent
of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen,
of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Paramedisch Centrum Haven Fysiotherapie
op woensdag 15 februari medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 65,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De Procedure

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het verlengen
van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring.
Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie.
Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR.
Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen.
Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein.
Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.
Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Kleine letters en te veel keuze

‘Kleine letters en te veel keuze’: sommige ouderen hebben moeite met online shoppen.
Online winkelen zorgt voor veel gemak. Vooral voor mensen die niet zo mobiel zijn, onder wie veel ouderen,
biedt online shoppen een uitkomst.
Toch durven senioren kopen via webshops niet altijd aan, zelfs niet als ze zichzelf als ‘online vaardig’ beschouwen.

Dat is een van de resultaten uit het vervolgonderzoek naar het online winkelgedrag van ouderen.
Webshops weten de oudere doelgroep niet altijd te bereiken en dat is voor beide partijen een gemiste kans.
In het onderzoek Senioren en Webshops werd gekeken naar hoe webwinkeliers hun webshops toegankelijker
kunnen maken voor iedereen, dus ook voor ouderen die digitaal niet zo vaardig zijn.

Eerder vulde een groep van meer dan 3000 oudere gebruikers een online vragenlijst in.
Hiermee kon men een eerste analyse maken voor het onderzoek Senioren en Webshops.
De eerste onderzoeken vonden plaats met ouderen die online vaardig waren; vier op de vijf deelnemers
gaf aan regelmatig online te winkelen.
Toch lieten de onderzoeken zien dat er nog steeds voldoende verbeterpunten zijn om webwinkels toegankelijker
te maken voor álle ouderen.’

Dit vervolgonderzoek had de vorm van gebruikersonderzoeken, waarbij de onderzoekers met deze oudere
online gebruikers meekeken, terwijl zij online hun inkopen deden.

Veel oudere gebruikers hebben moeite met webshops die ze niet kennen, en waarvan ze niet goed kunnen inschatten hoe betrouwbaar ze zijn. En dat terwijl ‘betrouwbaarheid’ een belangrijke rol speelt voor oudere gebruikers bij het internet winkelen. Daarnaast ervaren ouderen de nodige struikelblokken zoals teksten die niet goed leesbaar zijn, omdat ze een klein lettertype hebben of weinig contrast tussen tekst en achtergrond. Zeker voor ouder wordende ogen is dat lastig.
|Het is jammer dat dit soort ervaringen ervoor kunnen zorgen dat ouderen dan maar geen online aankopen doen.
Ouderen gaven aan dat als ze minder mobiel worden of minder kracht hebben om zware boodschappentassen te tillen,
ze online winkelen als een uitkomst zien. Dat maakt ze dus ook een interessante nieuwe doelgroep voor webshopeigenaren.

Digitalisering biedt veel voordelen voor ouderen. Ook online shoppen kan een mooie optie zijn.
Maar het is dan wel van groot belang dat de webshops gebruikersvriendelijk zijn, zodat ook mensen die digitaal
minder vaardig zijn ermee overweg kunnen. De inzichten die deze onderzoeken opleveren helpen om dat doel te bereiken.

.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Agenda                                           

Contactmiddagen:

15 februari                  Accordeongroep “De vrolijke noten”

15 maart                      Smartlappenkoor “Landvast”

 

Aanvang 14.00 uur, na afloop bingo en eten (geldt alleen voor de contactmiddagen!).
Het doorgeven van bezoek aan de middagen en eventueel eten na afloop bij Jan Radstake blijft voorlopig van kracht.

=================================================================================================================================

Maximaal €150 eigen risico per behandeling

Patiënten hoeven straks per behandeling nog maar maximaal € 150 eigen risico te betalen, heeft het kabinet besloten.
Goed nieuws.
Nu kan iemand bij een dure behandeling ineens het volledige eigen risico van € 385 kwijt zijn.
Iemand die in een jaar maar één specialistische behandeling nodig heeft, is straks dus goedkoper uit.
De verwachting is dat ongeveer een miljoen verzekerden zo’n honderd euro minder eigen risico gaan betalen.

Het is een goede zaak dat een eerste behandeling iemand maximaal  € 150 kost.
Want ineens € 385 moeten betalen, kan voor mensen een drempel zijn om naar de specialist te gaan.
Uiteraard helpt dit patiënten met een chronische aandoening niet, maar wel de groep die incidenteel naar het ziekenhuis komt.

Het eigen risico is te hoog.
Beter zou het zijn om de premie inkomens­afhankelijk
te maken met een lager eigen risico.
Dan zou ook de zorgtoeslag kunnen worden afgeschaft.
#################################################

Willemientjes Kruidenweetjes

HERDERSTASJE

Capsella bursa pastoris.
Letterlijk: het beursje/tasje van de herder.
Familie: kruisbloemigen.
Volksnamen: Lepeldief, Tasjeskruid.

De naam Capsella komt van tas of doos. De bladeren van de plant lijken op een tasje van herders vandaar de naam.

Herderstasje komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied, maar heeft zich overal verspreidt, behalve in de tropen.
Het gebruik van Herderstasje als voedsel gaat tenminste 8000 jaar terug.
Archeobotanische resten die Herderstasje bevatten zijn blootgelegd tijdens de opgraving van Catal Huyuk in Turkije
(ca. 5950 v. Chr.).
De zaden werden ook teruggevonden in de maag van de Tollundman, het beroemde veenlijk uit Denemarken,
dat dateert uit het begin van onze jaartelling.
Voor zo’n alom tegenwoordige plant is er verrassend weinig over geschreven in de oudheid, maar ook in de Middeleeuwen.
Het werd wel zeer algemeen gebruikt tegen bloedingen, huidziekten, en om onzichtbaarheid (!) te bewerkstelligen.
Hildegard von Bingen gebruikte Herdertasje als een bloedstelper en voor dit zelfde doel bij bloedneuzen.
Tijdens de Engelse Middeleeuwen werd het tegen kiespijn gebruikt, het was dan wel zaak dat de patiënt het takje
Herdertasje links in de mond deed als de pijn rechts zat en omgekeerd.
In de volksgeneeskunde worden aftreksels gebruikt tegen ontstekingen en bloedingen en als kompres op bloedende
wonden en werd het gebruikt bij een te sterke menstruatie en bij de bevalling.

Tijdens Wereldoorlog I had de reguliere geneeskunde grote interesse voor het kruid, omdat men naar een middel zocht
om twee klassieke geneesmiddelen te vervangen, die schaars waren geworden door de oorlog,
namelijk Moederkoren en de Canadese Geelwortel.

Ook binnen de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurveda wordt Herderstasje gebruikt.

De plant groeit het liefst in de halfschaduw/zon op zandige, stikstofhoudende bodem.
De winterharde plant is te vinden in tuinen, bermen en ruigtes en is 1- of 2-jarig.
De plant komt veel voor en kan 60 cm hoog worden.
Van maart tot september bloeit de plant met witte bloemen.
De plant is vermoedelijk inheems in Oost-Europa en Klein-Azie.
Waarschijnlijk was deze plant niet voor handen in de prehistorie in Nederland.

De plant is verzameld, geteeld als voedsel en gebruikt als veevoer, maar ook als grondstof voor medicijnen en cosmetica.
Vroeger werd herderstasje geteeld voor de olie uit de zaden.
Deze olie werd als lampenolie of surrogaat voor mosterdolie gebruikt.

Herderstasje is eetbaar als groente. De gekookte bladeren smaken naar kool, maar ook kunnen de bladeren worden
gegeten als kruid in salade en gebruikt worden in bouillon en soep.
Jongere bladeren kunnen het beste worden gebruikt in de salade.
In China wordt de plant gefrituurd met niangao en andere ingrediënten en verwerkt in de vulling van wantan.
In Japan is het een ingrediënt van de symbolische maaltijd nanakusa-no-sekku.
In Korea worden de wortels gebruikt in het gerecht namul.
Uit de zaden kan meel gewonnen worden en de hele plant kan worden gebruikt om thee te trekken.

Herderstasje wordt ingezet bij schurft, dan de thee of de verdunde Ø (moedertinctuur) gebruiken.
Ook bij onderdrukking van temperatuurverhoging bij malaria.
Kompressen van Herderstasje bij reuma en pijnlijke gewrichten.
Herderstasje wordt ook gebruikt om het niveau van vervuiling te meten in stedelijke gebieden.
Herderstasje was het eerste bloeiende kruid na de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl.
In malariagebieden worden de zaden gebruikt om een slijmerige laag over het water waar de muskietenlarven
uitkomen te leggen, dit vernietigd de larven.

De hele plant inclusief de wortel wordt gebruikt en geoogst voordat de zaden rijp zijn.

Let op! Nooit gebruiken tijdens de zwangerschap. Mensen die in het verleden nierstenen hebben gehad moeten voorzichtig zijn met het gebruik van dit kruid. Dit kruid is in welke bereidingsvorm dan ook niet langer dan een jaar houdbaar.

#######################################################################################################

Lief en Leed

We kunnen als nieuwe donateur mevrouw M.A. van der Tuuk-van Wijk verwelkomen.
Veel plezier met de Seniorenclub!

Alle donateurs die jarig zijn geweest en die in de komende maanden jarig zijn: van harte gefeliciteerd!

Een fijne dag toegewenst en blijf vooral gezond!

*******************************************************************************************************************************************************

 

PUZZEL VAN DE MAAND
                                                           

 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

Grappige weetjes:                   

  1. Je kunt je ogen niet wassen met zeep                                               
  2. Je kunt je haren niet tellen
  3. Je kunt niet door je neus ademen terwijl je je tong uitsteekt
  4. Je nr. 3 net hebt geprobeerd
  5. Bij het proberen van nr. 3 merkte je dat het wel mogelijk is maar dat je dan net een hond bent
  6. Dat je nu glimlacht omdat je bent beetgenomen
  7. Dat je nr. 5 hebt overgeslagen
  8. Dat je net hebt gekeken of er een nr. 5 is
  9. Je hierover niks moet zeggen tegen de volgende

================================================================================================

Nog meer grappige weetjes:

Wist je dat we jaarlijks gemiddeld 53 kilo aardappels en 28 kilo friet en chips eten, dat zijn twee winkelwagens vol.
Voordat rijst en pasta hun intrede deden was het nog meer, in de zestiger jaren aten we gemiddeld
per persoon 130 kilo aardappels.
Oorspronkelijk komt de aardappel uit Zuid-Amerika, in de 16e eeuw namen Spaanse ontdekkingsreizigers
de planten mee naar Europa. In Nederland wordt nu zo’n acht miljoen ton aardappels per jaar geteeld.

Wist je dat ezels slimme beesten zijn.
Ze kunnen 25 jaar lang plaatsen en gewoontes onthouden en herkennen die ze ooit gezien of geleerd hebben.
Ze kunnen 40 jaar oud worden en het zijn heel sociale dieren.
Ze kunnen 450 kilo zwaar worden (afhankelijk van het ras) en ze balken in tegenstelling tot hun familieleden,
het paard, dat hinnikt.
De mens houdt al 6000 jaar ezels en zijn de oudste werk- en huisdieren.
Oorspronkelijk komen ze van de steppen in Afrika. Op een dag kan de ezel wel 17 kilometer afleggen.

Wist je dat je zonnestralen ziet 10 minuten later dan dat ze ontstaan.
Dit komt door de afstand van de zon tot de aarde en de snelheid van het licht, maar ook door de tijd die onze ogen
en hersenen nodig hebben om te verwerken wat we zien.
Wat wel apart is, is dat die mooie zonsopgang dus eerder plaatsvindt dan dat jij hem ziet.

=======================================================================================================================

 

,                                                       

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

                                                               

============================================================================================================================

Wist u dat… 

*   de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, 
     ongeacht hun gezindte?

*   wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in  Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.

*   wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te  presenteren?

*   dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie?

*   u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

*   wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?      (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs
     voor het planknummer)?

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

Donderdagmiddag 13.30 uur: kaartclub “HARTEN VROUW” in de Groene Zoom. 

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)

U begrijpt dat deze activiteiten alleen kunnen plaats vinden als de Covid 19-maatregelen weer voorbij zijn.
Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

ww.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

Kortingen bij de middenstand

 

Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen
(op vertoon van de SSAA ledenpas).

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851,   
             info@feetpleasure.nl                                                                10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                         10 %         

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl        10 %

Thuisin Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                          10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                                     15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                              5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                     5 %

 

 

 

Reacties zijn gesloten.