Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr 3 is uit.
(maart 2023)

 

 

                                                                              

                                                                             Ravage aan de Polderstraat in Alblasserdam na het bombardement.                        

                          
Bestuur                               

Voorzitter / secretaris:                                         mw. M.G. Buizert                  tel: 06-28644916                      mgbuizertfaas@gmail.com
                     
Penningmeester / ledenadministratie:         dhr. M. den Boer                    tel: 6916120                              boer1201@zonnet.nl

Algemene bestuursleden:

Distributie nieuwsblad:                                        dhr. F.J. Jansen                       tel: 06 25532982                      jan81708@planet.nl

Kaart- en hobbyclub :                                            mw. C. Klootwijk                   tel: 8508909

Lief- en Leed :                                                           mw. E.N.J. Jakobs                  tel: 6915960                             betsjakobs@hotmail.com

                                                                                           mw. L. Kaleas                       tel: 06 28356023                     c.kaleas@kpnplanet.nl

———————————————————————————————————————————————————————————

Redactie :                                                                 mw. M.G. Buizert                  tel:  6913831

                                                                                      dhr. M. den Boer                      tel:  6916120

Website:                                                                   dhr. J. Radstake                        tel:  6930711                            secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl

Postadres: Koningin Wilhelminaweg 127 2951 XE Alblasserdam

Kamer van Koophandel: 56170122

 

                                           

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -)
te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:

NL33 RABO 0172 4298 62      t.n.v. SSAA Alblasserdam    

Website:     www.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

                                      

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Van de Voorzitter

Een nieuw gezicht op deze pagina, ik zal me even aan u voorstellen: mijn naam is Ria Buizert.
Geboren in Breda maar sinds 1955 woonachtig in Alblasserdam.
Misschien herkent u de trekken van mijn moeders gezicht in mij.
Wil van Hoeckel, was mijn moeder. Zij was jarenlang lid van de ANBO en daarna SSAA en een trouwe bezoekster van de contactmiddagen.
Zij verzorgde tot op hoge leeftijd, samen met “haar” lopers, de distributie van dit nieuwsblad.
Dat deed zij met overgave en veel plezier.
Toen ik van verschillende kanten werd aangesproken of ik er iets voor voelde om in het bestuur te komen omdat anders
de Seniorenclub zou ophouden te bestaan, heb ik besloten me op het laatste moment toch nog aan te melden.
Mijn moeder zou het heel erg hebben gevonden als dat zou gebeuren!

Jaap Seelbach en Jan Radstake hebben zich jarenlang enorm ingespannen om de SSAA op te richten en zeker ook in de
corona tijd gezond te houden. Dit alles voor de senioren in Alblasserdam.
Daarvoor verdienen zij een grote pluim en onze hartelijke dank. Inmiddels hebben wij afscheid van hen genomen.
Wij wensen hen een fijne, rustige tijd samen met hun partners en hopen dat zij de contactmiddagen blijven bezoeken.

Ik werd op de vergadering van 1 maart hartelijk verwelkomd door het zittend bestuur. Wat een welkom! Iedereen was blij en de plannen voor het afscheid werden opzij geschoven.
Jaap en Jan (toen nog voorzitter en secretaris) beloofden om nog enige tijd beschikbaar te blijven voor ondersteuning.
Ik heb meteen ja gezegd, maar toen ik het takenpakket bekeek schrok ik wel een beetje. Inmiddels hebben Rinus den Boer (penningmeester, ledenadministratie en redactie Nieuwsblad)
en ik een verdeling gemaakt, maar we gaan toch nog op zoek naar mensen om het dagelijks bestuur compleet te maken.
De overige leden van het algemeen bestuur houden hun functie.
Een overzicht daarvan vindt u elders in dit blad. Vergeet u niet de nieuwe telefoonnummers en email adressen te noteren!
Jammer genoeg kon ik niet op de contactmiddag van 15 maart aanwezig zijn om kennis met u te maken.
Maar op 17 april was ik blij verrast door de grote opkomst en wat hebben we genoten van “Ome Cor”.
Bij de koffie was er gelegenheid om even rond te lopen en een praatje te maken met enkelen van u.
Zo leer ik de mensen kennen. De bingo was een heel nieuwe ervaring voor mij maar ik vond het spannend worden toen ik nog maar één nummer nodig had, maar helaas.
Meer dan dertig mensen bleven eten in Landvast. Het eten was heerlijk en de sfeer erg gezellig. De bediening van Landvast was ook vriendelijk en behulpzaam,
dat kon ik goed gebruiken want ik moet nog veel leren. Ik heb van mijn kennismaking genoten en voelde me meer dan welkom.
Ik kijk uit naar de volgende keer. Voor de contactmiddagen in de maanden mei en juni zijn de voorbereidingen in volle gang 
en ook wordt de mogelijkheid bekeken
voor een uitje in de zomervakantie. Houdt u dus de Nieuwsbrief in de gaten.
Ik vertrouw op een goede samenwerking met de overige bestuursleden. Ik hoop u allemaal nog vaak te mogen ontmoeten in Landvast en wens u veel gezelligheid toe.

Ria Buizert
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Beste donateurs,

Op de contactmiddag van 15 maart werden Miep en ik (trouwens Jan ook) verrast door twee prachtige bloemstukken van jullie
als dank voor onze inzet voor de Seniorenclub Alblasserdam in de afgelopen jaren.
We waren er een beetje verlegen mee, maar wel blij verrast.
Bijna drie weken hebben we kunnen genieten van die prachtige bloemen en waren jullie in onze gedachten. Nogmaals dank!

Jaap Seelbach

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

De brug over de Noord (de vergeten brug’)De brug over de Noord bij Alblasserdam werd in de 30-er jaren van de vorige eeuw gebouwd om zo een vaste verbinding tussen het eiland IJselmonde
en de Alblasserwaard te verkrijgen. In 1939 was de bouw afgerond, en op 14 november van dat jaar werd de brug geopend.
Ook het nieuwe stuk van de A15 tussen Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht werd die dag geopend, waardoor er een snelle verbinding
tussen Rotterdam en Nijmegen ontstond.

Niemand zal bij de bouw van deze verkeersbrug hebben kunnen bedenken wat voor ellende deze brug naar Alblasserdam zou brengen
in de meidagen van 1940. 

De verkeersbrug over de Noord moest welvaart naar het slapende plaatsje Alblasserdam brengen, geen ellende, geen vlammen en dood.
En toch was de brug bijna vergeten…….. 

Op de oudere stafkaarten van het Nederlandse leger werd deze nieuwe verkeersbrug over de Noord en het nieuwe stuk van de A15 nog niet aangegeven,
en zo kwam het dat deze nieuwe oost – west verbinding, tijdens de Duitse inval van mei 1940 nauwelijks werd benut door ons Leger,
maar ook niet door het Duitse Leger.

Stafkaart omgeving Alblasserdam (zonder brug over de Noord) uit ca. 1937

 

De Duitse inlichtingendienst, de spionnen van Hitler, hadden hier een aantal steekjes laten vallen,
en niet opgemerkt dat deze verkeersbrug al meer dan een half jaar in gebruik was.
Mede ook omdat de Duitse invallers dezelfde kaarten gebruikten als het Nederlandse Leger
kwamen de aanvallers hier voor een grote verrassing te staan.

Generaal Kurt Student, bevelhebber van de Duitse luchtlandingstroepen, schreef in zijn memoires dat hij niet beter
wist dan dat de brug over de Noord nog in aanbouw was.
Dit was dus duidelijk een fout van de Duitse inlichtingen dienst, die juist in het gebied rondom Dordrecht
zo actief was geweest, maar dat is een ander verhaal.

In de vroege ochtend van vrijdag 10 mei 1940, twee dagen voor Pinksteren, landden de eerste Duitse
parachutisten op het eiland IJselmonde. Ze hadden opdracht gekregen om de bruggen bij Rotterdam en
Dordrecht te bezetten, om zo de opmars van het Duitse leger te kunnen bespoedigen..
Tot hun grote verrassing troffen Duitse verkenners, die naar het gebied van Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht waren gestuurd om het veer naar Alblasserdam te bezetten, daar geen veer aan, maar een prachtige nieuwe verkeersbrug. 
Er werd direct alarm geslagen, en Generaal Kurt Student, die zeer verrast was over deze nieuwe brug,
stuurde meteen versterkingen achter de verkenners aan.
Toen de brugwachter van de brug over de Noord, die zich aan de Alblasserdamse kant bevond, aan de overkant vanuit Ridderkerk,
dus vanuit het noorden, Duitse troepen zag verschijnen, sloeg hij groot alarm.
Na overleg met Burgemeester van Scheers van Alblasserdam, werd om 12.30 uur besloten om de brug open te zetten.

Om ongeveer 17.30 die avond arriveerde een auto met Duitse militairen aan de Ridderkerkse kant van de brug.
Ze verkenden snel de oprit en vertrokken weer. Een uur later kwamen ze terug.
In het Duits riepen ze naar de brugwachter dat hij de brug neer moest laten, maar er werd niet gereageerd.
Als reactie hierop begonnen de Duitsers zich aan de Ambachtse kant, de zuidelijke kant van de oprit in te graven.

 
In de loop van deze avond van 10 mei 1940 arriveerden de eerste Nederlandse soldaten
van de zogenaamde Lichte Divisie op de fiets vanuit Brabant in Alblasserdam.
Zij plaatsten hun fietsen tegen de dijk, en sloegen hun bivak op onder de brug.
Deze Lichte Divisie had orders om de Noord over te steken en zich te voegen bij het strijdtoneel
in en om Rotterdam, daar de Duitsers te verjagen en het vliegveld Waalhaven te heroveren.
Na aankomst van de Nederlandse militairen werden aan de Ambachtse kant van de brug
weer vijandelijke soldaten waargenomen.

Dit was voor Kolonel H.C. van der Bijl van de Lichte Divisie reden genoeg om de oversteek tot de volgende ochtend uit te stellen.
Deze beslissing werd achteraf als een grote fout gezien, omdat er op dat moment nog maar weinig Duitsers aan de Ridderkerkse en Ambachtse
kant van de Noord waren, en de kans daar om een bruggenhoofd te veroveren, nooit meer zo groot is geweest als op dat moment.
De Nederlanders betrekken stellingen rondom de brug en bestoken de Duitsers aan de overkant met mortieren en mitrailleurs.
In de loop van de nacht en de vroege ochtend van zaterdag 11 mei waren nog meer eenheden van de Lichte Divisie bij de brug over de Noord
aangekomen, en zij hadden hun voertuigen onder aan de brug geparkeerd. Ondertussen hadden de Nederlanders al meerdere pogingen ondernomen
om de Duitse parachutisten aan de andere kant van de brug te verjagen, maar door het hevige tegenvuur van de Duitsers was dit nog niet gelukt.

Generaal Student wordt op de hoogte gebracht van de gevechten rond om de brug over de Noord, en is verrast dat er zo snel Nederlandse
versterkingen aan de Alblasserdamse kant waren aangekomen. Hij stuurde in de loop van de nacht nog meer extra militairen en artillerie naar de Noord.
Bij het aanbreken van de dag, inmiddels dus 11 mei 1940, steken twee Nederlandse patrouilles met bootjes de rivier over.
Ze moeten de Duitsers bij de oprit aan de Ambachtse kant van de brug uitschakelen. Eén van de patrouilles kan al snel niet verder,
omdat er aan de Ridderkerkse kant van de brug brede, diepe sloten liggen. Die stonden ook niet op de kaart waarmee de aanval was voorbereid.
De patrouille aan de Ambachtse kant van de brug bestookte enkele uren lang de vijand, maar wordt dan teruggetrokken naar Alblasserdam.

Ook een Nederlandse poging om rond 8.00 uur aan te vallen over de brug, mislukt.
De klep van de brug werd nu neergelaten, maar door het hevige vuur van Duitse kant moesten de Nederlanders onverrichter zake terug.
Om 10.00 uur wordt een tweede poging gewaagd om over de brug de Duitsers aan te vallen, maar weer zonder resultaat.

Vermeldenswaard bij deze acties is het moedige gedrag van de Nederlandse soldaten, en zonder iemand te kort te doen,
willen we hier soldaat Jonges noemen. Soldaat Johann Jonges sneuvelde bij de gevechten rond de brug bij Alblasserdam,
welke in de ochtend van 11 mei door eenheden van de Lichte Divisie een aantal maal werd bestormd.
Johann Jonges toonde zich daarbij onverschrokken, door tijdens een vijandelijke aanval met mitrailleurs,
een open vuurpositie in te nemen en zijn mitrailleur te bedienen, om zo zijn kameraden die dekking zochten te beschermen.
Hij sneuvelde bij deze heldendaad.

Na de aanvallende acties van het Nederlandse leger riep Generaal Student rond 9.30 uur de Duitse Lufwaffe te hulp.
Kort na 10.00 uur deze verschenen er en negental Duitse vliegtuigen in het luchtruim boven Alblasserdam: Stuka’s.
Een veertigtal bommen viel op en bij de oprit van de brug, en vernielden o.a. de daar geparkeerde voertuigen
van de Lichte Divisie.

Dit bombardement was voor de Nederlandse strijdkrachten de reden om de aanval op de Duitsers aan
de overkant van de brug geheel af te blazen.
Om ongeveer 12.45 uur ’s middags, kwam de tweede Duitse luchtaanval. Weer negen duik- bommenwerpers.

Deze keer waren de Dam en de Polderstraat in het oude centrum van Alblasserdam het doelwit.
Grote branden braken uit, en er waren een groot aantal slachtoffers te betreuren.

 

Tien minuten later volgde een nieuwe luchtaanval, nu met brandbommen.
Sommige Alblasserdammers hadden een toevlucht gezocht in de kelders van het waardhuis, en hoopten daar veilig te zijn.
Integendeel, tien mensen kwamen hier om het leven.
Tientallen burgers werden tijdens deze bombardementen gedood of raakten gewond.
Het hele gebied aan weerszijde van het riviertje de Alblas, dat door het oude centrum van Alblasserdam stroomde,
stond in korte tijd in lichterlaaie. Het gevolg was een enorme uittocht van burgers, die massaal via de uitvalswegen
de open polders invluchtten, op zoek naar een veilig heen komen en uur later, om 14.00 uur volgde weer
een nieuwe Duitse luchtaanval, en om 14.15 uur nog een. Bij deze laatste aanvallen werden  niet zozeer bommen gegooid,
maar militaire posities gemitrailleerd. Het centrum van Alblasserdam veranderde in een nog groter puinhoop,
maar de oprit van de brug was nog steeds in Nederlandse handen.
Tijdens de luchtaanvallen was het in Alblasserdam een hel, zowel voor bewoners als voor de soldaten van de Lichte Divisie.
De Nederlandse soldaten zaten gevangen in een gebied met beperkte wegen en dijken in een vlak en open landschap.
Er was voor hen geen veilig heenkomen.

De burgers van Alblasserdam zelf, ondergingen de luchtaanvallen met nog meer angst en afgrijzen dan de soldaten.
De laagduikende Duitse Stuka’s met hun huilende sirenes, de gierende aankondiging van de vallende bommen en de onwerkelijk zware explosies,
maakten het vredige Alblasserdam tot een ware hel op aarde.
De Stuka’s concentreerden zich niet alleen op militaire doelen langs de rivier, ze vielen ook objecten aan waar men Nederlandse militaire
kwartieren verwachtte.

Ze vielen knooppunten van wegen aan om de Nederlandse logistiek te ontregelen, en mitrailleerden legeronderdelen,
die in de dekking loze gebied van deze polder, vanuit de lucht eenvoudig herkenbaar waren.
De vier aanvalsgolven die tussen 13.00 en circa 15.00 uur hun bommen lieten vallen, braken het moreel van de Nederlandse troepen.
Ze richtten enorm zware schade aan in het stadje Alblasserdam. Talloze huizen en fabrieksterreinen werden verwoest of raakten in brand,
zodat de troepen die nog aan de Noord lagen zich ingeklemd voelden tussen de vijandige overzijde en grote branden in hun rug.
Op het terrein van de firma Vroege waar Nederlandse militairen stellingen hadden betrokken, braken grote branden uit.
De laaiende vlammen joegen alle militairen uit hun stellingen. In het stadje werden talloze burgerobjecten geraakt.
Hele straten werden vernield door de zware bommen en opvolgende branden.
Een twintigtal mensen had dekking gezocht in de garage van bode Verloop aan de Plantageweg, maar dit gebouw kreeg een voltreffer te verwerken,
en zeven mensen verloren het leven.

De gevolgen van de bombardementen waren voor Alblasserdam enorm, ze resulteerden in 28 doden, en ongeveer 180 woningen en winkels
waren totaal vernield, waaronder de gebouwen van scheepswerf ‘Werf de Noord’ en het Gemeentehuis op de dam.
Aan het einde van de middag, na de bombardementen op Alblasserdam, werden er door de Nederlandse soldaten geen pogingen meer
ondernomen om de rivier over te steken.

De meeste troepen van de Lichte Divisie werden teruggetrokken uit hun stellingen bij de brug en overgeplaatst naar het Eiland van Dordrecht.

De gevluchte bewoners uit Alblasserdam waren een voorbode van een later die dag volgend formeel besluit de gemeenten Kinderdijk en Alblasserdam
geheel te evacueren. Een laat besluit, maar desondanks had het tot gevolg dat de Alblasserwaard spoedig een ware evacuatiezone werd.

Want de bewoners van de beide stadjes aan de Noord ontmoetten bij hun tochten oostwaarts, evacués uit de Betuwe, Wageningen en Rhenen.
De rivier de Lek, die ten noorden van de Alblasserwaard stroomt, richting de Noord, was gevuld met schepen vol evacués uit voornoemde steden,
die naar het westen van ons land op de vlucht waren.
De Alblasserwaard kreeg zodoende veel evacués te verwerken, waarop men niet was voorbereid.
Niemand zal ook ooit weten wat er gebeurd zou zijn in Alblasserdam, als de verkeersbrug over de Noord wel op de stafkaarten van de beide legers
zou hebben gestaan, hoe zou de oorlog dan verlopen zijn?

Zou de Lufwaffe dan ook Alblasserdam hebben gebombardeerd?

Niet voor niets kreeg de brug over de Noord de bijnaam: ‘De vergeten Brug.’

Soldaat Johann Jonges ligt begraven op het ereveld bij de Grebbeberg en werd bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1946 postuum de één- na -hoogste
militaire onderscheiding toegekend, de Bronzen Leeuw.

 

Met daarbij de tekst: “Soldaat Jonges heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheidden, door in een gevecht nabij de Noord te Alblasserdam op 11 mei 1940, terwijl zijn kameraden voor hevig vijandelijk vuur dekking zochten, alleen een lichte mitrailleur in stelling te brengen en hiermee het vuur van de vijand vuur te beantwoorden, totdat hij dodelijk werd getroffen.

=======================================================================================================

Beveiliging weigert bejaarde met vieze luier

Een zieke 95-jarige vrouw mocht niet aan boord gaan van een vliegtuig in Florida, een staat van de Verenigde Staten, omdat ze een natte luier aan had.
De beveiliging op de luchthaven hield de zieke vrouw drie kwartier vast. De hoogbejaarde vrouw lijdt al jaren aan leukemie en heeft niet lang meer te leven.
Ze had haar dochter in Florida bezocht en wilde terugvliegen naar Michigan een staat in de Verenigde Staten van Amerika.
Volgens haar dochter Mevrouw Weber was dat waarschijnlijk de laatste keer dat ze haar moeder in leven had gezien.
Toen de 95 jarige vrouw aansloot in de rij bij de incheckbalie, pikten beveiligingsbeambten haar eruit omdat ze in een rolstoel zat.
Rolstoelen krijgen een speciale veiligheidsbehandeling omdat ze niet door de metaaldetectorpoortjes gaan.
Ze namen mijn moeder apart en twee agenten begonnen haar te fouilleren”, vertelde Weber tegen een Amerikaanse nieuwszender.
Uiteindelijk vonden ze iets hards en ze dachten dat het mogelijk een verborgen wapen was.
Vervolgens werd de oude vrouw naar een aparte ruimte gereden waar ze aan een grondige inspectie werd onderworpen.
Daar stuitten de bewakers op een incontinentieluier: “Die was hard omdat het ondergoed samengepropt zat.”
Na drie kwartier gaven de beveiligers de 95-jarige vrouw twee mogelijkheden: of ze moest een ander vervoersmiddel zoeken, of ze moest de luier uittrekken.
Aldus geschiedde en de zieke vrouw haalde uiteindelijk op het nippertje haar vlucht.
De beveiliging van het vliegveld ontkent dat de zieke95-jarige vrouw gedwongen is haar luier uit te trekken.

======================================================================================================================

                                                                             

#######################################################################################################

 

Agenda                                           

Contactmiddagen:

17 mei De politie komt ons vertellen over “babbeltrucs en veilig wonen”.

21 juni Het zangduo Mick en Grace van den Broeke verzorgt deze middag ter afsluiting van het seizoen.

Aanvang 14.00 uur, na afloop bingo en eten (geldt alleen voor de contactmiddagen!). Kosten € 11,50 voor het eten, € 2,50 voor een plankje.

=================================================================================================================================

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt.
Maak je je zorgen om iemand? Blijf er niet mee rondlopen. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen.
Wanneer is er sprake van ouderenmishandeling?
Bij ouderenmishandeling doet iemand iets waardoor de oudere persoon lijdt.
Lichamelijke mishandeling is het meest bekend, zoals slaan en schoppen.
Maar ook geestelijke mishandeling, zoals schelden of dreigen met geweld, en seksuele mishandeling komen voor.

Bij verwaarlozing wordt de oudere niet goed verzorgd of krijgt te weinig eten.
En wanneer anderen zonder toestemming geld of spullen gebruiken van de oudere, noemen we dat financieel misbruik.
Ook dat zijn vormen van ouderenmishandeling. Financieel misbruik komt het vaakst voor. 

Meestal is de oudere afhankelijk van de persoon die hen slecht behandelt.
Ouderenmishandeling kan gebeuren in huiselijke kring, zoals door de partner, familieleden of vrienden.
Maar ook in de zorg komt ouderenmishandeling voor. Alle huiselijk geweld is strafbaar.
Is er direct gevaar?

Denk je dat iemand nú onveilig is?
Bel 
112. Dan krijg je meteen de politie aan de telefoon.
Op basis van wat jij vertelt over de situatie, beoordeelt de politie of ze direct iemand langs stuurt. 
Ik twijfel of er sprake is van ouderenmishandelingEen vermoeden van ouderenmishandeling kan een zware last zijn.
Je kunt je afvragen of je het wel goed ziet. Of dat jij de juiste persoon bent om er iets aan te doen.
Bedenk dat je altijd iets kunt doen, zoals in gesprek gaan. Daarmee kun je een belangrijk verschil maken in het leven van een oudere.

Hoe herken ik ouderenmishandeling?

Soms heb je het idee dat er iets aan de hand is. Misschien draagt de oudere steeds vaker vieze kleding.
Of de oudere kan niet goed uitleggen waar blauwe plekken of wonden vandaan komen.
Ook kan het zijn dat er ineens waardevolle spullen zijn verdwenen. Of dat de oudere zich erg nerveus of angstig gedraagt.
Dat kunnen signalen zijn voor ouderenmishandeling. 

#############################################################

 

Lief en Leed

Mevrouw A. Prins van Dommelen heeft enkele weken geleden tijdens een val haar beide polsen en schouder gebroken.
Momenteel verblijft nog Zorgcentrum Parkzicht te Sliedrecht. We wensen mevrouw Prins van Dommelen veel sterkte en spoedig beterschap!

Alle donateurs die jarig zijn geweest en die in de komende maanden jarig zijn: van harte gefeliciteerd!

Een fijne dag toegewenst en blijf vooral gezond!

*******************************************************************************************************************************************************

Via deze weg willen wij, Ria Buizert en Rinus den Boer, als nieuwe redactie van de Nieuwsbrief,
een dankwoord uitspreken voor onze scheidende redactie Miep en Jaap Seelbach en stilstaan bij wat zij in de afgelopen jaren
hebben betekend voor onze Seniorenclub Alblasserdam.

In de nieuwsbrief van december 2019 schreef Jaap het volgende; “Peter Dijkema heeft aangegeven
dat het samenstellen van de Nieuwsbrief een te grote belasting gaat worden bij al zijn andere activiteiten”.
Verder vermeldde hij dat de samenstelling van de Nieuwsbrief vanaf dat moment zou worden verzorgd door zijn vrouw Miep.

Miep we bedanken je voor je inzet in de afgelopen jaren.
De nieuwsbrief zag er altijd heel goed verzorgd uit en de inhoud was interessant en afgestemd op de mensen
die we ermee willen bereiken.
Het zal voor ons als redactieteam moeilijk worden dit te evenaren.

Wij gaan ons best doen maar we willen ook de inbreng van de donateurs, (leden van de Seniorenclub) hierin betrekken.
Misschien hebt u ook wel eens iets voor de nieuwsbrief, bv. een belevenis, gedachte of gebeurtenis of zomaar iets.
Schroom niet laat het ons dan weten, gewoon in een praatje op de contactmiddag of een telefoontje. U hoeft geen verhaal te schrijven.

                                                                                                          

 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

 

Wist u dat… 

*   de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, 
     ongeacht hun gezindte?

*   wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in  Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.

*   wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te  presenteren?

*   dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie?

*   u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

*   wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?      (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs
     voor het planknummer)?

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

Dinsdagmiddag 13.30 uur: kaartclub “HARTEN VROUW” in de Groene Zoom. 

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)

U begrijpt dat deze activiteiten alleen kunnen plaats vinden als de Covid 19-maatregelen weer voorbij zijn.
Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

ww.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

Kortingen bij de middenstand

 

Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen
(op vertoon van de SSAA ledenpas).

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851,   
             info@feetpleasure.nl                                                                10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                         10 %         

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl        10 %

Thuisin Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                          10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                                     15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                              5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                     5 %

 

 

Reacties zijn gesloten.