Het einde van de Seniorenclub Alblasserdam.

Helaas heeft de huidige voorzitter moeten kiezen voor haar eigen gezondheid en deze maand het besluit genomen met ingang van 1 januari 2024 haar functie neer te leggen, Jammer, maar het kan niet anders.
Daar het bestuur in de afgelopen maanden (vanaf oktober 2022) al gezocht heeft naar nieuwe bestuursleden, vooral een voorzitter en secretaris, echter met slechts één reactie, heeft het geen zin om toch op nieuwe mensen die in het bestuur plaats willen nemen,  te hopen. 
Daarom is unaniem besloten om op woensdag 29 november 2023 de laatste contactmiddag te houden. Wel een beetje uitgebreider dan gebruikelijk is. Zie voor meer informatie de agenda.

HET ONTSTAAN VAN DE SENIORENCLUB ALBLASSERDAM

Het Bestuur heeft me gevraagd om iets te vertellen over het ontstaan van de SSAA.

Alblasserdam had tot en met december 2015 al 64 jaar een ANBO-vestiging met een plaatselijk bestuur dat de activiteiten organiseerde voor de leden.

Op 23 september 2015 ontvingen we een anonieme brief met ondertekening door een groep verontruste senioren. Daarin werd aangekondigd dat de ANBO directeur-bestuurder, mevrouw Den Haan, van plan was om op 30 oktober alle in het land zijnde uitstaande gelden van de lokale afdelingen toe te eigenen aan het hoofdkantoor en de afdelingsrekeningen te blokkeren.

Het “voorspelde” antwoord van de ANBO zou zijn dat dit zou gebeuren naar aanleiding van een aantal frauduleuze incidenten in het land. We hebben over deze brief met ons dagelijks bestuur gesproken, maar gelet op de anonimiteit van de verzenders, hebben we besloten deze brief te bespreken tijdens het geplande regio-overleg van 2 oktober.

Echter, de voorspelling uit de brief bleek helaas juist want al twee dagen na ontvangst van de brief heeft de ANBO alle rekeningen van de landelijke afdelingen geblokkeerd met als genoemde reden dat er signalen zijn dat ANBO-gelden naar privé- en separate rekeningen zouden verdwijnen, Dat betekende dat wij geen toegang meer hadden tot onze bankrekening, de ledenadministratie en de website. We hoopten dat we de aangegane verplichtingen konden nakomen en dat de rekeningen betaald zouden worden door het Verenigingsbureau, dat is inderdaad gebeurd.

Senioren graaien ANBO kas leeg!

In het AD van 25 september stond een groot artikel over fraude bij ANBO.

Lokale ANBO bestuurders zouden jarenlang sjoemelen met geld van senioren. De top van de ANBO heeft alle rekeningen geblokkeerd omdat er tonnen verdwenen zouden zijn.
Deze redenering is nooit bewaarheid, wel kwam later in een TV-programma aan de orde dat niet duidelijk was waar het geblokkeerde geld (het speelde bij ons om een dikke € 9.000,-) van de 387 landelijke afdelingen (in totaal enkele miljoenen) terecht was gekomen, er zou een nader onderzoek volgen. Nooit meer wat van gehoord, eigenaardig!

Het gevolg van deze maatregel was dat ook onze bankrekening per direct werd geblokkeerd en dat wij geen rekeningen meer konden betalen!

Liane den Haan is in 2005 aangetreden als algemeen directeur van ANBO om het toenmalige, door wanbeleid ontstane, miljoenentekort weg te werken. Dit tekort is ontstaan doordat er een verzekeringsbedrijf en een reisvereniging werden opgericht die allebei flopten en miljoenen hebben gekost!

Om het gat te dichten werd de bijdrage aan de afdelingen verlaagd en de leden moesten per jaar meer gaan betalen. Van de € 38,- verhoogd naar € 40,– in 2016, terwijl de afdelingen slechts € 4,30 per lid terugkregen. In het hele land was hierover al een paar jaar gesteggel en ontevredenheid.

We zaten op 31 december 2015 met de handen in het haar: het banksaldo op € 0,–en de plaatselijke besturen waren aan de kant gezet. Zo bleef er niets anders over dan óf te stoppen, óf iets anders organiseren. Landelijk zegden zestigduizend leden hun lidmaatschap op. Duidelijk een erg onhandige actie dus van Den Haan die na afscheid van de ANBO zich voor de senioren zou inzetten bij de politieke partij 50+ (ik had al mijn bedenkingen na het bovengenoemde). U begrijpt het al, binnen de kortste keren was het ook daar hommeles, ze verliet de partij, nam natuurlijk haar zetel mee naar de Tweede kamer, waar ze niet bepaald geschitterd heeft.

Het dagelijks ANBO-bestuur van Alblasserdam, bestaande uit voorzitter Jaap Seelbach, secretaris Jan Radstake en penningmeester Wim Zwiers met de andere bestuursleden Wil van Hoeckel, Corrie Klootwijk, Tonnie Velthuis, Hennie Zuidervliet en Peter Dijkema besloot een nieuwe stichting op te zetten om in ieder geval activiteiten voor de oudere bewoners van Alblasserdam te kunnen blijven organiseren en om hun belangen te behartigen.
Zo was de Seniorenclub Alblasserdam als onderdeel van de SSAA (Stichting Senioren Activiteiten Alblasserdam) op 1 januari 2016 een feit.

Met uitzondering van de Corona-periode hebben we al deze jaren voor u een maandelijkse contactmiddag met bingo georganiseerd, waren er de wekelijkse samenkomsten van de kaart- de sjoel- en de hobbyclub. U ontving tienmaal per jaar de SSAA-Nieuwsbrief met interessante informatie. Daarnaast gingen we jaarlijks met elkaar “op stap” met onder andere een vaartocht met pannenkoeken eten in de Vinkenwaard, diverse malen naar Intratuin voor de high-tea, een koffietafel met aansluitend een tocht met de fluisterboot door de Biesbosch, een diner bij de Watertuin, varen op de Linge, diverse dagtochten met Verschoor o.a. naar de Broeker Veiling, de Kastelenroute en varen op de Loosdrechtse plassen (werd de Vecht i.v.m. brand in Loosdrecht), en met de Duinexpres door de Drunense duinen en naar een aardbeienkweker in Rijsbergen, diverse malen met de Museum Plusbus naar musea in het land (o.a. het Joods Museum in Amsterdam en Museum ‘t Valkhof in Nijmegen).

Samen met de PCOB kwamen we op voor uw en onze belangen in het dorp. We hebben ons verzet tegen de verplaatsing van de bibliotheek naar de Rederij omdat relatief veel senioren gebruik maakten van de bibliotheek, een krantje lazen en elkaar daar troffen. De reden van ons verzet was de bereikbaarheid op dijkniveau. Zoals we ook enkele jaren daarvoor tevergeefs hadden aangegeven dat de verhuizing van de SWA van de Alblashof naar de dijk niet zo handig was.

Inmiddels zult u weten dat de verhuizing toch is doorgegaan (ik weet niet of het zo’n succes is) waarna we ons, ook weer samen met de PCOB “hard” gemaakt hebben voor een goede opgang naar dijkniveau, dat uiteindelijk een lift naast de Hema moet worden. Die is ons toegezegd, zou er inmiddels al maanden moeten zijn, maar we zijn nog steeds in blijde verwachting.

En natuurlijk vertegenwoordigden we u bij de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente, bij de

4-mei herdenking en op 5 mei.

Een niet belangrijk onderdeel van de afgelopen succesvolle jaren is de geweldige samen-werking met de mensen van Landvast. Naast de voortreffelijke, legendarische Kerstbuffetten die ze voor ons samenstelden, naast de heerlijke maaltijden die gereed staan na onze contactmiddagen moet zeker genoemd worden de immer grote bereidheid om te helpen alles soepel te laten verlopen, ik ga het missen.

Jaap Seelbach

Zie verder onder “de Agenda van 29 november 2023”.

Reacties zijn gesloten.