Nieuwsbrief

 

De Nieuwsbrief nr. 4  is uit.
(augustus 2021)

 

                                 Het vrachtschip “Beacon”
Bestuur                                       

 Voorzitter                  : dhr. J.M. Seelbach                          6913480       
                                          voorzitterssaa@hotmail.com

Secretaris/ledenadministratie/website:
                                         dhr. J. Radstake                              6930711
                                         secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl

Penningmeester   : dhr. M. den Boer                                6916120  
                                       boer1201@zonnet.nl

Algemene bestuursleden:
Distributie nieuwsblad: mw. W.J.M v. Hoeckel                6914690
Kaart- en hobbyclub :  mw. C. Klootwijk                            8508909
Activiteiten                  :  mw. T. Velthuis                     06 29 218 083
Algemene Zaken       :  dhr. P. Dijkema                                 6914115

Lief- en Leed              :  s.v.p. melden bij het BESTUUR

 Postadres: Frans Halslaan 31, 2951 PD Alblasserdam

 Redactie                     :  mw. M. Seelbach                           6913480 
                                           jaap-miep@live.nl               
Sjoelclub                     :  mw. C. van der Linde                  6916703
                                           h.vanderlinde@kpnplanet.nl        

 Kamer van Koophandel: nr. 56170122

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -) te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:

NL33 RABO 0172 4298 62      t.n.v. SSAA Alblasserdam    

Website:     www.seniorenclub-alblasserdam.nl


Van de Voorzitter                                               

Op 21 juli hebben we na bijna een jaar weer een contactmiddag kunnen houden. Deze keer in de grote zaal beneden waar Hans Laheij de film “de Slag om de Schelde” vertoonde. Een ontzettend goed gemaakte film met wel heftige scenes die een goed beeld gaven wat een ellende er geleden werd. Een stukje geschiedenis dat nooit vergeten mag worden en nooit meer mag gebeuren. Landvast bood ons als dank dat we weer terug waren lekkere hapjes aan bij de “borrel” in de pauze. Een leuk en gewaardeerd gebaar. De middag werd bezocht door 39 donateurs waarvan er na afloop 25 bleven eten. Een gezellige en aan de reacties van de donateurs te zien een blije middag.

De eerstvolgende contactmiddag is gepland op 18 augustus die in het teken zal staan van spelletjes geleid door Jan Radstake met als afsluiting de bingo en voor de liefhebbers eten na afloop (niet vergeten de gebruikte drankjes bij het diner af te rekenen bij de bar). U moet zich voor deze middag vóór 15 augustus opgeven bij Jan omdat Landvast, in verband met corona, moet weten wie “in huis” is.

Voor de contactmiddag van 15 september hebben we kans gezien om de film van André Rieu te laten vertonen.
Echter: Landvast moet een vast bedrag afdragen per filmbezoeker aan de filmorganisatie en die prijs (€10,00) moeten we per bezoekende donateur betalen. Om u tegemoet te komen heeft het Bestuur van de SSAA besloten om de helft van deze prijs voor haar rekening te nemen. Dat betekent dat wanneer u de film/contactmiddag wilt bezoeken, de prijs exclusief voor onze donateurs € 5,00 is. Uiteraard betalen introducees of mensen die geen lid zijn van onze SSAA-club, de gewone toegangsprijs! In dezelfde tijd wordt de film namelijk ook in de bioscoop vertoond, dan is de entree  € 14,50. Ook voor deze voorstelling/contactmiddag moet u zich opgeven bij Jan, uiterlijk vóór 10 september.

Op de vorige bestuursvergadering gaf Wil van Hoeckel aan te willen stoppen met de distributie van de Nieuwsbrief aan de bezorgers en daardoor ook te stoppen als bestuurslid omdat het allemaal wat te veel voor haar wordt. Meer dan 25 jaar was Wil lid van het bestuur, eerst van de ANBO later van de SSAA. We danken Wil voor haar jarenlange inzet voor ons allen. Het zal op de volgende vergadering vreemd zijn haar stoel leeg te zien, maar we zien elkaar gelukkig toch geregeld op de contactmiddagen.

Op 22 juli jl. bereikte ons een heel vervelend bericht. Onze oud-voorzitter Herske Kemp is overleden. Herske is jarenlang heel actief geweest vooral tijdens de  periode van de ANBO. Naast het voorzitter­schap in de tijd van de ANBO, was ze betrokken bij de reiscommissie en niet te vergeten de bingo. Een dag later hoorden we van mevrouw Van Dooyeweert dat haar vriendin en onze donateur mevrouw Uitman in het verpleeghuis in Rotterdam, waar ze was opgenomen na haar ziekenhuisbehandeling, was overleden. Zo verliezen we in korte tijd twee SSAA-vriendinnen. We wensen de familie heel veel sterkte toe.

 

Een ander heel naar bericht is dat van Martha Klok, één van onze donateurs, haar rolstoel is gestolen. Hier word ik zo boos over, welke gevoelloze malloot haalt het in zijn botte hersens om gehandicapte mensen hun mobiliteitsmogelijkheid te ontnemen.

 

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de PCOB gaan we een lijst met onderwerpen opstellen die van belang zijn voor de senioren. Deze lijst gaat naar alle politieke partijen. We kunnen dan in hun partijprogramma zien of er inderdaad rekening met de senioren gehouden wordt en daar onze stem door laten bepalen.

Jaap Seelbach

 

============================================================================

Balkongym

Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) organiseert in augustus weer het Balkongym voor bewoners van diverse complexen in Alblasserdam en wel op de woensdagen 11, 18 en 25 augustus.

 

 

Tijden:

10:00 uur – Tussen Pieter de Hooch flat II en III (voordeurzijde)
10:30 uur – Kraanbaan (binnentuin)
11:00 uur – Groene Zoom
11:30 uur – Zwaluwstraat appartementen “Middelwetering”.
============================================================================================

Kamer roept op tot haast met ouderenwoningen

 De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om haast te maken met het realiseren van geschikte woningen voor ouderen. Dit is een belangrijk signaal, omdat er snel keuzes moeten worden gemaakt om de groeiende groep ouderen te kunnen huisvesten.

Goed ouder worden begint bij een prettige woning in een fijne wijk, met voorzieningen in de buurt. Daarmee kunnen ouderen veel langer zelfstandig blijven wonen.

Het aantal 80-plussers stijgt in 2040 naar 1,6 miljoen. De vraag naar zorg zal daardoor stijgen, terwijl het aantal medewerkers in de zorg ongeveer gelijk blijft. Daarom is het van het grootste belang dat er nu wordt nagedacht over hoe deze ouderen straks moeten wonen. Daarbij is naast verpleeghuizen te denken aan nieuwe woonvormen of aangepaste woningen.

Bouwprojecten

De Tweede Kamer ziet ook dat er nu stappen moeten worden gezet. Alle fracties vragen het kabinet met een duidelijke visie te komen op ouderenhuisvesting. Daarmee moet voor iedereen duidelijk zijn wat er van hen wordt verwacht: van woningcorporaties tot banken die bouwprojecten financieren.
Alle gemeenten moeten volgens een motie van de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar een woonleefvisie hebben. In zo’n visie laat een gemeente zien hoe kan worden ingespeeld op de woningbehoefte van de inwoners, ook in de toekomst.

Formatie

Verder staat in één van de moties die is aangenomen dat de formatie van een nieuw kabinet niet mag betekenen dat eerder gemaakte afspraken vertraging oplopen!

 ===========================================================================

Willemientjes Kruidenweetjes

Braam, (Rubus Fruticosus)

Rubus betekent rode vruchtkleur, Fruticosus komt uit het Latijn (Frutex) en betekent heesterachtig, dicht begroeid. Ze komen er weer aan, deze heerlijke en gezonde vruchten! Zowel blad als vruchten kunnen worden gebruikt; het een voor een heerlijke gezonde thee, het ander voor een zalig sapje.
Door de Romeinen werd braam gebruikt tegen ontstekingen in mond en ingewanden. Ook de oude Grieken gebruikten braam, met name bij jicht en bloedingen.
Heilige plaatsen zijn vaak omgeven door bramen (Mozes en het brandende braambos). Waar bramen groeien in het bos, zegt men dat het krachtplaatsen zijn!

Bijgeloof in het Verenigd Koninkrijk zegt dat na 15 september bramen niet gegeten dienen te worden. De duivel zou ze dan geclaimd hebben en een merkteken op de bladeren achtergelaten hebben. Mogelijk vindt de legende zijn oorsprong in de grotere kans op infectie in de tweede helft van september van de Botrytis cinerea (Grauwe Schimmel). Aangetaste vruchten hebben geen prettige smaak en kunnen giftige stoffen bevatten.
Van bramentakken werd ook wel een magische tunnel gemaakt, waar de zieke doorheen liep om op die manier gereinigd te worden van zijn ziekte.
Vanzelfsprekend is het niet raadzaam om bramen, die langs een drukke verkeersweg groeien, te plukken vanwege de opeenhoping van giftige stoffen
– zoals in het verleden – van lood. Het RIVM adviseert wilde bosvruchten zoals bramen te wassen en liefst nog te koken (bijvoorbeeld in jam, zie recept!).
Op plaatsen waar vossen voorkomen, kunnen wilde vruchten namelijk besmet zijn met lintworm via de uitwerpselen van deze dieren (overigens ook van honden). In Nederland en België is dit echter vrij zeldzaam.

Al in 1419 schreef men dat aftreksel van braambladeren en spruiten kan worden aangewend tegen diarree en vloeiingen bij vrouwen. Het kauwen van de bladeren versterkt het tandvlees en heelt ontstekingen van het slijmvlies in de mond. Als pleister gebruikte bladeren genezen huiduitslag, open zweren van het hoofd en aangetaste ogen. Verder hielpen ze tegen wratten in de aarsstreek en aambeien, bij maag- en hartklachten als ze fijngestampt en er daarna opgelegd werden.
Maar het sap, verkregen door het uitpersen van stengels en bladeren en bij zonnewarmte goed geroerd, was nog beter. Zo was in lang vervlogen tijden de geneeskracht van braam en plant al bekend.

De vruchten worden ook (nog steeds) gebruikt als kleurstof voor wol. De jonge scheuten worden gebruikt als basis voor bruine verf. De stengels waren een veel gebruikte leverancier voor bindmiddel van bezems en manden. De takken werden zo lang mogelijk afgeknipt en in water geweekt. De buitenhuid met stekels werd er afgeschraapt en dan in de lengte gespleten, in 2 of 4 stukken. Het merg werd er uit geschraapt en de vezels werden op maat gesneden.

Bramen zijn niet alleen lekker maar ook bijzonder voedzaam. De braam is een vrucht die tjokvol antioxidanten zit. Deze stoffen zijn goed voor het lichaam en bestrijden onder andere kanker.

Bramen bevatten veel vitamine C wat een goede stof is om de algemene vitaliteit te verhogen en het immuunsysteem aan te sterken. Hierdoor word je minder vatbaar voor elke soort ziekte.
Wist u trouwens dat er ± 100 verschillende soorten braam zijn?

Dr. Moerman was een omstreden arts die verkondigde dat je door veel fruit eten minder kans op kanker hebt. Zelfs op de meest sceptische website van internet die allerlei vermeende kwakzalvers probeert te ontmaskeren, www.kwakzalverij.nl, staat in de biografie over Moerman dat fruit eten meehelpt kanker te voorkomen. Dr. Moerman at veel groente en fruit en is er 95 jaar mee geworden. Moerman was zijn tijd ver vooruit; inmiddels zegt heel de wetenschappelijke wereld exact hetzelfde over groente en fruit: het voorkomt kanker.

Tenslotte nog een wenk om gelukkig te leven. Volgens een oude overlevering, moest men voor men in de huwelijksnacht naar bed ging eerst een braamblad boven een kaars verbranden. Dat zou afdoende zijn tegen kwade wensen van teleurgestelde aanbidders(sters) die graag de plaats van bruid of bruidegom hadden ingenomen.

Maar het is wel zeker dat bramen en braamstruiken een heel nuttige werking hebben.

RECEPTEN MET BRAAM:

Een standaard (medicinaal) recept maakt men door twee handen vol braamblad te koken in een liter water. Dit is een middel tegen kwalen van bloed en huid. Men kan een kopje vol van dit nat per dag drinken, maar voor wassingen van ontstoken plekken is het ook heilzaam. Het nat is ook een lotion die, gedurende een tijdje dagelijks op de gezichtshuid aangebracht, de huid zuiver en zacht maakt. Bramen eten is gezond, want ze zuiveren het lichaam. Voor kleine kinderen maakt men er vruchtensap van.
Van de braam worden vooral de vruchten gebruikt. Bramen hebben een zoete smaak en worden zowel vers gegeten als verwerkt in bijvoorbeeld sap, bramenjam, siroop en gelei. Ook de bladeren van de braam kunnen voor consumptie gebruikt worden. Hiervoor moeten de bladeren, na het plukken, worden gedroogd op een droge en luchtige plaats.
Hierna kan er van de gedroogde bladeren thee worden getrokken.

RECEPTEN IN DE KEUKEN:

Heerlijke bramenjam
Een overheerlijke bramenjam voor als de bramen in het seizoen zijn! Dit recept is erg makkelijk, omdat je de gevulde potten niet meer hoeft te koken in een waterbad. Klaar in 12 uren 25 minuten.
Ingrediënten                                                     
Porties: 50
750 gr bramen
900 gr suiker
2 eetlepels citroensap
160 ml water
1 (13 gr) zakje pectine

Bereidingswijze

Voorbereiding: 15 minuten | Bereiding: 10 minuten | Extra tijd: 12 uren, rusten
1.Pureer de bramen in een grote kom. Roer de suiker en citroensap erdoor. Laat 10 minuten staan.
2.Breng water en pectine in een kleine steelpan aan de kook. Laat 1 minuut koken, onder voortdurend roeren. Voeg het fruit toe aan de pan; roer 3 minuten. Schenk in potten of diepvriesbakjes; laat afkoelen tot kamertemperatuur, in ongeveer 30 minuten. Dek af en laat een nacht staan om stevig te worden, maar niet langer dan 24 uur. Bewaar in de koelkast of vries in.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vrachtschip “Beacon”

N.V. Werf De Noord te Alblasserdam bouwde vanaf 1954 een reeks vrachtschepen met de naam Beacon: Crowborough Beacon (1954), Hereford Beacon (1955), Chelwood Beacon (1959), Holsworthy Beacon (1961), Brecon Beacon (1962)

Het vrachtschip ‘Beacon’ datereert uit 1965.

 Kunstenaar : Louise H. (Louk) van Meurs-Mauser (Hengelo 1929 – Bergen 2013), beeldhouwster.

Van Meurs volgde haar opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze was getrouwd met kunstenaar Geertjan van Meurs. In 1953 vestigde het paar zich in Egmond aan Zee. Ze werd in 1964 lid van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas. Van Meurs maakte haar werken met metalen als ijzer- en koperplaat. Ze werd in haar werk geïnspireerd door schepen, de zee en beweging.

Er staan twee kunstwerken van haar voor het Gemeentehuis, tegenwoordig “De Rederij” genoemd. Op de hoeken van het ruime trapbordes werd zowel links als rechts een kolom geplaatst met daarop een uit koper vervaardigd scheepsmodel. Het ene model is een fregat gemaakt naar voorbeeld van de eerste Nederlandse klipper Kosmopoliet, (gebouwd in 1854 op de werf Gips te Dordrecht) en het andere schip is een zogenaamd Beacon-vrachtschip waarvan er in de jaren 50 verscheidene zijn gebouwd op de werf De Noord.

De modellen zijn gemaakt door mevrouw Louk H. van Meurs-Mauser uit Egmond aan Zee. Ze zijn geschonken door de gezamenlijke werkgevers van de werven aan de Noord.

Banken verdienen flink aan ons!

Banken brengen te veel kosten in rekening voor het betalen met contant geld, blijkt uit onderzoek.
Het betalen voor het opnemen van contant geld moet worden afgeschaft. Er wordt nu geld verdiend over de ruggen van mensen die afhankelijk zijn van contant geld.
Adviesbureau McKinsey heeft in opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek gedaan naar de toekomst van contant geld. Daaruit blijkt dat banken de kosten voor het opnemen van geld uit de geldautomaat veel te hoog inschatten. Die kostenraming is gebaseerd op gemiddeld 36 opnames per klant per jaar, terwijl dat er in de praktijk maar 9 zijn. Dat is 75% minder.

Dubbel profiteren.
De grote banken ABN AMRO, ING en Rabobank zeggen dat de hogere tarieven nodig zijn om de kosten te dekken voor het gebruik van contant geld. De kosten per transactie lopen op, doordat steeds minder mensen cash gebruiken. Dat klopt, maar tegelijkertijd zijn de totale kosten voor cashopnames de laatste jaren juist flink gedaald. Bovendien verdienen banken meer aan pinbetalingen: voor elke transactie krijgen banken een paar cent, terwijl ze geen extra kosten hebben bij een toenemend aantal pinbetalingen. Zo profiteren banken dus dubbel van hun beleid om betalen met cash te ontmoedigen.

Onacceptabel en onnodig.
De kosten voor het opnemen van geld worden voldoende gedekt door de tarieven die mensen betalen voor hun betaalpakket. Extra kosten in rekening brengen bij de geldautomaat, zoals ABN AMRO en de Rabobank doen, is onacceptabel en onnodig.
Een grote groep mensen is afhankelijk van contant geld. Het gaat nu in totaal om zo’n 1,5 miljoen mensen. Dat zijn ouderen, mensen met een beperking, mensen die niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn en mensen in de schuldhulpverlening.
Het is voor deze groep van groot belang dat geen enkele belemmering wordt opgeworpen bij het opnemen van contant geld, zoals het in rekening brengen van extra kosten. Zolang er geen goed alternatief is voor cash, moet contant geld overal geaccepteerd worden als wettig betaalmiddel.

Minister Hoekstra bevestigt in een brief aan de Tweede Kamer het belang van contant geld.

==============================================================================================

Lief en Leed

Op 22 juli 2021 is op 89-jarige leeftijd overleden onze donateur:

Mevrouw Herske Kemp-Kroes 

Op 23 juli 2021 is op 90-jarige leeftijd overleden onze donateur:

Mevrouw Jo Uitman-Burggraaff
 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 =============================================================================

Wij feliciteren alle donateurs die jarig zijn geweest en die in de komende maanden jarig zijn van harte.

 

Een fijne dag toegewenst en blijf vooral gezond!

 

=======================================================================

Cornelis Verolme

(tekst aangeleverd door de heer W. Schook)

Voor eeuwig aan Alblasserdam verbonden.
Cornelis Verolme zult u zeggen? Dat was toch geen Alblasserdammer? U hebt nog gelijk ook. Maar hij is toch wel ontzettend met Alblasserdam verweven.

Cornelis Verolme werd op 4 september 1900 geboren in Nieuwe Tonge op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.

In 1950 nam Cornelis Verolme de in 1812 gestichte scheepswerf Jan Smit Czn. te Alblasserdam over en gaf het de naam ‘Verolme Scheepswerf Alblasserdam’ (VSA), In de volksmond “De Ouwe Wurf”.

Daar ging hij zich bezighouden met de bouw van grote zeeschepen. Verolme verwierf vele belangrijke opdrachten voor het bouwen van mammoettankers, tankers met een laadvermogen van meer dan 100.000 ton.

Zijn succes en eigenzinnige werkwijze riepen tegenstand op van concurrerende scheepsbouwers – veelal oude familiebedrijven.

Het einde van een droom

Verolme is trots op zijn werven. Tijdens een interview begin jaren 60 voor de Amerikaanse televisie somt hij in luttele seconden al zijn bezittingen op. ‘Ik heb 3 werven in Holland, en werven in Ierland, Brazilië en Noorwegen. Ik startte in 1946 helemaal alleen en nu werken er 12.000 mensen voor me en is het bedrijf tussen 100 en 120 miljoen dollar waard en ik ben de enige eigenaar’. Een paar jaar later is er van zijn imperium weinig meer over. De internationale scheepsbouw stort volledig in er is geen markt meer voor zijn schepen.

In januari 1970 moest Verolme accepteren dat de Verolme Verenigde Scheepswerven N.V. met de Rijn-Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. fuseerde tot Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven (RSV) en dat hij zijn positie als president-directeur verloor.

In 1983 ging Rijn-Schelde-Verolme (RSV) failliet ondanks de 2,7 miljard gulden overheidssteun die het concern in de loop der jaren ontving. Oorzaken van de teloorgang waren onder meer de oliecrisis in 1973, waardoor de vraag naar olietankers wegviel.

Het debacle leidde tot een parlementaire enquête naar de RSV-werf.

Verolme dacht met zijn scheepswerf een stempel voor de eeuwigheid te zetten. Zijn naam is in Alblasserdam net zo bekend als die van zijn illustere voorganger Cornelis Smit, dat wilde hij graag. En dat is hem dus gelukt.

 

Cornelis Verolme overleed op 5 april 1981 in Rotterdam.

===============================================================================================

 Honderden euro’s toeslag missen?

Veel mensen laten geld liggen waar ze gewoonweg recht op hebben. Vaak weten ze simpelweg niet dat ze voor toeslagen in aanmerking komen. De toeslagen zijn vooral bedoeld om mensen met een kleine portemonnee te helpen.
Het is pijnlijk dat vooral ouderen maar moeilijk de weg naar toeslagen weten te vinden en daardoor geld mislopen. Mensen die de toeslag het hardst nodig hebben, profiteren er dus vaak niet van. Dit komt omdat ze nooit zorgtoeslag of andere toeslagen hebben aangevraagd.
Toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten voor bijvoorbeeld uw zorgverzekering, of huur. Het kan om aardig wat geld gaan. Of u recht hebt op een bepaalde toeslag hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Er zijn verschillende toeslagen, zoals:
Zorgtoeslag
Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. Dit hangt af van de hoogte van het inkomen en vermogen.

Huurtoeslag
Wanneer de huur in verhouding tot het inkomen relatief hoog is, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. De huur die u betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van uw omstandigheden.

Toeslagen aanvragen
Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) vindt u een eenvoudige rekenhulp waarmee u zelf kunt bepalen voor welke toeslagen u in aanmerking komt en hoe hoog de bedragen zijn. Vraag de toeslag waarop u recht hebt – en die u nog niet krijgt – direct aan.

Als u meer hulp nodig hebt, kunt u ook bellen met de Belastingdienst (0800-0543) of een afspraak maken bij het belastingkantoor. Hier kunt u ook een formulier opvragen als u geen digitale aanvraag kunt indienen.

Denkt u, als donateur, voor een toeslag in aanmerking te komen en het aanvragen niet lukt, neem contact met ons op dan gaan we u helpen.

Ontdekt u dat u ook in 2020 eigenlijk al recht had op een van de toeslagen? Dan kunt u die nog tot 1 september 2021 aanvragen.

 

===============================================================================================

Agenda.

Contactmiddagen:

18-08:  Spelletjesmiddag o.l.v. Jan Radstake.
U moet zich voor deze middag  vóór 15 augustus opgeven bij Jan.

15-09:  Film over Andre Rieu.  s.v.p. aanmelden bij Jan vóór 10 september.

20-10:  Presentatie “Muzikaal bewegen voor de brein” door Remedica.

===============================================================================================

 

Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte?

==========================================================

Wist u dat… 

*   de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, 
     ongeacht hun gezindte?

*   wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in  Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.

*   wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te  presenteren?

*   dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie?

*   u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

*   wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?      (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs
     voor het planknummer)?

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

Dinsdagmiddag 13.30 uur: kaartclub ‘HARTEN VROUW’ (Groene Zoom)

Woensdagmiddag 13.30 uur: sjoelen in de GROENE ZOOM

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)

U begrijpt dat deze activiteiten alleen kunnen plaats vinden als de Covid 19-maatregelen weer voorbij zijn. Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

ww.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

Kortingen bij de middenstand

Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen (op vertoon van de SSAA ledenpas).

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851,   
             info@feetpleasure.nl                                                                10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                         10 %         

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl        10 %

Thuisin Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                          10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                                     15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                              5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                     5 %

 

 

 

Reacties zijn gesloten.