Nieuwsbrief

 

De Nieuwsbrief nr. 6 is uit.
(dcember 2020)

 

 

                             Kerst Nieuwsbrief

                                      
Bestuur                                       

 Voorzitter                  : dhr. J.M. Seelbach                          6913480       
                                          voorzitterssaa@hotmail.com

Secretaris/ledenadministratie/website:
                                         dhr. J. Radstake                              6930711
                                         secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl

Penningmeester   : dhr. M. den Boer                                6916120  
                                       boer1201@zonnet.nl

Algemene bestuursleden:
Distributie nieuwsblad: mw. W.J.M v. Hoeckel                6914690
Kaart- en hobbyclub :  mw. C. Klootwijk                            8508909
Activiteiten                  :  mw. T. Velthuis                     06 29 218 083
Algemene Zaken       :  dhr. P. Dijkema                                 6914115

Lief- en Leed              :  s.v.p. melden bij het BESTUUR

 Postadres: Frans Halslaan 31, 2951 PD Alblasserdam

 Redactie                     :  mw. M. Seelbach                           6913480 
                                           jaap-miep@live.nl               
Sjoelclub                     :  mw. C. van der Linde                  6916703
                                           h.vanderlinde@kpnplanet.nl        

 Kamer van Koophandel: nr. 56170122

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -) te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:

NL33 RABO 0172 4298 62      t.n.v. SSAA Alblasserdam    

Website:     www.seniorenclub-alblasserdam.nl


Van de Voorzitter   

Zoals ik in de vorige Nieuwsbrief al schreef, hebben we inmiddels het gesprek met wethouder Kraijo over de opgang tussen Nedersassen en de Hema gehad om de Rederij beter bereikbaar te maken voor senioren en mindervaliden. Zoals bekend werd ons, toen we protesteerden tegen de verplaatsing van de bibliotheek, als alternatief een oplossing aangeboden om deze opgang sterk te verbeteren. Helaas bleek dit, nu pas en een beetje laat, niet mogelijk omdat de grond te veel zou verzakken en om dit op te lossen zou dat veel geld moeten gaan kosten.

In het gesprek met wethouder Kraijo hebben, zowel de vertegenwoordigers van de PCOB, de Adviesraad Sociaal Domein als Jan Radstake en ik, duidelijk onze teleurstelling en onbegrip hierover uitgesproken. Het plan van het College was nu om er dan maar helemaal niets aan te doen. De wethouder meldde dat het College had besloten: “Doe het goed of doe het niet”.
Maar als je dan als College besluit om niets te doen en geen alternatief bedenkt, dan trek je je wel erg weinig aan van alle inwoners die moeilijk tegen “de dijk” op kunnen komen.
Het gemeentehuis is verbouwd voor negen miljoen, het plein voor het gemeentehuis is opgeknapt voor twee miljoen, maar jammer maar helaas: om het voor mensen die slecht ter been zijn mogelijk te maken er te komen had het college € 22.500 in gedachten. Een kwalijke zaak!

Samen met de PCOB en de Adviesraad Sociaal Domein hebben we een brief naar alle fracties gestuurd om dit alsnog aanhangig te maken bij de begrotingsbehandeling. Elders in deze Nieuwsbrief vindt u die brief die is opgesteld door Jan Radstake. Er wordt overigens door de politieke partijen goed gereageerd op deze brief. In hun begrotingen laten ze blijken het niet eens te zijn met het standpunt van het College.
D’66 gaat heel ver en stelt voor de bibliotheek weer terug te verhuizen naar de oude locatie en als dat niet lukt een lift aan te brengen naast de Hema (eigenlijk ons eerdere voorstel).
Ons standpunt is nogmaals verwoord in de vergadering van de commissie Grondgebied door PCOB-bestuurder Rien Gaal namens ons, de indieners van de brief.
Inmiddels hebben de politieke partijen het college nogmaals te kennen gegeven dat, zoals beloofd, er iets gedaan moet worden aan de opgang bij de Nedersassen en heeft wethouder Kraijo de opdracht gekregen nader onderzoek te doen naar een opgang die wel goed begaanbaar is of anders een lift. Hierover komt in het nieuwe jaar duidelijkheid. Ons protest heeft dus beslist zin gehad, zo lijkt het.

Mag ik de donateurs die hun contributie voor 2021 (met korting € 20,00 voor alleenstaanden en € 30,00 voor een echtpaar of samenwonenden) nog niet hebben overgemaakt, vragen dit binnenkort te doen op bankrekeningnummer NL33 RABO 0172 4298 62 t.n.v. SSAA Alblasserdam, zodat onze penningmeester de jaarstukken kan maken. Dank alvast.

Ik denk met  weemoed terug aan voorgaande jaren. In deze decembertijd zijn we altijd bezig om van alles voor u te organiseren, de Kerstmiddag, de Kerstloterij en het Kerstbuffet.
Dit jaar niets van dat alles, verdrietig. En op dit moment is er nog geen duidelijkheid wanneer we weer met onze activiteiten kunnen starten, we kunnen bijna niet wachten. We houden u uiteraard op de hoogte.

Ondanks alle beperkingen wensen de leden van het Bestuur u toch ontzettend fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling en vooral een gezond 2021.

Jaap Seelbach


Kerstverhaal

Een legende over waarom we engelenhaar in de kerstboom doen.

Een grijze spin liep over de vloer van de herberg. “Oh,” gilde de dochter van de herbergier. “Maak dat je wegkomt, lelijk mormel.” “Zou ik werkelijk lelijk zijn?” vroeg de spin zich af, toen hij tegen de muur opklom. “Hoe het ook zij, mijn web is prachtig.” Hij spon een mooi groot web en zocht er een goed plaatsje in om de nacht door te brengen.
Maar de volgende morgen, o hemeltje lief, de herbergierster kwam er aan met haar bezem. “Wat! Een spinnenweb in mijn schone kamer!” riep ze. Ze veegde het prachtige web naar beneden en verjoeg de spin.
“Daar ga je,” zei ze en joeg hem met haar bezem weg. “Ik kan spinnen met hun lelijke harige lichamen en afschuwelijke lange poten niet uitstaan.” “Niemand mag me,” jammerde de arme spin, toen hij wegging naar de herbergstal en hij begon een web te spinnen van de ene balk naar de andere. Daar viel niemand hem lastig. De dieren onder hem waren hem eigenlijk dankbaar, omdat hij de vliegen ving, die hen bij warm weer plaagden.
“Nu maak ik me tenminste nuttig,” zei de spin. “Als ik nu ook maar mooi was,” voegde hij er met een zucht aan toe. Maar omdat dat nu eenmaal niet kon, begon hij het fijnste web te spinnen, dat ooit door een spin gemaakt werd. Hij werkte er al sinds lang aan, toen er op een nacht grote drukte in de stal onder hem heerste: stemmen en het flikkeren van lichten. Hij kon niet ontdekken wat er gebeurde, maar ’s morgens keek hij naar beneden en daar zag hij in een van de kribben een teer kindje, waarover zich een mooie jonge vrouw boog, terwijl een oudere man met een vriendelijk gezicht toekeek.
De baby begon te huilen. “Hij heeft het koud,” zei zijn moeder. “Ik heb al het stro dat ik kon vinden over hem heen gelegd, maar het is niet genoeg.” Dit was de grote kans voor de grijze spin. Met zijn schitterend web, dat zo zijdeachtig zacht was als distelpluis en zo warm als wol, kwam hij van de balk naar omlaag en hij legde het aan de voeten van de moeder. Zij pakte het op, legde het over haar baby en stopte het warmpjes om hem heen. Hij hield op met huilen en viel tevreden in slaap.
Toen zei Maria, de moeder, tot de kleine grijze spin, die daar trots bij stond: “Grijze spin, welke beloning wil je hebben voor je heerlijk geschenk aan mijn zoon?” “Oh, alstublieft,” zei de spin, terwijl hij zijn voorpoten ineensloeg, “als ik toch alleen maar mooi zou mogen worden!” “Dat kan ik niet doen,” antwoordde Maria, “je moet zo blijven, als de Heer je geschapen heeft. Maar ik zal maken dat de mensen blij zijn je te zien. Als iemand ’s avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen: “Aha, dat betekent geluk.”
En daarom beschouwt men het tot op deze dag als een teken van geluk, wanneer men ’s avonds een spin ziet. En tot op de dag van vandaag hangen wij tevens op kerstavond lange gouddraden en zilveren ‘engelenhaar’ in de kerstboom ter herinnering aan de kleine grijze spin en het geschenk, dat hij aan het Christuskind heeft gegeven.

——————————————————————————————————————————————————

Weetje over de Kerstster

De kerstster is rechtstreeks terug te voeren op het kerstverhaal, zoals dat in het evangelie van Mattheüs wordt beschreven. De Ster van Bethlehem gaf de plaats aan waar de Koning der Joden geboren zou zijn. De drie wijzen zouden volgens Mattheüs deze ster volgen om via koning Herodes het kindje Jezus te bezoeken om deze geboorteplaats vervolgens te openbaren aan Herodes zodat het kindje gedood kon worden. De wijzen gingen niet terug naar Herodes dus hij gaf de opdracht tot de Kindermoord van Bethlehem opdat de geprofeteerde Messias hierbij zou omkomen.

Hiermee is de kwaadschikse herkomst van deze ster theologisch bepaald.

Het ontsteken van kaarsen en ander licht heeft natuurlijk evenzeer met oude midwintertradities te maken. Ook als plant is de Euphorbia pulcherrima bekend als kerstster vanwege de rode bloemen die lijken op een ster.

Willemientjes Kruidenweetjes

 Onverwachte huismiddeltjes-EHBO uit uw eigen keuken

(2e deel)!

U staat er versteld van wat voor mogelijkheden voor huismiddeltjes er zijn met uw gewone kookkruiden en spullen die toch al in de meeste keukens liggen. Dit lijstje is bedoeld als EHBO uit uw keukenkastje op momenten dat er niet direct een arts te bereiken is en voor kwaaltjes of ongemakken, die niet direct levens­bedreigend zijn. Ga met ernstige pijn of wonden altijd professionele hulp halen.


Boter of margarine
Smeren op lichte brandwondjes, eerst onder de lauwe kraan houden, niet doen als de huid stuk is. Beetje vet of boter of crème aan de binnenkant van de neus smeren bij hooikoorts. Dan kriebelen de pollen minder in de neus.

Mayonaise
Als opkikker voor de haren. Een half uur laten intrekken en uitwassen, gaat het haar prachtig van glanzen.

Een aardbei
Langzaam fijnkauwen en goed langs de tanden laten gaan; ze worden prachtig wit.

Basilicum
Thee van zetten tegen misselijkheid.

Rozemarijn
Tegen winderigheid.

Kardemom
Tegen misselijkheid, en heerlijk in een kopje koffie.

Karwijzaad
Tegen darmkrampen.

Anijs(hagel)
Als je niet kunt slapen.

Ui
Bij insectensteken met een stukje ui wrijven.
Bij verkoudheid een doorgesneden ui op het nachtkastje leggen.
In kleine stukjes snijden en samen met bruine suiker laten uitlekken in een zeef, dit helpt bij keelpijn en hoesten.

Nootmuskaat
Bij slapeloosheid, bij menstruatiepijn een klein beetje  in een beker warme melk.

Koude theezakjes
Om op branderige ogen te leggen, werkt heerlijk verkoelend. Of een theezakje op een insectenbeet leggen.

Citroensap
Houdt muggen en vliegen op afstand.
Drink bij verstopping ’s morgens één eetlepel citroensap samen met twee theelepeltjes olie in warm water en een uur later is waarschijnlijk de verstopping over.
Met citroensap en water spoelen bij zweertjes in de mond.

Citroenkwast
Dit is citroensap en suiker in heet water. Gebruiken bij verkoudheid en griep.

Komkommer
Een paar plakken op de ogen is heerlijk verkoelend. Komkommersap drinken is goed tegen opvliegers.

Honing
Eten tegen hooikoorts, van de bloemen die op dat moment bloeien.

Venkel
Thee van zetten voor baby’s met krampjes.

Tijm
Thee van zetten bij hoest.

Olijfolie
Om een kind of baby die niet kan slapen, of hyperactief is, mee te masseren. Dit moet voorzichtig gebeuren en werkt kalmerend omdat het kind er behaaglijk warm van wordt.

Dit lijstje kunt u eventueel in uw keukenkast hangen zodat u altijd direct weet wat te doen.

=========================================================================================

 Lief en Leed                                                                   
Wij feliciteren alle donateurs die jarig zijn geweest en die in de komende maanden jarig zijn van harte.
Een fijne dag toegewenst en blijf vooral gezond!

 

HELE FIJNE FEESTDAGEN !

 

==========================================================================================

Brief aan de Raad

 

Alblasserdam, 14 oktober 2020

 

Aan de leden van de Gemeenteraad van Alblasserdam

 

Betreft: opgang Nedersassen

 

Geachte dames en heren,

 

In 2019 zijn de beide ouderenbonden en vertegenwoordigers van Adviesraad Sociaal Domein gevraagd mee te denken over de toegang tot Cortgene met o.a. het gemeentehuis en de bibliotheek.

De meest efficiënte oplossing voor een verantwoorde toegang voor mensen met een rollator of scootmobiel zou een lift zijn die de bewoners van Alblasserdam, die daar behoefte aan hebben, van niveau Makado naar Cortgene kan brengen en terug. Een oplossing die de gemeente Sliedrecht voor haar inwoners heeft gevonden bij de Kerkbuurt aldaar.
Al gauw is in de gesprekken met de betrokken ambtenaren gebleken dat dat in Alblasserdam geen haalbare kaart is (te duur).

Naar aanleiding van het al bestaande voorstel van de gemeente is, samen met ambtenaren, een oplossing gevonden in de mogelijke uitvoering van een zigzaggend pad, waarbij de hellingshoek niet groter zal zijn dan de landelijke richtlijnen voor gehandicapten aangeven (stijgingshoek max. 4 %). Een plan waarmee u in de raad van 26 november 2019 hebt ingestemd. (Geraamde kosten ca. € 250.000,–).
Bij nadere bestudering van dit plan is echter gebleken dat dit niet uitvoerbaar is wegens de slappe ondergrond (kosten
€ 770.000,–).

Het enige idee dat is overgebleven, is een aanpassing van het huidige pad Nedersassen, waarbij de hellingshoek niet de voorgeschreven 4% kan halen, maar door een iets langere uitloop bij het carillon het toch gemakkelijker zal zijn voor ouderen en mindervaliden met een rollator of scootmobiel om boven te komen dan in de huidige situatie. In het overleg met de ambtenaren in juni is zelfs geopperd dat een iets breder pad met een leuning in het midden en één of meer rustplaatsen mogelijk is. Voorlopige raming van de kosten € 115.000,–. (Zie de Raadsinformatiebrief van 26 juni jl.)

Wat schetst echter onze verbazing en diepe teleurstelling als we uit de krant moeten vernemen dat het College van Burgemeester en Wethouders dit plan niet laat doorgaan op een kleine aanpassing op Cortgene-niveau na (kosten € 22.500,– )

Wij als ouderenbonden en vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein vinden het een gemiste kans om de wat minder mobiele burgers van Alblasserdam tegemoet te komen omdat een verbeterd Nedersassen nu wordt weggestreept. Het is notabene de enige op- en afgang in het centrum van Alblasserdam om naar Landvast, het gemeentehuis, bibliotheek of winkels in die omgeving te komen.
Via de Plantageweg en de Blokweerweg is het ook mogelijk, maar dit zijn ook geen gemakkelijke wegen om bij het gemeentehuis en andere openbare voorzieningen te komen.
Er is gesuggereerd dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de wijkhopper, dat klopt, maar de inwoners die daar mee reizen, komen meestal uit wijken die buiten het centrum liggen (een wijkhopper en Drechthopper waarvan na 1 januari 2021 alleen door mensen met een medische indicatie gebruik gemaakt mag worden!).
Inwoners die wonen in het centrum gaan meestal lopend naar het Makado-centrum en via Nedersassen naar dijkniveau.
Wat zou het goed zijn als de toegang tot het centrum van de gemeente met Cultureel Centrum Landvast, het gerenoveerde gemeentehuis en de bibliotheek nu ook een facelift krijgt waardoor het beter past bij het verbouwde Raadhuis en plein.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch met klem om in de Raadsvergadering van november het huidige standpunt te willen herzien en de opgang Nedersassen toch aan te pakken.

Het College van Burgemeester en Wethouders hanteert hier het motto  “Doe het goed, of doe het niet”. Als er dan gekozen wordt voor “doe het niet” zonder een alternatief te bieden, dan laat het gemeentebestuur de Alblasserdamse burgers hierbij behoorlijk in de steek.
De benodigde gelden zijn hiervoor al gereserveerd, zoals we recentelijk van wethouder A. Kraijo hebben vernomen.

 

PCOB: mw. F. Busscher en dhr. R. Gaal

SSAA: dhr. J. Seelbach en dhr. J. Radstake

Adviesraad Sociaal Domein/gehandicaptenraad: mw. H. Wieringa

 

Namens genoemde organisaties:

 

J. Radstake
Frans Halslaan 31
2951 PD  ALBLASSERDAM
e-mail: secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl
——————————————————————————————————————————————————–

Nieuwjaarswensch uit 1911     

   Laat OUDE twisten rusten  
Dat spaart u NIEUW verdriet

Dood OUDE kwade lusten
En voed de NIEUWE niet

Waardeer uw OUDE vrienden
Beproef de NIEUWE goed

Zorg voor uw OUD-gedienden
Dat geeft de NIEUWE moed

Blijf niet bij het OUDE zweren
Noch huldig het NIEUWE blind

Vergooi geen OUDE kleren
Voordat gij NIEUWE vindt

Ontsluit geen OUDE wonden
Dat geeft maar NIEUWE smart

Leg af uw OUDE zonden
NIEUW zij uw geest, uw hart

Gaf het OUDE jaar u zegen
Vang het NIEUWE dankbaar aan

En liep het in het OUDE tegen
’t kan in het NIEUWE beter gaan!

                                                                                                                                           A.J. de Bull (1911)

8 Tips om energie te vergelijken

Het energieverbruik in ons huis kan een flinke terugkerende kostenpost zijn, zeker nu we nog meer thuis zijn. Voor zowel uw portemonnee als een beter milieu vraagt de keuze van uw energieleverancier daarom de nodige aandacht. Met behulp van een online energievergelijker is het tegenwoordig een stuk gemakkelijker om een voordelig en groener energiecontract te vinden. Deze acht tips zijn belangrijk om een energieleverancier te vinden die bij u past:

1. De contractperiode
Het is vaak voordeliger om een jaarcontract af te sluiten, zodat u elk jaar weer een nieuw voordelig contract kunt afsluiten. U profiteert dan elk jaar weer van lagere energietarieven én vaak van een mooie welkomstkorting.

2. Het energietarief
Dit is het gedeelte van uw energierekening waarop u invloed hebt met uw verbruik. De tarieven worden berekend per kWh stroom of m3 gas. Het ene energiebedrijf vraagt een hoger energietarief dan de andere. Daarnaast betaalt u het vastrecht. Toch kan ook dit vaste tarief in hoogte verschillen per leverancier. U kunt verder kiezen uit een vast tarief of inzetten op mogelijke kostenvoordelen van een variabel tarief. Energieprijzen zijn echter helaas niet goed te voorspellen…

3. De transportkosten voor gas
Alleen de transportkosten van gas kunnen per regio verschillen. Zo kan het transporttarief voor gas in Groningen s lager zijn dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Zolang u niet uit uw netwerkgebied verhuist zijn de kosten dus ongewijzigd.

4. De administratiekosten vastrecht energie
Het vastrecht, het woord zegt het al, is een vast maandbedrag ongeacht de energie die u verbruikt. Hierop heeft u dan ook geen invloed. Het vastrechtbedrag kan echter toch verschillen per leverancier. Dit ligt aan de administratiekosten waarvoor een leverancier zelf de prijs mag vaststellen.

5. De overstapkosten
Door te vergelijken en over te stappen kunt u tot maar liefst 450 euro per jaar besparen. Let er wel op wat de doorlooptijd is van de overstapservice en of er kosten aan een overstapservice zijn verbonden. Bij bijvoorbeeld deze energievergelijker uit onze Keuzehulp troffen we zo’n gratis overstapservice aan.

6. Het soort stroom (groen of grijs)
Zet zeker groene en grijze energie naast elkaar in een vergelijking. Meestal kunt u de optie ‘groene stroom’ of ‘groen gas’ aanvinken. Zo maakt u zelf de voor u verantwoorde keuze. Een beter milieu begint bij…

7. De terug levering van energie uit zonnepanelen
Heeft u al zonnepanelen in gebruik of bent u binnenkort van plan om deze aan te schaffen? Neem dan de contractvoorwaarden van de leveranciers onder de loep of u zonne-energie kunt terug leveren. Deze saldering kan behoorlijk verschillen en schelen in de energiekosten.

8. Een onafhankelijk en compleet energieoverzicht
Let op of de online energievergelijker u verzekerd van een compleet, up-to-date en onafhankelijk overzicht. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft een overzicht van alle energieleveranciers die electriciteit en gas aanbieden op de Nederlandse markt. Zij beschermt consumentenbelangen en ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren.

——————————————————————————————————————————————————-

Uw Rijbewijs

Bent u geboren in 1946 en heeft u een rijbewijs? Dan zal naar alle waarschijnlijkheid uw rijbewijs volgend jaar verlopen.

Koop dan nog dit jaar een Gezondheidsverklaring als de einddatum van uw rijbewijs ligt voor 1 april 2021. Dan geldt in de meeste gevallen een coulanceregeling waardoor u een jaar met een verlopen rijbewijs mag blijven rijden.

Agenda

Helaas zijn er –als gevolg van de Corona-maatregelen- voorlopig tot nadere berichtgeving, geen activiteiten.

===========================================================================================

Nog meer Kerstweetjes (de boom)
De kerstboom (een spar en geen dennenboom) is een vruchtbaarheidssymbool. Over de ouderdom van het gebruik als kerstboom lopen de bronnen zeer uiteen. Waarschijnlijk hadden reeds de Germanen voor de kerstening rond de tijd van winterzonnewende (het joelfeest of Yule) een altijd groene boom in huis of op het erf. Vanwege deze heidense wortels heeft de Rooms-katholieke kerk de boom lange tijd geweerd uit het christendom.

Luther verklaarde begin zestiende eeuw de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus. Eerst stond de boom alleen nog in de kerken; eind 19e eeuw haalde men hem, allereerst in protestantse landen, alsnog de huiskamer binnen.

De kerstboom herinnert de christenen volgens Luther aan de boom in het paradijs; de kerstboomballen aan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek in de boom staat voor de ster die de Wijzen de weg wees naar de geboorteplaats van Jezus; soms wordt de piek daarom door een ster vervangen. Pas sinds 1982 staat er in het Vaticaan ook een kerstboom!
============================================================================================

Nog meer Kerstweetjes (de stal)

De kerststal is een idee van Franciscus van Assisi die in 1223 op het idee kwam een levende kerststal in het dorp Greccio (Italië) op te zetten. Het idee komt voort uit de vertalingen van het evangelie van Lucas, waarin staat dat Jezus in een kribbe gelegd werd, omdat er geen plaats was in de herberg. De plaats van een kribbe is de stal, wat een logische keuze lijkt als de herberg zelf vol is. Vooral katholieke gezinnen halen met kerstmis het stalletje van zolder.

Een andere traditie laat de geboorte plaatsvinden in een grot. Dit gegeven gaat terug op Justinus de Martelaar (± 150) die schreef: “Omdat er voor Jozef niets te vinden was om de nacht door te brengen, ging hij maar zolang een grot binnen dichtbij Bethlehem.” Justinus baseert zich op Jesaja (33,16): “Hij zal wonen in een hoge spelonk van een sterke rots.” Deze zin betrekt Justinus op Jezus. Wie een grot maakt van rotspapier, volgt Justinus. Hoewel de tradities duidelijk verschillen is hun afkomst niet in tegenspraak. In het Nabije Oosten werden in die tijd en later grotten inderdaad als stal gebruikt.

Wist u dat… 

*   de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, 
     ongeacht hun gezindte?

*   wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in  Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.

*   wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te  presenteren?

*   dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie?

*   u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

*   wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?      (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs
     voor het planknummer)?

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

Dinsdagmiddag 13.30 uur: kaartclub ‘HARTEN VROUW’ (Groene Zoom)

Woensdagmiddag 13.30 uur: sjoelen in de GROENE ZOOM

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)

U begrijpt dat deze activiteiten alleen kunnen plaats vinden als de Covid 19-maatregelen weer voorbij zijn.Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

ww.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

Kortingen bij de middenstand

Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen (op vertoon van de SSAA ledenpas).

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851,   
             info@feetpleasure.nl                                                                10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                         10 %         

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl        10 %

Thuisin Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                          10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                                     15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                              5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                     5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.