Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr 6 is uit.
(augustus 2022)

 

 


                                               

De Sluis in Alblasserdam

                         

                          
Bestuur                               
  

Voorzitter                  : dhr. J.M. Seelbach                          6913480         
                                          voorzitterssaa@hotmail.com

Secretaris/ledenadministratie/website:
                                         dhr. J. Radstake                              6930711
                                        secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl
Penningmeester:     dhr. M. den Boer                              6916120
                                        boer1201@zonnet.nl

                                           
Algemene bestuursleden:

Distributie nieuwsblad:       dhr. F.J. Jansen                          06-25532982
                                                       jan81708@planet.nl 
Algemene Zaken:                   dhr. P. Dijkema                        6914115
                                                       peterdijkema@live.nl

Lief en Leed:                            mw. E.N.J. Jakobs                   6915960
                                                       betsjakobs@hotmail.com
                                                         mw. L. Kaleas                            06-28356023
                                                         c.kaleas@kpnplanet.nl

Kaart- en hobbyclub             mw. C. Klootwijk                       8508909
Sjoelclub                  :                mw. C. van der Linde                 6916703                     

Redactie                  :                mw. M. Seelbach-Scholte           6913480
                                                      jaap-miep@live.nl

Postadres: Frans Halslaan 31, 2951 PD  ALBLASSERDAM 

Kamer van Koophandel: nr. 56170122

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -)
te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:

NL33 RABO 0172 4298 62      t.n.v. SSAA Alblasserdam    

Website:     www.seniorenclub-alblasserdam.nl


Van de Voorzitter                                               

Zo de zomervakantie zit er voor velen weer op, echter voor veel senioren breekt nu juist de tijd aan om er nog even tussenuit te gaan omdat
het nu rustiger is en meestal financieel ook aantrekkelijker.
We hebben een heerlijke dagreis gemaakt waarover u alles kunt lezen in het verslag van Frans Jansen.
Na twee verloren jaren werd op 27 juli weer de jaarlijkse Paardenmarkt gehouden. We zijn ’s morgens over de braderie gelopen,
ik moet zeggen we waren wat teleurgesteld.
Jammer, ik begreep dat een aantal kraamhouders niet konden komen door de boerenprotesten. Het aantal kramen was, schat ik,
nu nauwelijks de helft van de vorige editie,
ook het aantal paarden en paardjes was niet al te groot. Als deze trend zich voortzet, vrees ik voor het voortbestaan.
Zo jammer ook voor de mensen die dit elke keer weer met veel inzet organiseren. Organisatie blijf volhouden, dank voor jullie inzet.

Tijdens de laatste contactmiddag voor de zomervakantie ontstond het idee om weer eens een bezoek te brengen aan Intratuin  en om daar een high-tea te organiseren.
Er gaven die middag al snel veel van de aanwezige donateurs  zich op voor dit uitje. Op 3 augustus gingen we met een flinke groep naar
Sliedrecht met eigen auto’s, om het financieel mogelijk te maken. Hartelijk dank aan hen die hiervoor hun auto beschikbaar stelden.
Het was jammer genoeg erg warm, waardoor het “winkelen” er een beetje bij inschoot.
Desalniettemin hebben we met elkaar genoten van een uitgebreide en heerlijke high-tea.

Peter Dijkema heeft aangegeven om gezondheidsredenen te moeten stoppen als bestuurslid. Meer dan 20 jaar (eerst als ANBO, later als SSAA) heeft Peter een zeer belangrijke rol
gespeeld in het bestuur, hij was jarenlang onder andere samensteller van de Nieuwsbrief, organisator van de speculaaspoppen verkoop en daarnaast nog allerlei hand- en spandiensten.
We gaan Peter missen. Ik wil hem als voorzitter en als vriend hartelijk bedanken voor alles wat hij voor de Seniorenclub heeft gedaan. Peter, het ga je goed, geniet samen met Ria
nog vele jaren.

We hopen u allen in september weer in goede gezondheid te mogen begroeten op de clubs en de contactmiddag. Geniet nog van een stukje zomer !!

Jaap Seelbach

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

“De Schutsluis”   

Locatieadres: Dam 65
Ontwerper: J. Smallegange

Aan het einde van de 13e eeuw kreeg de Alblasserwaard de vorm die het nu heeft.
In de annalen wordt vanaf 1599 al gesproken over de sluis bij Alblasserdam. Deze sluis heeft in de loop van de tijd diverse transformaties ondergaan. De meest recente was de
ederopbouw van de sluis na het bombardement van 11 mei 1940. In 1993 werd de functie als schutsluis opgeheven en de sluis gedicht met zand en basalt blokken.
De sluis fungeert nu alleen als onderdeel van een verkeersader en terras ten behoeve van de horeca. Deze locatie heeft de naam van Alblasserdam doen ontstaan,
de ‘Dam aan de Alblas’.
Vanuit deze plek heeft Alblasserdam zich in de tijd verder ontwikkeld langs diverse linten zoals Cortgene, Kerkstraat , Polderstraat en Ruigenhil.

In Alblasserdam werden 3 ontwateringskokers aangelegd met een soort terugslagorgaan om het water van de polder naar de rivier de Noord te kunnen lozen. Omdat er veel goederen
moesten worden overgeslagen op de dam, werd aan het einde van de 16e eeuw de schutsluis gebouwd. Begin jaren 90 van de 20e eeuw besloot de Deltacommissie de schutsluis te
vervangen door een dam. Aan de rivierzijde is nu een amfitheater en aan de Alblaszijde ziet men nog de sluisdeuren, de kolken en de handbediening van de deuren.

De huidige sluis in de indamming van het riviertje de Alblas is als monument aan te merken. Dit waterbouwkundige kunstwerk heeft een ontwikkeling ondergaan waardoor
de historische waarde als bijzonder ervaren wordt. De aan de oostzijde van de sluis ingemetselde gedenkstenen getuigen hiervan.

In de onmiddellijke omgeving bevindt zich eveneens het oorlogsmonument, dat herinnert aan wat zich in 1940-1945 in deze voor Alblasserdam historische maar zwaar getroffen
omgeving heeft voorgedaan.

Met de voorgenomen herbouw van de schutsluis wordt de verbinding over water tussen Alblasserdam (Haven Zuid) en Kinderdijk versterkt.
Het versterkt tevens de attractiviteiten van het centrum van Alblasserdam. De kosten voor de realisatie worden geschat op € 4.7 miljoen.

=======================================================================================================

Dagtrip met onze donateurs naar Broek op Langedijk, 29 juni 2022

Broek op Langedijk is een dorp in West Friesland in de provincie Noord- Holland
met zo’n 6200 inwoners. Het had als bijnaam “rijk der duizend eilanden”
geschikt voor de landbouw aldaar. En daar bevindt zich het
Broekerveiling museum met zijn oudste groentenveiling ter wereld !!
En daar ging vandaag deze bijzondere trip per ‘airco’ touringcar naar toe.
Om 10.00 uur vertrokken we, met 36 personen, vanaf het Wilgenplein  naar dat
mooie dorp. Onderweg werd er nog even gestopt en uitgestapt voor een kopje
koffie / thee met koek.
Hierna vervolgden we de weg naar het noorden richting Alkmaar waar we,
tussen Heerhugowaard en Schagen, om 12.00 uur in Broek op Langedijk
aankwamen.
Daar stonden de tafels reeds gedekt met een heerlijke West-Friese lunch.
Soepje vooraf, broodje kroket en een heerlijke snee krentenbrood toe.

Om 13.00 uur liepen we naar de veiling in het afmijnlokaal, waar de prijs van het aangeboden product zoals: groenten, uien, winterpeen of vis in het openbaar wordt verkocht, maar waar de koper de prijs bepaalt.
Het was de eerste doorvaart groenteveiling waar men de veilinghal kon
binnenvaren. In 1887 ontstond hier volgens de afslagmethode de verkoop van de
goederen.
Veiling bij afslag begon bij hoog naar laag totdat iemand riep “mijn” en dan was het product voor die koper. Er kon dus door iedereen geboden worden.
Dit gebeurde bij zo’n 150 schuitjes per dag. In 1903 kwam hiervoor in de plaats de elektrische afmijnklok welke door middel van het indrukken van een knop op jouw plaats,
je de klok op het door jouw gewenste bedrag stil gezet kon worden en daardoor afgeklokt werd.
We mochten dit zelf ook proberen, door op de kleine aangeboden groenten/fruitwaren te bieden, voor een, voor jou redelijk, bedrag en dit dan te kopen.
Dit was een leuke en bijzondere ervaring.

Om 14.30 werden we verwelkomd door de bootsman voor een vaartocht over de wateren van Langedijk met een heerlijke zonnetje.
De bootsman vertelde o.a. dat de eilandjes (akkertjes ) uitsluitend over het water te bereiken waren. De skuiten (vletten, boten) met dieselmotor.
Schuiten zonder motor werden voortbewogen met de kloet, een houten vaarboom met een V-vormige onderkant, die wel grip heeft in de klei , maar niet blijft steken. 
De bewoners veranderden het moeras in een vruchtbaar eilandenrijk door het graven van vaarsloten. Met het opgegraven slib verhoogden de boeren de stukken land in akkers en
bewerkten, zaaiden en oogsten het met hun blote handen.
Ook hier hebben ze last van de vele Amerikaanse rivierkreeftjes die daar in het water aanwezig zijn en die de eilandjes aanvreten. Door palen en rietstengels aan de zijkanten
aan te brengen, hoopt men dit tegen te gaan. Ook door het uitzetten van otters hoopt men dit verder te voorkomen.
Ter afsluiting van deze zonnige dag werd er nog een koffie/thee met appelpuntje slagroom aangeboden, waarna we onze reis naar huis konden aanvangen.

Tenslotte, een woord van dank aan het bestuur die dit allemaal voor ons heeft geregeld en we kunnen terugkijken op een zonnige en ervaring rijke, geslaagde dag.

Frans Jansen
#######################################################################################################

Nieuws van de Stichting Welzijn Alblasserdam  STICHTING WELZIJN ALBLASSERDAM
Sinds 16 mei is de SWA verhuisd naar Ieplaan 2, 2951 CB Alblasserdam (Oude Bibliotheek)
Algemeen telefoonnummer 078-2021111

Zaterdag 27 augustus: Dorpspicknick
Op zaterdag 27 augustus wordt een dorpspicknick georganiseerd in Alblasserdam. Iedereen is welkom om, naast een eigen meegebrachte lunch, te genieten van
verschillende activiteiten en gezellige ontmoetingen.
De dorpspicknick zal tussen 11.30 en 14.00 uur plaatsvinden op de natuurspeelplaats Het Groene Woude Wik langs het Zwenkgras/Liesgras.
Alblasserdammers zijn van harte welkom.

Meer informatie via 078 – 202 11 11 of info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Zaterdag 24 september: Burendag

Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
In het hele land worden activiteiten georganiseerd.
Ook in Alblasserdam worden buren opgeroepen om een gezellige dag te organiseren.
De SWA kan helpen met budget en helpen met het opzetten van de organisatie.
Gedacht kan worden aan een pannenkoekenfeest, burenbingo, puzzeltocht, opruimactie, etc.

Meer informatie is te verkrijgen bij de dorpsmakelaars van de SWA.

U kunt bellen naar 202 11 11 of een mailtje sturen naar j.jansen@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of n.tuijtel@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Energievergoeding

Door de stijging van de energieprijzen dreigen veel huishoudens in financiële problemen te komen. Het Rijk maakt daarom geld vrij om de energiebelasting te verlagen.
Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau.
De regeling wordt namens de gemeenten in de Drechtsteden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

Huishoudens in de Drechtsteden komen in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
Bij een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum bedraagt de energietoeslag 800 euro, bij een inkomen tussen 120 en 130 procent van het sociaal minimum
is dit 600.

Onder 120%:     –    tot pensioenleeftijd alleenstaand € 1.310,05,
                               gehuwd of samenwonend € 1.871,50 per maand
                          –    gepensioneerd alleenstaand € 1.455,67,
                               gehuwd of samenwonend € 1.971,05 per maand

Onder 130%:     –    tot pensioenleeftijd alleenstaand € 1.419,22,
                              gehuwd of samenwonend € 2.027,45
                          –    gepensioneerd alleenstaand € 1.576,98,
                              gehuwd of samenwonend € 2.135.30

Automatisch
Voor een groot aantal inwoners van de Drechtsteden geldt dat zij de eenmalige energietoeslag automatisch ontvangen. Deze groep hoeft geen digitaal aanvraagformulier in te vullen.
Het gaat om inwoners die in de periode vanaf 1 juli 2021 (hebben) ontvangen: algemene bijstand of hieraan gekoppelde bijstandsregelingen, bijzondere bijstand,
Deze inwoners krijgen het bedrag, dat op hen van toepassing is, automatisch uitgekeerd.

Aanvragen

Naast deze groep zijn er ook anderen die mogelijk in aanmerking komen voor de eenmalige toeslag. Bijvoorbeeld werkenden waarvan het inkomen minder is dan 130 procent
van het wettelijk sociaal minimum. Op de website van de sociale dienst is te vinden of je ervoor in aanmerking komt.
Een aanvraag kan vanaf 19 april tot en met 31 oktober worden ingediend met een digitaal formulier op www.socialedienstdrechtsteden.nl.
Deze aanvraagmogelijkheid is er dus voor de inwoners van de Drechtsteden die geen automatische uitkering ontvangen én die op basis van de voorwaarden in aanmerking komen.
Voor hulp bij het invullen kan contact opgenomen worden met de klantenservice van de sociale dienst, tel. 078-7708910.

Voor onze donateurs die geen internet hebben, heeft de Sociale Dienst ons inschrijfformulieren gestuurd. Wilt u een aanvraag indienen, meld het ons dan zullen we u
de benodigde formulieren doen toekomen en u, zo nodig, helpen bij de aanvraag. Deze bewijsstukken zijn belangrijk voor de aanvraag:

– Kopie legitimatiebewijs aanvrager en (eventuele) partner
– Kopie bankpas (voor verificatie van uw bankrekeningnummer)
– Specificatie van uw recente inkomen van aanvrager en (eventuele) partner.
Meer nodig

Er zijn veel huishoudens die de compensatie voor de energiekosten hard nodig hebben. Voor veel gezinnen is dit slechts een eerste stap. Er is meer nodig.
Het is belangrijk dat het kabinet snel met een plan komt waarin het de structurele oorzaken, slecht geïsoleerde woningen en hoge energieprijzen, aanpakt.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Agenda                                           

Contactmiddagen:

21 september              Zanggroep ”Dordtse Lijsters”

19 oktober                  Dok 11 Apotheek, met voorlichting

16 november               Cees Aantjes met zijn plankjes, nu plaatsnamen raden

21 december               Seniorenorkest “De Wipmolen”

 

Aanvang 14.00 uur, na afloop bingo en eten (geldt alleen voor de contactmiddagen!).
Het doorgeven van bezoek aan de middagen en eventueel eten na afloop bij Jan Radstake blijft voorlopig van kracht.

=================================================================================================================================

Willemientjes Kruidenweetjes

RODE ZONNEHOED / ECHINACAEA

Echinacea Purpurea – Echinacea Angustifolia

Echinacea is afgeleid van het Griekse echinos en betekent ‘zee-egel’.
De reden voor die benaming is te vinden in de prikkende schubben van de gedroogde zaadhoofdjes van de plant.
Purpurea verwijst naar de paarse kleur van de bloem. De soort ‘angustifolia’ heeft smallere (angustus = smal) bladeren (folia).

Historie:

De oorspronkelijke Amerikanen gebruikten Echinacea in kruidenaftreksels, mondwaters en kompressen en behandelden er hoest,
verkoudheid, angina, ontstekingen van het tandvlees, brandwonden en beten van slangen en insecten mee. Echinacea werkt hyaluronidase, een bestanddeel van veel soorten
slangengif, tegen.
In de 19de eeuw werd het kruid gebruikt bij de behandeling van koorts, zweren, verbranding met gifsumak (Poisoned Ivy), ontstekingen en baarmoederinfecties.
Echinacea genoot in de V.S. een steeds groeiende populariteit, hoewel de conventionele geneeskunde nauwelijks waarde hechtte aan haar reputatie.
Mede door de opkomst van de antibiotica in de jaren 30 van de 20ste eeuw deed het gebruik opnieuw zeer sterk afnemen.
Pas in de zeventiger jaren werd het kruid opnieuw populair en wetenschappelijk onderzoek toonde al snel de waarde ervan aan.
Op dit ogenblik is het in de Verenigde Staten (en waarschijnlijk ook in Europa) het meest gebruikte medicinale kruid.
In de V.S. zou jaarlijks ongeveer 300 miljoen dollar worden uitgegeven aan allerhande producten op basis van Echinacea.

Kruidenweetjes:

Echinacea is een geslacht bestaande uit negen soorten bloeiende planten in de familie Asteraceae, allen van nature voorkomend in het oosten van Noord-Amerika.
De naam Echinacea wordt ook gebruikt voor een superorde van zee-egels. Echinacea kent 9 varianten waarvan er 3 medisch worden gebruikt:
Echinacea. purpurea: de bovengrondse delen van de plant worden bereid om het immuunsysteem van ons lichaam aan te sterken, tegen griep en infecties van de bovenste luchtwegen.
Bijvoorbeeld het middel Echinaforce.
Echinacea angustifolia: de wortel van de plant wordt bereid tegen griep en infecties en soms toegevoegd aan Echinacea purpurea producten.
Echinacea.pallida: de wortel geeft volgens sommigen vergelijkbare eigenschappen zoals de twee andere planten.

Verder zijn er nog de Echinacea atrorubens, Echinacea laevigata, Echinacea paradoxa (Gele zonnehoed), Echinacea sanguinea, Echinacea simulata en
Echinacea tennesseensis.
Echinacea wordt ook als sierplant gecultiveerd. Echinacea put de grond uit. Vandaar dat, na drie jaar op een plek te hebben gestaan, de plant daar zou kunnen verdwijnen.

Medicinale werking:                               

Onderzoek heeft aangetoond dat Echinacea effectief is bij griep, verkoudheid, infecties van ademhalingswegen en urinewegen en andere infecties.
Hierbij speelt zowel een rechtstreeks effect op het geïnfecteerde gebied als een stimulering van het immuunsysteem een rol. Dit geld ook voor het gebruik bij wondbehandeling.
Eén van de nadelige effecten van bestraling en chemotherapie bij kanker, is dat ze de aantallen witte bloedcellen verlagen.
Echinacea zou dit effect wellicht kunnen tegengaan en inderdaad zijn er de laatste jaren al meerdere studies verschenen die het vermoeden ondersteunen dat Echinacea
een gunstige ondersteunende rol kan spelen in combinatie met klassieke kankertherapieën.

WAARSCHUWING:

Hoewel Echinacea gewoonlijk beschouwd wordt als een veilig kruid, is voorzichtigheid echt wel geboden in een aantal omstandigheden waarin de immuniteit onderdrukt
of anderszins aangetast is. Enerzijds kan je hierbij denken aan patiënten wier immuniteit ‘kunstmatig’ onderdrukt wordt, bijvoorbeeld na een transplantatie.
Anderzijds gaat het om mensen die een auto-immuunziekte hebben, maar ook sommige schildklieraandoeningen (ziekte van Hashimoto) kunnen een
auto-immuun component hebben.

Bloeitijd en oogst:

Bloei: in het voorjaar.

De wortel wordt geoogst in de herfst na drie jaar.
De wortel heeft de meeste inhoudsstoffen.

Gebruik:

Als thee, als tinctuur (hoog alcoholpercentage gebruiken), als zalf en als kompres.

N.B.: Het is beter om Echinacea niet langer dan 10 dagen achtereen te gebruiken, dan 10 dagen stoppen, etc.

#######################################################################################################

Lief en Leed

Met veel plezier verwelkomen wij onze nieuwe donateurs:
mevrouw G. Seton uit Oud Alblas, de dames M. van Cantore en T. Eegdeman uit Alblasserdam. Wij wensen de dames veel plezier bij onze club!

Er is ook minder leuk nieuws te melden:

Via-via hoorden we dat begin juni onze donateur Geert Venhuizen op 84-jarige leeftijd is overleden.
Op 8 juli is donateur  Joop van Wingerden overleden in de leeftijd van 81 jaar.
Op 19 juli is overleden donateur mevrouw Antje Zwaantje Buijs-Dunning in de leeftijd van 79 jaar.

Onze gedachten gaan uit naar de kinderen, kleinkinderen en verdere familie, veel sterkte gewenst.

 ———————————————————————————————————————————-

Alle donateurs die jarig zijn geweest en die in de komende maanden jarig zijn: van harte gefeliciteerd!

 Een fijne dag toegewenst en blijf vooral gezond!

*******************************************************************************************************************************************************

Let op bij tropische temperaturen

Elke zomer kent wel een paar tropische dagen, waarop het kwik stijgt tot boven de dertig graden.
Het is oppassen, vooral voor ouderen. Blijf uit de zon en zorg dat u voldoende drinkt.

Loopt u op warme zomerdagen ook zo te puffen? Hebt u minder energie dan normaal? Het kan alles te maken hebben met uw
leeftijd.
Bij het ouder worden raakt uw lichaam de warmte minder makkelijk kwijt. Meestal blijven de gevolgen gelukkig beperkt en
voelt u zich vooral loom.
Maar elke zomer maakt de warmte ook slachtoffers. Tijdens een hittegolf overlijden honderden mensen meer dan normaal,
onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek;
en dat zijn vooral ouderen. Goed voor uzelf zorgen kan het verschil maken.

Bij temperaturen die boven de 30 graden uitkomen, activeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
een hitteplan. Dit hitteplan is vooral bedoeld voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met
overgewicht.
Het RIVM roept op om in de provincies waar het hitteplan van kracht is, extra aandacht te besteden
aan deze kwetsbare mensen, om op deze manier gezondheidsproblemen door het warme weer zo veel mogelijk te beperken.

Waarom ouderen meer risico lopen

Het lichaam heeft een constante temperatuur nodig van 37º C. Als het heel warm wordt, moet de airco aan om van binnen niet oververhit te raken.
Die airco dat zijn de zweetkliertjes. Miljoenen van die kliertjes scheiden vocht af waardoor de oppervlakte van de huid nat wordt. Het vocht verdampt en onttrekt op die manier
warmte aan het lichaam. Het probleem bij ouderen is dat ze minder makkelijk zweten, waardoor de airco onvoldoende werkt.
Daarbij komt dat bij het stijgen van de leeftijd de behoefte om te drinken afneemt. Dit verminderde dorstgevoel verhoogt het risico op uitdroging.
Uw lichaam laat het dus op twee manieren afweten: u zweet minder en hebt minder dorst. Daarom is het belangrijk dat u zelf alert bent en maatregelen neemt.

Wat kunt u doen? Zorg voor een koele omgeving. Blijf uit de zon, zeker op het heetst van de dag, tussen 11.00 en 17.00 uur.

Wordt het buiten warmer dan binnen, zoek dan de koelste ruimte op en sluit ramen en deuren. Zet ze juist maximaal open in de avond en vroege ochtend om frisse lucht
binnen te laten. Gebruik bij risico op inbraak ventilatieroosters.
Gebruik zonwering of gordijnen om direct zonlicht tegen te houden.
Zet de airco aan, of een ventilator. Gebruik zo min mogelijk apparaten die warmte afgeven, zoals een strijkijzer, oven of computer. Houd uw lichaam koel.
Draag luchtige, losse kleding van natuurlijke stoffen als katoen en linnen.
Krijgt u het erg warm, dan kunt u zich koelen met een nat washandje, planten­spuit, lauwe douche of een voetenbadje.
Vervang dekens of dekbed door een laken. Maak u niet druk en span u niet te veel in.

Eet gezond. Blijf op gezette tijden eten, ook als u minder trek hebt.
Eet vooral groenten en fruit. Naast water bevatten die belangrijke vitamines en zouten. Beperk gekruid eten.
Bij warm weer bederft voedsel sneller, met het risico van diarree en vochtverlies. Let dus extra op versheid en hygiëne.
Drink voldoende. Drink anderhalf tot twee liter vocht verspreid over de dag.
Dat kan water zijn, maar ook bouillon, melk, kruidenthee of groentesap.
Ook koffie, zwarte thee of zoete limonade vullen vocht aan, maar u plast ze sneller uit dan andere dranken. Drink liever geen alcohol.
Zorg dat u altijd een flesje water bij u hebt als u van huis gaat, ook in de auto.
Let op de signalen van uitdroging, zoals weinig plassen en donkere urine.

Wat als het mis gaat?

Bij aanhoudende hitte kunt u last krijgen van uitdroging en oververhitting. Symptomen daarvan zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, spierkrampen en uitputting.
In ernstige gevallen kunt u flauwvallen of bewusteloos raken. Weet u van uzelf dat u erg gevoelig bent voor warmte? Of bent u tijdelijk in een slechte conditie?
Zorg dat u hulp kunt inschakelen als het nodig is.

Als u medicijnen gebruikt
Wie medicijnen slikt tegen hartproblemen en hoge bloeddruk moet bij een hittegolf extra opletten.
Sommige van die medicijnen, zoals plaspillen, geven een extra risico op uitdroging en zouttekort.
Het is dus nog belangrijker het rustig aan te doen en een koele omgeving op te zoeken.

*******************************************************************************************************************************************************

PUZZEL VAN DE MAAND

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

.Hoe Kinderdijk aan zijn naam komt

Een Hollandser plek dan Kinderdijk is nauwelijks voor te stellen: water, een polderlandschap met daar middenin een dijk
en molens, zover het oog reikt.
Vooral als de wind maar even zijn best wil doen en de molenwieken tot een vrolijke rondedans nodigt, is het daar een
heerlijke plaats om te wandelen.
De naam ‘Molendijk’ zou hier eigenlijk beter passen, maar ‘Kinderdijk’ herinnert nog altijd aan die wonderlijke geschiedenis,
die zich hier 600 jaar geleden afspeelde.

In het begin van de vijftiende eeuw zag het gebied er heel anders uit dan tegenwoordig. Het was een welvarende streek,
deze ‘Zuid-Hollandsche Waard’, met veel kleine dorpjes en een paar kloosters, en strekte zich uit over twee provincies –
gewesten zeiden ze vroeger – tussen de rijke steden Dordrecht en Geertruidenberg,
die hier hun voorraden vandaan haalden.

Ook in die tijd was men ervan op de hoogte, dat alleen een sterke dijk de polder voldoende kan beschermen tegen het opdringende water, maar als zo’n dijk de bewoners al
generaties lang heeft beschermd, kan het gebeuren dat de waakzaamheid een beetje verslapt. Ook hier was dit het geval; door de oorlogstoestanden – het land was verdeeld
in twee kampen, bekend als de Hoekse en Kabeljauwse Twisten – was de dijk nogal verwaarloosd, en ook het turfsteken aan de achterkant had er geen goed aan gedaan.
De mannen, die er verstand van hadden, probeerden de Hoge Heren tevergeefs te waarschuwen tegen het dreigende gevaar. Zo’n vaart zou het niet lopen, dachten deze, en bovendien,
elke versterking kostte geld. Toen ze ontdekten dat het velen van hen ook het leven zou gaan kosten, was het voor spijt te laat, en al het geld van de wereld had de ramp
niet meer kunnen voorkomen.

Op de naamdag van de Heilige Elisabeth, in het jaar onzes Heren 1421, deden hoog water en een zware noordwesterstorm een woedende aanval op de dijk,
die op de zwakste plekken al gauw bezweek. Bij deze St. Elisabethsvloed ginghet rijke gebied verloren, dorpen werden weggevaagd en tientallen mensen de golven ingesleurd;
alleen Dordrecht, liggend op een eilandje, bleef gespaard.
In een van die troosteloze nachten na de ramp, toen de zee zich voldaan had teruggetrokken, en de weinige overlevenden probeerden nog iets te kunnen redden, is de legende geboren.
De doodvermoeide mannen die zich een ogen­blik rust gunden om een slok van het karige drinkwater te nemen, zagen voor hun
uitgebluste ogen iets over de golven komen aandrijven.
Het was een wieg, met daarin een rustig slapende baby, in evenwicht gehouden door een kat, die van de ene kant naar de andere
sprong. Het kind, een meisje, werd voorzichtig naar de oever gehaald en naar Dordrecht gebracht, waar ze door een onbekend
gebleven familie liefderijk werd opgenomen.
Het kreeg de naam Beatrijs, wat ‘de gelukkige’ betekent, omdat ze in die rampzalige tijd een symbool werd van het leven,
dat altijd weer sterker blijkt te zijn en omdat ze hoop en geluk bracht in bedroefde harten.
Niemand wist waar het kleine meisje vandaan kwam, haar enige bezit bestond uit een bloedkoralen ketting met een gouden kruis.
Later werd ze de stammoeder van een deftig Dordts geslacht.

Ter herinnering aan die wonderlijke redding heet de dijk van die dag af ‘Kinderdijk’.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


============================================================================================================================

 

.

(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())()(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())

Wist u dat… 

*   de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, 
     ongeacht hun gezindte?

*   wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in  Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.

*   wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te  presenteren?

*   dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie?

*   u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

*   wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?      (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs
     voor het planknummer)?

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

Woensdagmiddag 13.30 uur: sjoelen in de GROENE ZOOM

Donderdagmiddag 13.30 uur: kaartclub “HARTEN VROUW” in de Groene Zoom. 

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)

U begrijpt dat deze activiteiten alleen kunnen plaats vinden als de Covid 19-maatregelen weer voorbij zijn. Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

ww.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

Kortingen bij de middenstand

 

Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen (op vertoon van de SSAA ledenpas).

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851,   
             info@feetpleasure.nl                                                                10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                         10 %         

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl        10 %

Thuisin Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                          10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                                     15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                              5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                     5 %

 

 

 

Reacties zijn gesloten.