Nieuwsbrief

 

De Nieuwsbrief nr. 6 is uit.
(december 2021)

 

   
                                
                          
Bestuur                                       

 Voorzitter                  : dhr. J.M. Seelbach                          6913480       
                                          voorzitterssaa@hotmail.com

Secretaris/ledenadministratie/website:
                                         dhr. J. Radstake                              6930711
                                         secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl

Penningmeester   : dhr. M. den Boer                                6916120  
                                       boer1201@zonnet.nl

Algemene bestuursleden:

Distributie nieuwsblad:       dhr. F.J. Jansen                          06-25532982
                                                       jan81708@planet.nl 
Algemene Zaken:                   dhr. P. Dijkema                        6914115
                                                       peterdijkema@live.nl
Lief en Leed:                            mw. E.N.J. Jakobs                   6915960
                                                       betsjakobs@hotmail.com
                                                         mw. L. Kaleas                            06-28356023
                                                         c.kaleas@kpnplanet.nl

Kaart- en hobbyclub             mw. C. Klootwijk                       8508909
Sjoelclub                  :                mw. C. van der Linde                 6916703                     

Redactie                  :                mw. M. Seelbach-Scholte           6913480
                                                      jaap-miep@live.nl

Postadres: Frans Halslaan 31, 2951 PD  ALBLASSERDAM 

Kamer van Koophandel: nr. 56170122

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -) te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:

NL33 RABO 0172 4298 62      t.n.v. SSAA Alblasserdam    

Website:     www.seniorenclub-alblasserdam.nl


Van de Voorzitter                                               

Van de gemeente kregen we een uitnodiging om op de hoogte gebracht te worden over de vorderingen met betrekking tot de lift bij de Hema. Jan Radstake en ik zijn samen met vertegenwoordigers van de PCOB ingelicht over de stand van zaken. Ik moet zeggen dat het plan en de uitwerking er goed uitzien. De lift komt tegen de muur van de Hema aan, vanuit de ingang van het winkelcentrum wordt een pad aangelegd naar de lift, het pad naast de Nedersassen wordt verbeterd, er komt in het midden een lange leuning en het terrein tussen beide paden wordt beplant. Er was op het moment van de bijeenkomst nog een onzekerheid omdat niet helemaal duidelijk was of de muur van de Hema de constructie van de lift kan “dragen”. Het streven is om in de loop van het eerste halfjaar van 2022 alles te hebben gerealiseerd.
Op woensdag 20 oktober zou Remedica een presentatie verzorgen van Muzikaal bewegen voor de brein. Op het laatste moment kregen we de melding dat dit, door ziekte, niet kon doorgaan. We konden kiezen voor verschuiven naar een andere datum of een vervangende lezing over pneumokokken. We kozen voor het laatste omdat iets anders organiseren op zo’n korte termijn niet haalbaar leek. Jammer genoeg waren we niet tevreden over de presentatie, mevrouw had kennelijk haast, nam niet de tijd om rustig  te pauzeren, wilde weer heel snel beginnen en was veel te snel na de pauze klaar. Dat ben ik niet gewend van de presentaties van Remedica, ik heb hier contact over opgenomen.
Drie donateurs hebben zich aangemeld om de opengevallen functies in het bestuur in te vullen. Op de bestuursvergadering van 8 november waren ze voor het eerst aanwezig en hebben we met elkaar de taken kunnen verdelen. De dames Bets Jacobs en Lien Kaleas nemen het Lief&Leedfonds voor hun rekening, Frans Jansen gaat zich bekom­meren om de distributie van de Nieuwsbrief. We zijn heel gelukkig met hun inbreng omdat we de laatste tijd veel mensen uit het Bestuur hebben zien wegvallen. Ik wens hen veel succes en een plezierige tijd bij en met ons.
Zojuist bereikte me het bericht dat Wil van Hoeckel, ons oud-bestuurslid die meer dan 25 jaar in het bestuur heeft gezeten van eerst ANBO en daarna SSAA, op 18 november op 91-jarige leeftijd is overleden. Wat een triest bericht. Vorige week was ik nog bij haar op bezoek bij Rivas in de Alblashof!

De feestdagen staan weer voor de deur. Dat betekent dat de bestuursleden druk in de weer zijn om van allerlei te organiseren, kerststukjes maken, cadeaubonnen inkopen, kerstkransen regelen en oliebollen voor de Nieuwjaarsreceptie. Op 15 december organiseren we, als alles door kan gaan, als afsluiting van het jaar de Kerstmiddag met de grote Kerstloterij. Voor ons zullen optreden YoskaMusic met hun kerstprogramma. Het gezelschap bestaat uit 3 muzikanten die afwisselend de viool, de gitaar, het accordeon, de klarinet, de domra (een Russisch snareninstrument) en de mondharmonica als begeleiding voor de zang gebruiken. Op hun programma staan, naast het kerstprogramma, prachtige evergreens van Rusland tot Amerika en mooie Nederlandse klassiekers. Na afloop organiseren we samen met Landvast het onvolprezen Kerstbuffet. De kosten om hieraan deel te nemen zijn € 20,00 per persoon.

Omdat de regels in verband met corona strikt moeten worden nageleefd, is het aantal mensen dat kan deelnemen beperkter dan andere jaren. Dat betekent dat het spreekwoord “wie het eerst komt, het eerst maalt” hierop van toepassing is, aanmelden kan via Jan Radstake.
Op woensdag 12 januari houden we onze Nieuwjaarsreceptie (ook hiervoor geldt als de maatregelen het mogelijk maken). Kortom we hebben het druk, maar het is leuk om te doen en we doen het graag voor u. Ik hoop u op beide middagen te mogen begroeten.

Ik wens u, namens het Bestuur, ontzettend fijne Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2022.

 Jaap Seelbach

===================================================================================================================================

Contributie 2022 !!!!!
__________________________________________________________________________________________________________

 Mogen we u verzoeken om uw contributie voor 2022 ( € 30,00 voor alleenstaanden en € 45,00 voor twee partners) over te maken op bankrekening NL33 RABO 0172 4298 62. Onze penningmeester doet het verzoek of dat mogelijk is dit te doen vóór 31 december a.s. omdat hij de boeken moet afsluiten. Alvast hartelijk bedankt
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————__________

Muzikale seniorenmiddag 17-11-2021

De  “Grannies” , onder leiding van Jan Zweep zouden deze middag voor ons optreden, echter er waren teveel zieken bij deze dames en zij konden daardoor niet bij het optreden aanwezig zijn. Toch was Jan bereid om ons, op zijn keyboard, een muzikale middag te geven. Deze nummers klonken ons als muziek in de oren zoals:
Una paloma blanca – Brandend zand – Paradiso – Droomland – Roze Marie – Viva Espana – Oh,wat ben je mooi – Wie hold van mu kaor  en het Klein café aan de haven, en als afsluiter voor de pauze Rivers of Babylon.
Na een kopje koffie of thee in de pauze, werd het vervolgd met :Mooi was die tijd – Klokken van Arnemuiden – Daar bij de waterkant – Zilveren draden tussen het goud – Aloa he – Waarom fluister ik jouw naam nog.
Er werd door de 35 aanwezigen, soms uit volle borst, meegezongen of met handgeklap begeleid.
Het was een gezellige muzikale middag om op terug te kijken en te luisteren !!
Met een “auf wiedersehn” werd deze middag afgesloten.

Frans Jansen.

 ============================================================================

Initiatiefgroep inloopvoorziening Alblasserdam   

Afgelopen voorjaar heeft een groep vrijwilligers gesprekken gevoerd met veel partijen en mensen om te komen tot een inloopvoorziening voor Alblasserdammers met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun naasten, een zogenaamd Odensehuis. De naam Odensehuis is afgeleid van de Deense stad Odense, waar het initiatief voor een dergelijk inloopcentrum in 2001 ontstaan is. In diverse steden in Nederland zijn al Odensehuizen, zo ook in Papendrecht.
Om deel te nemen aan de activiteiten in een Odensehuis is er geen diagnose of indicatie voor de ziekte van Alzheimer nodig. Iedereen die te maken krijgt met een beginnende vorm van dementie is welkom in een Odensehuis. De deelnemers bepalen zelf wanneer ze komen, aan welke activiteiten ze meedoen en welke ervaringen zij uitwisselen met andere bezoekers.
Jan Radstake en ik zijn samen met vertegenwoordigers van de PCOB geïnformeerd over de stand van zaken van dit uitstekende initiatief. De gemeente is positief over dit plan, nu moet er worden gezocht naar financiering, een mogelijke locatie en moet een organisatievorm worden opgezet. Het doel is om te starten in 2022, we wensen de initiatiefgroep veel succes. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

=========================================================================================================================================================================================================================================

Kerstverhaal

Als je de werkplaats van de glasblazer binnenkwam, moest je je ogen even sluiten, zo veel zilver blonk je tegemoet: grote zilveren ballen, blinkend als de maan in een vorstnacht, kerstklokken, die een kamer vol kaarsen zouden weerspiegelen, zilveren vogeltjes, die rechtstreeks uit de hemel leken te zijn gevlogen en meterslange zacht rinkelende slingers. Wekenlang had de glasblazer eraan gewerkt, maar nu was het tijd om al dat moois de wereld in te sturen, waar duizenden kerstbomen wachtten om versierd te worden en waar mensen en kinderen al uitkeken naar dat feest vol lichtjes en zilver. Nog één klein druppeltje vloeibaar glas hing er aan de blaaspijp van de glasblazer en met een glimlach blies hij daar een heel héél klein klokje van, kleiner dan je voor mogelijk zou houden. Toen stond hij op. Zijn ogen gingen over de tafels, waar al zijn werk soort bij soort in dozen lag: ballen bij ballen, klokken bij klokken, vogels bij vogels en zilveren slingers bij zilveren slingers. “Het is zó’n klein klokje,” zei de glasblazer, “dat ik het maar ergens bij in zal pakken, want een doosje bestaat er niet voor zo’n klein dingetje.”

 

Hij legde het kleine klokje tussen de reusachtige kerstklokken en begon samen met zijn vrouw de deksels op de dozen te doen. “Schande!” rinkelden de grote kerstklokken, zo gauw ze alleen waren met het kleine klokje, “hoe kan hij zó iets doen? Heb je het gezien? Toen hij het tevoorschijn toverde uit zijn blauwe vlammen, moest hij er zelf om lachen, zó klein is het. Zijn klepeltje is maar een glazen kraaltje en als het klingelt, mag er geen enkel ander geluid zijn, anders zou je het niet eens horen! En zo ’n klokje durft hij samen met ons op reis te sturen. Nou, we zullen gauw zien dat we het kwijt raken, hoor!” Verder zeiden ze op reis niet veel, want iedere klok was veel te bang dat hij breken zou en dook diep weg in het witte vloeipapier, waarin de vrouw van de glasblazer hen gewikkeld had. Maar toen ze in de winkel aankwamen en de winkelier al die grote klokken en ballen, die vogeltjes en slingers begon uit te pakken en uitstalde op de toon bank, begonnen ze opnieuw. “Blijf jij maar in je doos!” zeiden ze tegen het kleine klokje, dat ze in een hoek hadden geduwd, “jij bent maar een grapje, je hebt niets met kerstfeest te maken. Daar zijn wij voor. Als wij aan een kerstboom of in een kamer hangen, is het meteen feest, maar jou zou niemand zien. Hoe zou jij nou een kerstboom of een kamer tot een feest kunnen maken?” En het kleine klokje, dat zich eerst zo verschrikkelijk had verheugd omdat het bestond en omdat het ook mee zou mogen doen aan het kerstfeest, al was het nog zo klein, kroop in zijn hoekje en voelde hoe het van verdriet al zijn schittering verloor. Tussen al die grote klokken en ballen, waar de mensen in de winkel tegen knipperden met hun ogen, zag niemand het liggen. Het werd pas gevonden op de dag voor kerstmis toen een vader en een moeder met drie kinderen om een doosje vroegen, waarin ze hun grote ballen en slingers konden meenemen. “0, kijk eens,” zei de moeder, “er ligt nog iets in. Wat een lief klein klokje! Hè, laten we dat ook nog meenemen.” De winkeljuffrouw lachte. “Ach,” zei ze, “dat is maar zo’n klein klokje, dat krijgt u op de koop toe.” Samen met de grote glinsterdingen werd het heel kleine klokje ingepakt. Wéér hoorde het de schelle klingelstemmen zeggen dat het maar een grapje was en dat het tussen het groen van een grote kerstboom toch helemaal verdwijnen zou naast de kaarsen, de slingers en klokken. Het kleine klokje geloofde zelf ook dat het zo zou zijn en het dacht: “Die man had mij maar beter niet kunnen blazen. Wat ben ik? Een klokje dat te klein is om een kerstklokje te zijn.” Thuis werden de dozen opengemaakt. Heel voorzichtig legden de kinderen alle grote glinsterdingen op tafel, terwijl de vader de kerstboom naar binnen droeg.

Eén voor één gaven de kinderen hem daarna de versieringen aan. Eerst kwam de piek. Toen kwamen de slingers en het engelen haar en daarna de ballen en klokken. Toen alles hing en de kinderen vol bewondering rond hun boom stonden, lag het kleine klokje, nog altijd in een stukje vloeipapier op een hoekje van de tafel. De kleinste van de kinderen zag het en hield het tussen duim en wijsvinger omhoog. “Kijk eens,” zei het, “zo’n pietepeuterig klokje. Wat moeten we daar nou mee doen? Je zou het niet eens zien hangen tussen al dat zilver en groen.” Het frommelde het vloeipapier nog vaster om het klokje en legde het in de vensterbank. Daar lag het heel stil en het hoorde hoe gelukkig al die andere klokken waren met hun mooie plaatsje en hun eigen stem. De volgende morgen kwam het dienstmeisje. Ze stond een poosje heel stil te kijken naar die prachtige boom en ging toen afstoffen. Bij het uitslaan van haar stofdoek woei de prop papier met het kleine klokje erin uit het open raam. Het was ook maar zo licht. Het klepeltje trilde en het kleine klokje dacht: “Nu ga ik breken. Maar wat geeft het? Ik ben toch geen kerstklokje geworden. Het is maar beter zo.” Maar het brak niet. Het kwam terecht op een klein groen struikje midden op een pleintje tussen de huizen.

Voor alle ramen stonden kerstbomen, behalve voor die van het kleinste huisje. Daar stond alleen een oud vrouwtje en dat zag het papier als een grote sneeuwvlok uit de lucht dalen. Op trippelvoetjes kwam ze naar buiten. “Wat zie ik?” zei ze. “Daar komt een kerstklokje uit de lucht vallen. Een echt lief klein kerstklokje! Dat is nou precies een kerstklokje voor mijn kamertje, waar het te klein is voor een boompje of voor grote klokken!” Heel voorzichtig droeg ze het klokje naar binnen en bond het met een strikje aan een takje dennengroen dat op tafel stond. En daar hangt het nu. Een klein klein klokje aan een klein takje groen in een klein kamertje. Het is het kleinste van alle klokjes, maar tegelijk is het de gelukkigste kerstklok van allemaal. Want telkens als het vrouwtje ernaar kijkt en glimlacht, dan straalt het kerstklokje van trots en glanst nog mooier dan alle zilveren vogeltjes en ballen samen. En als het vrouwtje het met haar rimpelvinger aanraakt, luidt het als een echte kerstklok.

Auteur: Mies Bouhuys           

——————————————————————————————

SWA-Nieuws      

Gepensioneerd zijn betekent zeker niet dat u niet meer van betekenis kunt zijn voor de maatschappij. Er is enorm veel vrijwilligerswerk waarbij juist ouderen ingezet kunnen worden.
Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) is bijvoorbeeld op zoek naar enthousiaste vrijwilligers Thuisadministratie. Dit zijn vrijwilligers die inwoners van Alblasserdam begeleiden, stimuleren en motiveren om hun administratie zelf op te pakken, te ordenen, op orde te houden en inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Het komt veel voor dat mensen, om wat voor reden dan ook, even geen overzicht meer in hun papierwerk hebben. Als vrijwilliger geeft u tips en tricks zodat men uiteindelijk zelf de administratie kan doen en bijhouden. Samen onderzoekt u of er gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen en regelingen en zo nodig maakt u betrokkene hierin wegwijs. Het kan ook zijn dat u mensen moet doorverwijzen naar de Sociaal Raadslieden voor het aanvragen van financiële voorzieningen en invullen van formulieren. Hoe dan ook, u helpt hen daarbij een stukje zelfstandigheid terug te krijgen of te behouden.
Heeft u bijvoorbeeld een administratieve achtergrond en wat tijd over om een ander te helpen? Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is dit misschien iets voor u. Meer informatie kunt u krijgen via 06-51938260 of s.temminck@stichtingwelzijnalblasserdam.nl.

 

============================================================================================================================

HEEFT U OOK
                               EEN LEUK IDEE/ARTIKEL 
                                                                                      VOOR IN ONZE NIEUWSBRIEF?????????

LAAT HET ONS WETEN……..
                                                             EN WELLICHT
                                                                                             PLAATSEN WE UW BIJDRAGE!!!!!!!!!                                                                   

 

====================================================================================================

Museum Plus Bus

De Museum Plus Bus is een uniek initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke doordeweekse dag een groep ouderen naar één van de veertien deelnemende musea. Het gaat om ouderen die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Vaak komen onze deelnemers uit verzorgingstehuizen, maar ook andere groepen senioren kunnen – mits ze voldoen aan de criteria – mee met de bus. Diverse malen hebben we al kunnen profiteren van dit gratis aanbod, ook voor volgend jaar hebben we ons er weer opgegeven. Afhankelijk van het aantal aanvragers en of we inmiddels weer “aan de beurt” zijn, wachten we af.

Omdat de Covid 19-pandomie de laatste anderhalf jaar museumbezoeken met de Museum Plus Bus niet mogelijk maakt heeft men, om u alvast in de stemming te brengen, bedacht om vier video’s met prachtige kunstwerken te maken die te zien zijn op www.museumplusbus.nl. Museumdocenten nemen de kijkers mee langs topstukken van Piet Mondriaan, Vincent van Gogh, Sir Lawrence Alma Adema en Jan Asselijn. Ook zijn er pagina’s met leuke extra’s zoals kleurplaten en rondleidingen door musea.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Willemientjes kruidenweetjes 

In het kader van de komende feestdagen, een artikel over de:
Dennenboom (Pinus)
De gezondheidskosten rijzen steeds meer de pan uit. En bij de meeste geneesmiddelen krijg je er een lijst met mogelijke schadelijke bijwerkingen bij waar je niet vrolijk van wordt. Willen we dit of kan het anders??
Misschien is dit wel hét keerpunt. Hét moment waarop de mens weer openstaat voor middelen uit de natuur die gratis ter beschikking staan. Omdat ze veel beter afgestemd zijn op de mens, hebben ze bij normaal gebruik geen vervelende bijwerkingen.
Honderd jaar terug hadden overigens bijna alle geneesmiddelen een natuurlijke afkomst. Bij ernstige klachten waren deze soms niet krachtig genoeg. Daarom is men synthetische middelen in het laboratorium gaan ontwikkelen. Deze medicijnen hebben veel mensen geholpen bij hun klachten, maar we zijn vergeten dat je bij niet-ernstige klachten nog steeds gebruik kunt maken van de natuur. Neem bijvoorbeeld de dennenboom. Deze boom wordt vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen al duizenden jaren gebruikt door de mens. De naalden zijn geurig en zuiveren de lucht en… onze luchtwegen.

Luchtwegen
Middelen die gemaakt zijn van de naalden of knoppen van de den worden gebruikt om vastzittend slijm en verkoudheid te verlichten. Ook kunnen ze van dienst zijn bij de bestrijding van virussen en bacteriën.
In kruidenboeken kun je lezen dat het inderdaad vocht afdrijvend werkt. Vroeger gebruikte men de den bij blaasontsteking, prostaatontsteking en vochtophopingen. Ook wordt beschreven dat de den het bloed zuivert. Als je weet dat afvalstoffen het lichaam verlaten via de urine, dan is het niet gek dat je urine veel donkerder van kleur wordt.

Inname
Er zijn verschillende manieren waarop je gebruik kunt maken van de den:
Naalden: De jonge, frisgroene naalden in het voorjaar kunnen worden gegeten.
Thee: van verse dennennaalden of -knoppen: Tien minuten koken, daarna tien minuten laten trekken. Zeef de naalden eruit. Er drijft een donker laagje bovenop de thee, dat hoort, daar zitten belangrijke inhoudsstoffen in. Bewaar een eventueel restant in een thermoskan en drink verdeeld over de dag af en toe een kopje thee. Als variatie kun je dennennaalden combineren met een eetlepel venkelzaad, een stukje gember of een appel in stukjes gesneden.

Tinctuur Pinus: deze alcoholische oplossing is verkrijgbaar bij gezondheids­winkels en drogisterijen. De wijze van inname staat vermeld op het etiket. Omdat een tinctuur sterker werkt dan een thee, is het belangrijk aan de verkoper of aan je apotheker te vragen of het bij jouw persoonlijke situatie past. De tinctuur van de den mag in ieder geval NIET bij zwangerschap worden gebruikt.

Dennenappellikeur: verkrijgbaar bij de slijterij. In likeur zit veel suiker, maar in dit geval bevat het ook de genezende stoffen van de den.

Dennensinas: het recept staat onder dit artikel.

Etherische olie: Alleen uitwendig gebruiken. Niet geschikt voor kleine kinderen. Enkele druppels kun je toevoegen aan een (voeten)bad of aan een pan met heet water om boven te stomen.

Jonge knoppen
Verse naalden werken krachtiger dan gedroogde naalden. Hoewel je er het hele jaar door gebruik van kunt maken, bevatten de jonge dennenknoppen in april/mei de hoogste concentratie aan geneeskrachtige stoffen. De knoppen zijn eetbaar en je kunt er thee van maken (tien minuten koken).
Dennenknoppensiroop is soms verkrijgbaar bij een reformzaak. 

Pijnboompitten
De zaden van de den zijn eetbaar en heten pijnboompitten. De pitten van onze dennen zijn helaas klein en bevatten een oneetbare schil. De pijnboompitten uit de winkels komen van de parasol den (Pinus pinea). Deze groeit vooral langs de kust in het Middellands Zeegebied. Pijnboompitten bevatten veel eiwitten, vitaminen en mineralen.

Uiterlijk
Je herkent een dennenboom aan de naalden die per twee zijn gegroepeerd. (Onze kerstboom is geen dennenboom, maar een spar. Hoewel je van een spar ook thee kunt maken, kan dat niet van een kerstboom; die is vaak bespoten met gif.)
Er zijn meer dan honderd soorten den bekend. De “Grove Den”, bekend onder de Latijnse naam Pinus sylvestris, wordt beschouwd als de meest krachtigste. Deze boom kan tot 40 meter hoog worden en tot 600 jaar oud.
De den heeft een lange, rechte penwortel die meters diep kan gaan waarmee hij voedingsstoffen diep uit de aarde haalt. De naalden bevatten vooral heel veel vitamine C. De vruchten van de boom, de dennenappels, zijn goede weervoorspellers; bij zonnig weer gaan ze open, bij regen sluiten ze zich.

Boswol
De Indianen gebruikten dennentakken om hun matrassen mee te vullen om zo insecten en ander ongedierte te weren. De naalden werden eerst gefermenteerd waardoor de schil om de binnenste vezels losliet. De zachte vezels die vrij kwamen werden in de zon gedroogd en daarna in de matrassen gedaan.

Als de bast is beschadigd, komt kleverige hars te voorschijn. Hars beschermt de boom tegen virussen en ongedierte die het op het binnenste van de boom hebben voorzien. Van hars kan lijm worden gemaakt.

 Ik hoop dat ik je interesse heb kunnen wekken voor deze prachtige boom waarmee je je gezondheid kunt verbeteren. Wat ik je zou willen vragen: Zoek naar meer informatie, ga het gebruiken en vertel het verder. Wie weet gaat het tij dan echt keren en gaan we bij niet-ernstige klachten gewoon weer terug naar de gratis geneesmiddelen uit de natuur!

Recept: Dennensinas met gember
Neem een handje dennennaalden en een stukje gember, hoeveelheden op gevoel. Kook alles tien minuten in ongeveer anderhalve liter water. Laat het dan afkoelen. Zeef de gember en dennennaalden eruit en vul twee glazen flessen tot 2/3 met deze koude gemberdennenthee. Vul de fles aan met vers geperst sinaasappelsap. Hou je van zoet, schenk er dan nog een scheutje limonadesiroop bij. Drink smakelijk!

 Bronnen:
– Andrea Bleeker, www.kruidengeheimen.nl                                                                                               
– Kruidenbundel, Yvonne Maessen, uitgever: www.kruidenrijk.nl
– Groot Handboek Geneeskrachtige planten, Dr. Geert Verhelst
– www.floravannederland.nl/planten/grove_den
– https://www.shamanshome.com/heilige-bomen-en-struiken/de-den/

=============================================================

Beslagen glazen

Hoe voorkom je als brildrager wanneer je een mondkapje gebruikt dat je bril beslaat? Dit zijn twee gemakkelijke oplossingen.
Als je een mondkapje draagt wordt uitgeademde lucht omhoog gestuurd richting de bril. De warme waterdamp condenseert vervolgens op de koude glazen. Het gevolg: door de oppervlaktespanning tussen de watermoleculen vormen er kleine druppels die het licht verdelen, waardoor de glazen minder goed contrast kunnen doorgeven.
Terwijl de glazen het probleem zijn, zijn ze ook de oplossing. Was vlak voordat je je masker opdoet de brilglazen met zeep en water, en schud het residu van de bril. Laat je bril vervolgens drogen, of droog hem voorzichtig af met een zachte doek. Daarna draag je de bril zoals je dat normaal ook zou doen. Het zeperige water laat een klein laagje oppervlakte-actieve stof achter dat de oppervlaktespanning verlaagt, waardoor de moleculen zich gelijkmatig uitspreiden als transparante laag. In het dagelijks leven wordt deze methode ook vaak gebruikt om het beslaan van oppervlakten te voorkomen. 

Een tweede oplossing is om het vernevelingsproces al eerder te onderbreken. De standaard manier om een mondkapje te dragen is om de elastiekjes parallel aan elkaar boven en onder het oor te binden. Een betere manier om het masker te bevestigen is door de elastiekjes te laten kruisen; het gedeelte dat normaal boven het oor langs gaat komt nu onder het oor, en vice versa. Door dit te doen sluit het masker beter aan op de neus waardoor er twee ventilatieopeningen aan de zijkant van het masker ontstaan, in plaats van een enkele aan de bovenkant. Hierdoor ontsnapt de waterdamp aan de zijkant en stijgt het niet op naar de bril.
Ook met mondkapje op geldt: houd waar mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar !!!

======================================================================================================================================

Tips voor een verzorgd uiterlijk op oudere leeftijd

Dat u wat ouder bent, wil zeker niet zeggen dat u geen zorg meer aan uw uiterlijk besteedt. Ook u mag namelijk gezien worden. Mogelijk bent u graag in gezelschap en wilt u graag fris en zelfverzekerd voor de dag komen. Besteedt u al veel tijd aan uw uiterlijk of bent u op zoek naar een aantal tips om verzorgder voor de dag te komen? We zetten hieronder een aantal voor een verzorgd uiterlijk op een rijtje!

  1. Geef uw kledingkast een update.

Bij deze tip hebben we het niet over de kledingkast zelf, maar over de inhoud van uw kledingkast. Veel ouderen hebben nog kleedjes van jaren oud in de kast hangen. Onder het mom van zonde om weg te gooien trekt u zo af en toe nog eens een oude trui of broek aan. Waarom niet eens lekker gaan shoppen? Vraag een vriend(in) of (klein)kind mee en trek er samen een dagje gezellig op uit.

  1. Verzorgd uiterlijk? Van beweging gaat u stralen.

We begrijpen dat u geen marathons meer gaat rennen, althans de meeste ouderen dan. Wat uw situatie ook is, we raden u in ieder geval aan om (rustig) in beweging te blijven. Daarmee houdt u de conditie van uw lichaam op peil. Dat is niet alleen beter voor uw gezondheid (zowel lichamelijk als emotioneel en mentaal welzijn), maar ook voor uw looks omdat u hier als vanzelf van gaat stralen. Daarnaast geeft samen met anderen sporten ook een positieve geluks-boost op sociaal vlak. Een win-winsituatie dus!

  1. Bezoek een schoonheidsspecialist.

Uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds blijkt dat de meerderheid van de 65-plussers het uiterlijk belangrijk vindt. En dat is voor velen een goede reden om regelmatig een bezoekje aan een specialist te brengen. Natuurlijk de kapper, maar ook de manicure, pedicure en de schoonheidsspecialiste zijn populaire oorden. Daarnaast gebruiken ouderen thuis ook onder andere (anti-rimpel)gezichtscrème, bodylotion en zelfs make-up (40% in de groep dames tot 85 jaar). Verwent u zichzelf nooit met een bezoekje aan een beauty specialist en/of gebruikt u geen verzorgingsproducten? We raden u aan dat dan wel te gaan doen, grote kans dat u zich hierdoor verzorger voelt en dat ook uitstraalt.

  1. Eet gezond en houd rekening met eventuele beperkingen.

Wanneer u wat ouder bent dan wordt een hoog cholesterolgehalte een steeds grotere risicofactor. Hopelijk heeft u hier natuurlijk geen last van en zit het ook helemaal goed met uw bloeddruk. Of u nu wel of geen eetbeperkingen (of doktersadviezen) heeft, het is altijd aan te raden om gezond te (blijven) eten. Wist u dat het eten van bepaalde gezonde voedingsmiddelen ook een positief effect heeft op de conditie van uw huid? Plan een ritje naar de supermarkt en sla die avocado, vette vis, rode bieten, noten, rode paprika, bosvruchten en zelfs chocolade met minimaal 70% cacao maar in! Eet gezond, varieer en voorkom op deze manier zoveel mogelijk vlekjes en rimpeltjes.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Puzzel 

 

Lief en Leed

De heren R. Smit en K. Lukas zijn geopereerd.

====================================================

Op 18 november 2021 is op 91-jarige leeftijd overleden onze donateur en oud-bestuurslid:

Mevrouw Wil van Hoeckel

 Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

====================================================

Wij feliciteren alle donateurs die jarig zijn geweest en die in de komende maanden jarig zijn van harte.

Een fijne dag toegewenst en blijf vooral gezond!   

==========================================================================================================================================

Rijbewijskeuringen CBR Alblasserdam

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Paramedisch Centrum Haven Fysiotherapie op woensdag 1 december medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

 Afspraak maken

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De Procedure

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden. De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Agenda     

Contactmiddagen:

woensdag 15 december           Aanvang met Kerstlunch om 12.30 uur in Landvast.
                                                Daarna een muzikaal optreden van YoskaMusica met een kerstprogramma. 

Woensdag 12 januari 2022     Nieuwjaarsreceptie met André Rieu Kerstfilm

Vergeet uw coronapas niet!!!

Clubs:
De sjoel- en kaartclubs liggen voorlopig weer even stil in verband met de corona-maatregelen

=============================================================================

 ===============================================================================================

Wist u dat… 

*   de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, 
     ongeacht hun gezindte?

*   wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in  Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.

*   wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te  presenteren?

*   dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie?

*   u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

*   wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?      (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs
     voor het planknummer)?

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

Dinsdagmiddag 13.30 uur: kaartclub ‘HARTEN VROUW’ (Groene Zoom)

Woensdagmiddag 13.30 uur: sjoelen in de GROENE ZOOM

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)

U begrijpt dat deze activiteiten alleen kunnen plaats vinden als de Covid 19-maatregelen weer voorbij zijn. Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

ww.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

Kortingen bij de middenstand

Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen (op vertoon van de SSAA ledenpas).

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851,   
             info@feetpleasure.nl                                                                10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                         10 %         

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl        10 %

Thuisin Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                          10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                                     15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                              5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                     5 %

 

 

 

Reacties zijn gesloten.