Nieuwsbrief

 

De Nieuwsbrief nr. 1 is uit.
(februari 2020)

 

 

Alblasserdam:                   een dijk van een dorp!

                                      
Bestuur                                       

 Voorzitter                  : dhr. J.M. Seelbach                          6913480       
                                          voorzitter@seniorenclub-alblasserdam.nl

Secretaris/ledenadministratie/website:
                                         dhr. J. Radstake                              6930711
                                         secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl

Penningmeester   : dhr. M. den Boer                                6916120  
                                       boer1201@zonnet.nl

Algemene bestuursleden:
Distributie nieuwsblad: mw. W.J.M v. Hoeckel                6914690
Kaart- en hobbyclub :  mw. C. Klootwijk                            8508909
Activiteiten                  :  mw. T. Velthuis                     06 29 218 083
Algemene Zaken       :  dhr. P. Dijkema                                 6914115

Lief- en Leed              :  s.v.p. melden bij het BESTUUR

 Postadres: Frans Halslaan 31, 2951 PD Alblasserdam

 Redactie                     :  mw. M. Seelbach                           6913480 
                                           jaap-miep@live.nl               
Sjoelclub                     :  mw. C. van der Linde                  6916703
                                           h.vanderlinde@kpnplanet.nl        

 Kamer van Koophandel: nr. 56170122

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -) te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:

NL33 RABO 0172 4298 62      t.n.v. SSAA Alblasserdam    

Website:     www.seniorenclub-alblasserdam.nl

Van de Voorzitter   

 

In de eerste plaats wensen de Bestuursleden u een mooi, liefdevol en vooral gezond 2020.
Wat heb ik genoten van de Kerstmiddag en de Nieuw­jaarsbijeenkomst in Landvast. Beide middagen werden goed bezocht. De kerstmiddag werd verzorgd door de Brutel Boys, maar wat te denken van de geweldige loterij met prachtige prijzen waaronder een dertigtal Kerst­stukken die door onze vrijwilligers zelf werden gemaakt. Hulde voor de inzet en voor de voorbereiding, het was fantastisch. Na afloop hebben we met elkaar genoten van het Kerstbuffet, verzorgd door de medewer­kers van Landvast. Het was, zoals elk jaar, weer uitstekend, we genoten en het was gezellig. Dank daarvoor.

Ook tijdens de Nieuwjaarsreceptie met medewerking van de Dordtse Lijsters stond de prijzentafel weer vol voor de loterij, prachtige prijzen, daar staan Corrie Klootwijk en Jo v.d. Hoek garant voor. Dames, erg bedankt voor al jullie inspanningen. We bezochten de Nieuwjaarsrecep­ties van de PCOB en van de Gemeente. Tijdens mijn nieuwjaarstoe­spraak heb ik al gezegd dat de speculaasactie in 2019 een geweldig succes was, dank zij Peter Dijkema, die heel veel werk heeft verzet. Met de opbrengst kunnen we net weer wat meer leuke dingen voor u doen. Onze 85-jarigen, die vaak niet meer in staat zijn om onze activiteiten te bezoeken, kregen in december weer een kerstpakket.

Samen met de PCOB zijn we opgetrokken om het Huis van de Samen­leving via de opgang bij het Nedersassen beter bereikbaar te maken. Onze wens aan de Gemeente was het aanbrengen van een lift. Toen dit financieel en praktisch niet haalbaar bleek, zijn we akkoord gegaan met een zigzagpad met een gering hellingspercentage in combinatie met de start van de Wijkhopper. In hun vergadering heeft de Gemeenteraad in hun wijsheid besloten een zig-zaggend pad aan te laten leggen.
Met velen bezochten we op 10 januari de voorlichtingsbijeenkomst over de komst en het gebruik van de Wijkhopper, elders in het blad leest u er meer over. Het lijkt een verbetering te gaan worden voor het vervoer in ons dorp.

Jaap Seelbach.       

De Wijkhopper

Kunt u niet zo gemakkelijk gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege een beperking of u bent 75+-er, dan kunt u normaal met de Drechthopper reizen. Daarnaast komt er nu een nieuw vervoermiddel: de Wijkhopper. De Wijkhopper is bedoeld voor korte ritten in het dorp en kort voor de rit te bestellen (een half uur voor vertrek). Wanneer u in het bezit bent van een Drechthopperpas kunt u gebruik maken van de Wijkhopper. De Wijkhopper is een duurzaam en milieuvriendelijk vervoermiddel voor maximaal 3 reizigers en rijdt op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur en is gaan rijden vanaf 20 januari 2020.

.

Om een rit te reserveren belt u naar 088 505 8505 (hetzelfde nummer als voor de Drechthopper). Houdt dan de Drechthopperpas bij de hand. Is de Wijkhopper vol dan wordt alsnog de Drechthopper ingezet. Als u wilt, kunt u ook direct de terugreis bestellen. Een rollator kan mee (maximaal 2 rollators per rit), een rolstoel is in de Wijkhopper niet mogelijk, daarvoor is de Drechthopper. U betaalt achteraf per automatische incasso. Als het goed is, heeft u al een machtiging afgegeven voor de Drechthopper, zo niet dan kunt u een machtigingsformulier aanvragen via www. Drechthopper.nl of via telefoonnummer 088 505 8505.

Voor ritten met de Wijkhopper gebruikt u uw kilometerbudget van de Drechthopper van 2000 km. per jaar, de kosten zijn hetzelfde als voor de Drechthopper. U kunt de Wijkhopper bestellen vanaf 08.30 uur tot 16.30 uur. In het weekend en op feestdagen rijdt de Wijkhopper niet. Hij komt voorrijden tussen 5 minuten vóór en 5 minuten na het afgesproken tijdstip, echter wanneer er ook andere mensen in zitten, kan dit iets afwijken. Wanneer u het prettig vindt, kunt u zich 5 minuten voor de Wijkhopper er is laten bellen. U moet dit aangeven wanneer u de rit bestelt en dan moet u uw telefoonnummer uiteraard doorgeven. U wordt opgehaald bij uw voordeur of bij de ingang van uw flatgebouw. Indien nodig helpt de chauffeur u met instappen.

Nieuwjaarspraatje(s)            

Tijdens de contactmiddag op 15 januari gaf onze voorzitter zijn terugblik op 2019.

Namens het Bestuur van de Seniorenclub Alblasserdam (SSAA) heet ik u hartelijk welkom en wens ik U een heel voorspoedig en gezond 2020 toe.
Een bijzonder welkom aan de bestuursleden van de PCOB, en natuurlijk welkom aan De Dordtse Lijsters, die deze middag muzikaal zullen opluisteren.

Even een terugblik op 2019:
De contactmiddagen werden goed bezocht en waren gezellig en informatief. Er werd veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om na afloop tegen een zeer redelijke prijs te blijven eten.

Dit jaar is ook de sjoelclub met veel succes nieuw leven ingeblazen. De donateurs kunnen nu dus naast de kaart- en hobbyclub, drie dagen in de week gratis deelnemen aan een van onze clubs.

De samenwerking met de PCOB en de SWA is zeer waardevol. Samen organiseerden wij met nog enkele andere organisaties de 55+ Beurs Alblasserdam in Landvast.

Ook hadden we, samen met de PCOB, overleg met de Gemeente over de opgang bij het Nedersassen naar aanleiding van de toekomstige verhuizing van de bibliotheek. Nogmaals hebben we aangegeven dat een lift voor ons de beste oplossing is, echter na onderzoek blijkt dat financieel en praktisch niet mogelijk te zijn. Vanuit de gemeente werd een plan gelanceerd over een soort zig-zag pad met een gering hellingspercentage. Het leek ons het minst slechte alternatief en hebben ons ermee geconformeerd. Toen ik echter op de commissievergadering van de Gemeente was, werd de indruk gewekt dat het ons plan was, dat ging ons te ver. We hebben toen bij de besluitvorming in de Gemeenteraad duidelijk aangegeven dat ons verzoek een lift was.

Van het voornemen om  regelmatig overleg te hebben met de SWA. PCOB en de SSAA met wethouder Zandvliet is niet veel terecht gekomen. Afspraken werden afgezegd en nieuwe afspraken werden niet gemaakt omdat de wethouder het druk had met andere zaken. Dit moet anders in 2020.

In september hebben we een leuke dagtocht georganiseerd naar een aardbeienkwekerij in Rijsbergen en een vaartocht op de Oosterschelde. In de zomervakantie organiseerden we een vaartocht op de Linge met lopend buffet onderweg. Vooral de tocht over de Linge bezorgde het bestuur hoofdbrekens omdat het zo ontzettend warm was. Dank aan de vrijwilligers die bereid waren om te rijden en passagiers mee te nemen.

Dank aan de PCOB voor de mogelijkheid dat onze mannen kunnen deelnemen aan de mannenactiviteit, die zij organiseren.

Helaas moet Wim Zwiers zijn jarenlange penningmeesterschap om gezondheidsredenen op gaan geven, onze nieuwe penningmeester wordt Rinus den Boer. Dank voor je bereidheid om ons te helpen!

Peter Dijkema heeft zich weer bijzonder verdienstelijk gemaakt met de verkoop van speculaaspoppen. Door zijn vele werk en de zorg voor Ria heeft hij aangegeven te weinig tijd te hebben voor de samenstelling van de Nieuwsbrief. Miep, mijn vrouw, gaat dat van hem overnemen.

Voor zover mogelijk wil ik u verzoeken even te gaan staan en in stilte hen die ons in 2019 ontvallen zijn te herdenken.

Straks wordt u een drankje aangeboden, mag ik u verzoeken met het drankje te wachten tot iedereen heeft, zodat we met elkaar kunnen proosten op 2020.

Heeft u recht op huurtoeslag?

 U kunt huurtoeslag aanvragen als uw rekenhuur (de kale huur plus een deel van de servicekosten) volgend jaar niet hoger is dan € 737,14 per maand. Daarnaast telt inkomen, leeftijd, vermogen, de samenstelling van uw huishouden en de huurprijs mee bij het berekenen van de huurtoeslag. Dit jaar komen alleenwonenden in aanmerking voor een huurtoeslag als zij maximaal € 22.700 per jaar verdienen. Voor samenwonenden ligt die grens op een gezamenlijk inkomen van  € 30.825. Daar komt binnenkort verandering in. Vanaf 2020 is er geen harde inkomensgrens meer. Wie dit jaar nog 1 euro meer verdiende dan deze harde grens verliest in één klap het recht op huurtoeslag. Dat zorgt voor grote problemen bij enkele huurders. Als huurders bijvoorbeeld door overwerken of een bonus net teveel verdienen, moeten ze de gehele toeslag van dat jaar terugbetalen. Vanaf 2020 wordt een geleidelijke inkomensgrens ingevoerd. Bij een stijgend inkomen, gaat het recht op huurtoeslag niet in een keer verloren, maar loopt deze langzaam terug tot nul. Huurders die komend jaar te veel ontvangen, moeten het verschil nog steeds terugbetalen, maar niet meer de gehele toeslagsom. De afgelopen jaren maakten ongeveer 1,4 miljoen huishoudens gebruik van huurtoeslag. Omdat de inkomensgrens met deze nieuwe regel omhoog gaat, kunnen komend jaar nog eens 115.000 huishoudens extra gebruikmaken van huurtoeslag.

Het berekenen van de huurtoeslag wordt hierdoor wel complexer. Het is niet onverstandig om de proefberekening in te vullen op de website van de Belastingdienst. In november bleek nog dat maar liefst drie op de tien huishoudens in 2016 te veel huurtoeslag ontvingen, wat ze later moesten terugbetalen. Het blijkt voor mensen lastig om te achterhalen op hoeveel huurtoeslag ze recht hebben.

De harde vermogensgrens blijft komend jaar wel gehandhaafd. Alleenstaanden mogen op 1 januari 2020 maximaal € 30.864 eigen vermogen hebben.

Samen met de toeslagenpartner is dat bedrag € 61.692 euro aan vermogen. Op de website van de Belastingdienst staan ook alle uitzonderingen en overige regels. Hier kan ook de toeslag aangevraagd worden.

Het is alleen mogelijk om huurtoeslag aan te vragen voor een zelfstandige woning. Dat betekent dat deze moet beschikken over een eigen toegangsdeur die zowel van binnen als van buiten op slot kan en een eigen woon(slaap)-kamer, keuken (met aanrecht, aan-afvoerpunt voor water en aansluiting voor een kookpunt) en toilet met waterspoeling. De toeslagen worden iedere maand op de 20ste dag uitbetaald.

Nieuwe donateurs

Wij verwelkomen als nieuwe donateurs:
Mevrouw N. van Stek
Mevrouw R. Kanters
Mevrouw M. van Gent
Mevrouw S.G. Tempel – van der Heyden en de heer C. Tempel

Wij hopen dat u zich bij “ons” thuis voelt!

Wij feliciteren alle donateurs die deze maand jarig zijn van harte. Een fijne dag

Willemientjes Kruidenweetjes

De Grote Brandnetel (Urtica dioica)

Historie:
Romeinse soldaten zouden de Brandnetel mee naar het noorden hebben genomen. De Engelse benaming voor deze soort is ook “Roman nettle”. Ze gebruikten het tegen de kou. Hiervoor stampten ze de plant fijn in olie en wreven zich ermee in. De plant komt nog altijd voor bij Romeinse ruïnes in Noord-Europa.
Brandnetel werd voor veel doeleinden gebruikt, zo gebruikte men de stugge vezels om stoffen van te weven. Dit werd door Hans Christian Andersen vereeuwigd in het sprookje van de prinses en de 11 zwanen: de mantels die zij voor hen moest maken voor zonsopgang maakte ze van brandnetels. De plant werd ook gebruikt bij de productie van papier.
In 1835 ontdekte de kruidkundige Vogel, na een bezoek aan de indianen, dat brandnetel zijn patiënten genas van scheurbuik.
De plant komt vroeg in het voorjaar op, nadat ze overwinterd heeft met haar vrijwel onuitroeibare wortelstelsel. De Brandnetel is tweehuizig, dus er bestaan aparte mannelijke en vrouwelijke planten. De bloeitijd van de groene en onopvallende bloemen is van juni tot september. Het is een waardplant voor tal van vlinders, zoals de Atalanta, Kleine Vos en Dagpauwoog. Laat dus zeker een paar Brandnetels in je tuin staan, als je de ruimte kunt missen. Je doet er de natuur en jezelf een groot plezier mee. Van de plant worden zowel de wortels, de jonge bladeren als de zaden gebruikt. Brandnetelbladeren kun je vrijwel het gehele jaar oogsten. Als je de planten regelmatig plukt, dan zullen er steeds nieuwe, frisse uitlopers gevormd worden en houd je het uitzaaien binnen de perken. De bladeren zijn rijk aan vitamines (vooral A, B, C en K) en mineralen (onder andere calcium, kalium, magnesium, koper, silicium en ijzer). Daardoor helpt de plant bij uitstek om het immuunsysteem te versterken. Het chlorofyl in de bladeren zorgt voor de aanmaak van vitamine K in de darmen. Daarnaast bevat de plant quercetine, één van de meest effectieve ontstekingsremmers in de plantenwereld. Verder is de Brandnetel door de urinedrijvende werking een fantastische lichaamsreiniger. Ten slotte is het interessant om te vermelden dat zich in de brandharen van de bladeren een plantaardige vorm van antihistamine bevindt, waardoor de plant ingezet kan worden als middel bij hooikoorts en andere allergieën.

Door de inname van Brandnetel raakt het lichaam gewend aan kleine hoeveelheden histamine, waardoor het minder heftig reageert bij een echte allergische aanval. Let op met het gebruik van Brandnetel als je bloed verdunnende medicijnen gebruikt. Brandnetel zou de effectiviteit van deze medicijnen kunnen verminderen. Bij mensen die plaspillen gebruiken, zal Brandnetel de werking juist versterken, dus kijk uit dat je dan niet teveel vocht en mineralen verliest. Sommige mensen krijgen allergische reacties als ze in aanraking komen met Brandnetel.

Recepten:

Engels recept voor Brandnetelsoep uit de Tweede Wereldoorlog:

Pluk een hoeveelheid netels die een bak van een halve liter vult, was ze, droog ze en doe ze in een halve liter zout water. Breng dit aan de kook, roer het goed door en laat het 10 minuten door koken. Laat 30 gr baconvet smelten, roer daar 30 gr bloem door, voeg er de netels en het water aan toe en laat het al roerend nog vijf minuten koken. Giet er een beetje kokende melk bij en serveer het met croutons.

Nog een Brandnetelsoepje:

Smelt 500 gr gewassen jonge Brandnetelloten in een klont roomboter, laat goed afkoelen en dan pas malen in een keukenmachine (kleur is dan prachtig groen), voeg 100 gr crème fraîche toe en meng het met de Brandnetels. Verwarm ondertussen 750 ml bouillon (kruiden, kip, rund, mag ook van een blokje) en voeg zodra de bouillon kookt het Brandnetelmengsel er aan toe. Nog een minuut door laten koken, eventueel op smaak brengen met zout en vers gemalen peper.

Thee bij artritis:

Drie theelepels (gedroogd) Brandnetelblad op een kopje kokend water. Na vijf minuten zeven en gezoet met wat honing drinken. Drie kopjes per dag. 

Zorgtoeslag 2020

Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag. Vorig jaar waren dat 4,5 miljoen mensen. Maar wanneer kom je daarvoor in aanmerking? Goed nieuws: de vergoeding is komend jaar (iets) hoger dan in 2019. Met een inkomen lager dan € 30.481 per jaar, heb je komend jaar recht op een tegemoetkoming voor je zorgverzekering en eigen risico. Heb je een toeslagenpartner, dan mag jullie gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 38.945. Hoeveel zorgtoeslag je per maand krijgt, hangt af van de hoogte van je inkomen. De zorgtoeslag daalt bij een hoger inkomen. Als je tot € 21.000 verdient, heb je komend jaar recht op € 104 per maand – € 5 per maand meer dan dit jaar. Als je € 30.000 verdient, is dat nog € 7. Heb je een toeslagenpartner, dan is de tegemoetkoming in de zorgkosten hoger. Als jullie gezamenlijk € 21.000 verdienen, hebben jullie komend jaar recht op € 199 zorgtoeslag, € 7 meer dan dit jaar. Is het gezamenlijke inkomen  € 38.500, dan heb je recht op € 6 meer per maand. Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht met de maandbedragen voor 2020.
Overigens heb je alléén recht op zorgtoeslag als je vermogen (spaargeld, aandelen en de waarde van een vakantiehuis) niet hoger is dan € 116.613. Het maximaal vermogen samen met een toeslagenpartner, mag niet hoger zijn dan € 147.459. Als de waarde van jullie vermogen op 1 januari 2020 hoger is dan bovenstaande bedragen, heb je dat gehele jaar geen recht op zorgtoeslag.
Uit onderzoek van vergelijkingssite Independer eerder dit jaar blijkt dat ongeveer 450.000 mensen met recht op zorgtoeslag in 2018, deze niet hadden aangevraagd. ,,We hadden niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn’’, zegt een woordvoerder. Het online financieel platform berekende dat Nederlanders daarmee gezamenlijk 100 miljoen euro aan toeslagen lieten liggen. Er zijn verschillende redenen waarom geen gebruik werd gemaakt van de toeslag. Zo bleek dat inwoners met een laag inkomen huiverig zijn deze aan te vragen uit angst dat zij de toeslag later weer terug moeten betalen. Mensen met een hoger inkomen realiseren zich vaak niet dat zij daar recht op hebben. Je kunt zeggen dat mensen die het geld het hardst nodig hebben ook het meeste geld laten liggen denkt Independer.

T’ai Chi Chuan

Jaren geleden zat ik op T’ai Chi in Sliedrecht. Na een auto-ongeluk in  1992 was het voor mij klaar met ballet en stijldansen helaas. Toch had ik behoefte om te bewegen en dat heb ik toen gevonden in T’ai Chi.
In Nederland wordt Tai Chi steeds populairder. Je ziet het steeds vaker op televisie, zelfs in Star Trek en in TV-reclames wordt Tai Chi beoefend. Toch is deze zachte vorm van een “vechtsport” nog steeds omgeven door een mysterieus waasje. Hopelijk maakt dit artikel veel duidelijk en zal het u overhalen om deze bijzondere manier van bewegen te gaan beoefenen. Dit kan zelfs in ons eigen dorp Alblasserdam maar daarover straks meer!

Wat is T’ai Chi Chuan?
Het is een Chinese bewegingsleer waarbij je door ronde, vloeiende en harmonieuze bewegingen je lichaam ontwikkelt en naar een hoger niveau van gezondheid brengt. Door intensief (maar zeer geschikt voor senioren !!) en nauwkeurig de bewegingen te volgen, leer je bewust omgaan met je lichaam en geest. Je bouwt je lichaam op naar een staat van innerlijke gezondheid waardoor vele ziekteverschijnselen kunnen verdwijnen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: het voorkomen van hart- en vaatziekten, valpreventie en het bevorderen van de gezondheid van de botten, zoals bij osteoporose, artrose van de knieën, reumatoïde artritis, depressies en fibromyalgie. Ook zul je bijvoorbeeld minder last hebben van hoofdpijn, maagpijn en stress. Oude meesters noemden Tai Chi Chuan ook wel de methode voor een gezond, lang en gelukkig leven.

T’ai Chi harmoniseert de samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft en maakt het lichaam zachter en flexibeler. Om de gezondheid te bevorderen, wordt T’ai Chi gedaan op een langzame en ontspannen manier met een grote nadruk op houding en balans.
De lessen beginnen altijd met een aantal ontspannings- en opwarmoefeningen (bewegende chi kung). De vorm wordt in stappen aangeleerd tot je de gehele vorm zelfstandig kunt uitvoeren.
Iedere beoefenaar van Tai Chi kan een ander doel voor ogen hebben. De één doet het voor de gezondheid, een ander om beter te kunnen concentreren en weer anderen gebruiken het voor stressreductie. Tai Chi werkt op elk niveau, ook als je pas begint. Je kunt al na een paar maanden goed merken welke resultaten T’ai Chi geeft voor je gezondheid.
Tai Chi is meditatief, maar verre van zweverig. Het tegendeel is waar !! Tai Chi is voortgekomen uit een 8000 jaar oude taoïstische leer die zich door de eeuwen heen bewezen heeft. Wil je met beide benen stevig op de grond staan, is Tai Chi de beste oefening. Wacht niet maar ga ermee starten!! Het kan je leven veranderen!!

Het fijne is ook dat er geen uitrusting of speciale kleding nodig is en dat het in een kleine ruimte kan worden gedaan.

T’ai Chi wordt gegeven in het Participand in Alblasserdam, elke woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur (behalve in de schoolvakanties).

Wil je meer info dan kun je bellen met Manuel van Dam-T’ai Chi leraar, op telefoonnummer 06-21152537

Agenda

Op 19 februari a.s. komen de therapeuten Mike Hogervorst, Nisette Huisman en Aad Faassen voorlichting geven over “Bewegen voor Ouderen en Valpreventie”.
Deze therapeuten zijn werkzaam bij Dok 11.
Na de pauze is er een quiz en natuurlijk de bingo.
Na afloop kunt u, als u dat wilt weer een hapje blijven eten.
De onvolprezen kok van Landvast heeft het volgende voor ons in petto:
Kip-kerrie met rijst (in een zachte kerrie-saus).

Wilt u meedoen met het etentje na afloop van de contactmiddag op
19 februari dan verzoeken wij u onderstaande bon in te vullen.

S.V.P. opgeven tot 12 februari 2020.

—————————————————————————————

DEELNAMEFORMULIER ETENTJE

19 FEBRUARI 2020                                         

Ondergetekende geeft zich op voor de maaltijd na afloop van de contactmiddag op 19 februari 2020.

De kosten bedragen € 8,75.

Het Landvastmenu is dit keer: kip-kerrie in een zachte kerriesaus met rijst.

 

Naam—————————————–telefoonnr.————————–

 

 

Handtekening—————————————d.d.————————–

  Wist u dat …..                   

*   de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam,       ongeacht hun gezindte?

*   wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in  Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.  … *   wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te     presenteren?

 dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie?

 *  u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

*   wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?  (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een
     superprijs voor het planknummer)?

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

Dinsdagmiddag 13.30 uur: kaartclub ‘HARTEN VROUW’ (Groene Zoom)
Woensdagmiddag  13.30 uur: sjoelen in de Groene Zoom. 
Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)

Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

www.seniorenclub-alblasserdam.nl

Kortingen bij de middenstand

Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen (op vertoon van de SSAA ledenpas).

 Dit zijn voorlopig de volgende bedrijven:

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten)
Tooropstraat 19, tel: 078-6913851, info@feetpleasure.nl                           10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                               10 %

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl             10 %

Thuis in Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                               10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                                         15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria,
Van Eesterensingel 123, tel: 078-6934625                                                     5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15

            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                       5 %

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.