Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr. 4 is uit.
(mei 2019)

 

 

Alblasserdam:                   een dijk van een dorp!

Bestuur

Voorzitter                  : dhr. J.M. Seelbach                          6913480                 
                                       voorzitter@seniorenclub-alblasserdam.nl

Secretaris/ledenadministratie/website:
                                        dhr. J. Radstake                              6930711                                             
                                        secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl

Penningmeester       : dhr. W. Zwiers                                6915184
                                         penningmeester@seniorenclub-alblasserdam.nl

Algemene bestuursleden:

Distributie nieuwsblad: mw. W.J.M v. Hoeckel                6914690

Kaart- en hobbyclub :    mw. Corrie Klootwijk                  8508909

Activiteiten               :    mw. Tonnie Velthuis           06 29 218 083

Redactie                     :   dhr. P. Dijkema                             6914115
                                          peterdijkema@live.nl

Lief- en Leed              : s.v.p. melden bij het BESTUUR

 

Postadres: Frans Halslaan 31, 2951 PD Alblasserdam

 

Kamer van Koophandel: 56170122

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -) te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:
NL33 RABO 0172 4298 62
t.n.v. SSAA Alblasserdam

                                       

Website:

www.seniorenclub-alblasserdam.nl

 

 

Van de voorzitter

Ik las zojuist een advertentie waarin personeel gevraagd werd onder de titel “de Plus komt naar Alblasserdam”. Dat maakte me blij, want ik ga ervan uit dat de Plus supermarkt in de (oude) vestiging van Dirk komt. Zowel de PCOB als de SSAA hebben meermalen onze zorg uitgesproken naar de gemeente om er toch vooral voor te zorgen dat op die locatie waar zoveel senioren in de buurt wonen er weer, na het vertrek van Dirk, een mogelijkheid van “dagelijks boodschappen doen” voor terug zou komen.

Er is gelukkig meer positief nieuws te melden. Zoals u bekend zal zijn, hebben de beide ouderenbonden bezwaar gemaakt tegen de verplaatsing van de bibliotheek naar de locatie gemeentehuis. Ons bezwaar richtte zich vooral op de moeilijkere bereikbaarheid voor senioren en gehandicapten naar de locatie op dijkniveau. Inmiddels is besloten dat de bibliotheek toch gaat verhuizen. Vorige week werden de twee bonden uitgenodigd door de gemeente om mee te gaan denken over oplossingen om de bereikbaarheid beter te gaan maken. Ook de gehandicaptenraad zou worden uitgenodigd. Daar ben ik blij mee, vaak wordt er, naar mijn beschouwingswijze, te weinig rekening gehouden met gehandicapten en senioren bij planvormingen. Nu denken we tenminste mee.

Ik las in het AD dat vanaf half maart in Dordrecht en Papendrecht de Wijkhopper is gaan rijden. Dat zijn kleine elektrische wagentjes die WMO-pashouders en 75-plussers over korte afstanden (maximaal 7 kilometer) in de dorpen of wijken gaan vervoeren. Naast de chauffeur kunnen drie personen vervoerd worden.

Het plan is, dit hoorden we eerder in een overleg met wethouder Dorien Zandvliet, dat de wagentjes binnen twee jaar ook in Alblasserdam gaan rijden.

Ik heb bij de Nieuwsbrief van maart het onjuiste adres van mevrouw Houmes doorgegeven aan de redactie, hiervoor mijn excuses. Samen met Jo v.d. Hoek ben ik nota bene bij haar op bezoek geweest. Zij woont in het verpleeghuis de Crabbenhoff, Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP Dordrecht en niet in Gorinchem. Daar waren we op bezoek bij mevrouw Van Dam.

De contactmiddag van woensdag 17 april was, zoals gebruikelijk, heel gezellig. Jan Radstake had een fotosessie samengesteld van foto’s die hij gemaakt heeft (na goedkeuring door de aanwezigen) tijdens onze activiteiten in 2018. Na de pauze draaide hij een film van de 55+ Beurs Alblasserdam 2017. De middag werd besloten met de Paasbingo, waarna alle bezoekers met een doosje eieren en de beste Paaswensen van het Bestuur richting huis of het restaurant van Landvast gingen.

Wij hebben een zomeruitje op 26 juli en een dagreis georganiseerd op 4 september. Elders in het blad leest u er meer over. Wanneer u mee wilt gaan, wacht dan niet te lang met het invullen van het aanmeldingsformulier. Wij moeten natuurlijk doorgeven aan de maatschappijen of de reizen definitief doorgaan. Veel donateurs hebben een doorlopende annuleringsverzekering. Wanneer u die niet heeft kunnen wij dat, als er voldoende aanvraag voor is, collectief voor u regelen. Het voordeel hiervan is dat we dan maar eenmaal poliskosten hoeven te betalen in plaats van dat ieder van u apart poliskosten betaalt.

Deze maand starten we een nieuwe rubriek in ons blad met als titel “Willemientje’s Kruidenweetjes”. Omdat het voorjaar inmiddels is los gebarsten, beginnen met de voorjaarsbloem bij uitstek,  het madeliefje.

Jaap Seelbach

Themamiddag- ouder worden

KOM NAAR DE THEMA-MIDDAG: HOE WIL IK OUDER WORDEN?

Wanneer ?       Donderdagmiddag 23 mei 2019

Waar? In De Havenkerk Ieplaan 9 ( tegenover de bibliotheek)

Tijd 14.00 – 16.00, inloop v.a. 13.30

Voor wie? Senioren, mantelzorgers, ouderenbonden en wie interesse heeft.

De PCOB in Alblasserdam organiseert met de Seniorenclub SSAA een dialoog bijeenkomst waarvoor wij u willen uitnodigen. Met elkaar gaan we nadenken en spreken over wat ons bezig houdt als het gaat over ‘hoe wil ik ouder worden’.
Er is in onze samenleving veel veranderd in de ouderenzorg. Ook ouderen zijn veranderd en willen graag de regie houden en oplossingen vinden die passend zijn. Als je ouder wordt weet je dat de situatie van vandaag morgen zomaar anders kan zijn, we kunnen plotseling ziek worden of minder mobiel. Welke zorg is er dan? En hoe bereiden we ons voor op het levenseinde?
Er is ruimte om o.l.v. ervaren gespreksbegeleiders van KBO-PCOB in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Vragen als hoe kan ik langer thuis blijven wonen, hoe pakken anderen het aan met het regelen van hulp en ondersteuning, hoe houd ik mantelzorg vol, wat kan ik doen als ik mijn overbuurman zie vereenzamen en heb ik wel alle belangrijke dingen met mijn kinderen, partner of vrienden besproken?

Samen weten we meer dan alleen, in gesprek met elkaar leer je ook van elkaar. In meer dan 70 plaatsen in Nederland hebben zulke gesprekken al plaats gevonden. Daarom: Doet u op 23 mei ook mee? Welkom!

Opgeven voor 8 mei bij: Jaap Seelbach, tel: 078-69.134.80,
of bij Jan Radstake, tel: 078-69.307.11, e-mail: secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl. 
                                                                    

ZOMERUITJE OP 26 JULI

Evenals vorige jaren organiseren wij in de zomertijd, als er geen activiteiten zijn zoals de clubs en de contactmiddagen, een gezellig middagje-uit. Om de prijs zo aantrekkelijk mogelijk te houden, rijden we met eigen auto’s. Buitengewoon plezierig is het dat vier donateurs op de contactmiddag hebben aangegeven mee te willen rijden (uiteraard tegen vergoeding), dit naast de drie auto’s van bestuursleden. We hebben gekozen voor een vaartocht op de Linge met warm/koud buffet.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur: vertrek uit Alblasserdam

11.45 uur: aankomst in Leerdam

12.00 uur: vertrek boot voor een drie uur durend arrangement inclusief vaartocht op de Linge met een onbeperkt warm en koud buffet. Drank is niet inbegrepen.
Met de sfeervol ingerichte schepen de MPS Parel van de Linge of de MPS Kroon van Leerdam varen we over de rivier de Linge vanuit Leerdam. Gevaren wordt stroomopwaarts over de Linge richting Geldermalsen of stroomafwaarts

15.00 uur: terugkomst in Leerdam, aansluitend de terugreis.

De prijs voor deze leuke middag is € 25,00 (inclusief kosten van vervoer). De prijs voor niet-donateurs is € 35,00. Het maximum aantal deelnemers is 25, dus wie het eerst komt, het eerst maalt, uiteraard hebben de donateurs voorrang.

Aanmelden via het aanmeldingsformulier elders in het blad.

DAGREIS 4 SEPTEMBER

Samen met Verschoor reizen hebben we een dagtocht samengesteld op 4 september.

In de ochtend gaan we naar het aardbeienterras in Rijsbergen, ’s middags gaan we varen op de Oosterschelde. Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur :We vertrekken per  comfortabele tourincar

10.00 uur: Aankomst bij het Aardbeienterras, waar we deze ochtend een bezoek aan brengen. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en heerlijke aardbeienvlaai. De teler verzorgt een rondleiding en geeft uitleg over de aardbeienteelt.

11.45 uur : Na dit bezoek rijden we naar ons lunchadres.

12.30 uur : Bij restaurant De Commerce te Kruisland maken we gebruik van een lekker diner bestaande uit: heldere boerengroentesoep, schnitzel, frites, krieltjes in bouillon met spekjes, twee soorten groenten, salade en ijs.

14.15 uur : We stappen weer in de touringcar en rijden naar Zierikzee waar we aan boord gaan van een mooie rondvaartboot.

15.15 uur : We maken een vaartocht van ca. 2 uur over de Oosterschelde naar St. Annaland. In dit gebied leven bruinvissen en zeehonden. Door de open verbinding met de Noordzee is het twee keer per dag eb en vloed. Bij laag water kunnen we zeehonden spotten op wel 50 meter afstand. De kapitein zal u tijdens de vaartocht uitleg geven over het vaargebied.

17.15 uur:  De boot meert af in St. Annaland waar de touringcar

voor u gereed staat om in te stappen. Op de terugweg rijden we via de Grevelingen en het Haringvliet naar huis.

18.30 uur: Terugkomst in Alblasserdam.

De prijs voor deze schitterende tocht is voor donateurs € 40,-,

niet-donateurs betalen de kostprijs en die is € 58,-.

Aanmelden via het ingesloten aanmeldingsformulier.

@

Wij feliciteren alle donateurs die deze maand jarig zijn van harte. Een fijne dag

@

Lief en Leed

Wij wensen alle zieken en herstellenden een spoedige beterschap!

 

Nieuwe donateur

Wij verwelkomen als nieuw lid:           

Dhr J.W.F. Walker.

Van harte welkom en wij hopen dat u zich “thuis voelt“ bij ons.

Deelname formulier SSAA zomeruitje

Ondergetekende geeft zich op voor de boottocht over de LINGE

op vrijdag 26 juli 2019

 Naam______________________telefoon_______________

 Adres:____________________________________________

 Postcode___________Woonplaats:____________________

 Lid nr:__________________________


Ik neem een rollator mee: ja/nee *)
*) doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 Prijs: € 25,-  voor leden. Niet leden betalen € 35,–.

  

Handtekening _______________________________

  

d.d.___________________

 

Dit formulier inleveren bij leden van het bestuur.

Betalen: RABO bank nr. NL33 RABO 0172 4298 62

t.n.v. S.S.A.A. Alblasserdam

 Uw deelname is pas geldig na betaling van de reissom

 

Deelname formulier SSAA dagreis

Ondergetekende geeft zich op voor de AARDBEIEN DAGTOCHT

op WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019

 Naam______________________telefoon_______________

 Adres:____________________________________________

 Postcode___________Woonplaats:____________________

 Lid nr:__________________________

Ik neem een rollator mee: ja/nee *)
*) doorhalen wat niet van toepassing is.
 

Prijs: € 40,-  voor leden. Niet-leden zijn € 58,- verschuldigd.

 

Handtekening _______________________________

 

d.d.___________________

 

Dit formulier inleveren bij leden van het bestuur.

Betalen: RABO bank nr. NL33 RABO 0172 4298 62

t.n.v. S.S.A.A. Alblasserdam

 Uw deelname is pas geldig na betaling van de reissom

 WILLEMIENTJE’S Kruidenweetjes (deel 1)

Het MADELIEFJE (Bellis Perennis)

De Latijnse naam Bellis Perennis betekent eeuwige schoonheid of ‘alle jaren mooi’. Ook voor de Nederlandse naam ‘Madeliefje’ bestaan meerdere verklaringen. De correcte is eigenlijk die, die verwijst naar het oud-Nederlandse ‘Made’ voor weide, grasland (je herkent hierin nog het Engelse ‘Meadow’). Soms wordt ook gezegd dat ‘Madeliefje’ een verbastering is van ‘Maagdeliefje’, waarin ‘Maagd’ verwijst naar de Maagd Maria (aan wie het bloempje overigens inderdaad is toegewijd).

 Historie en legenden:

Op een dag danste Belides, een boomnimf, met Ephigeus, de god van de velden die haar geliefde was. Het oog van Vertumnus, de god van de boomgaarden, viel op haar en om aan zijn onwelkome avances te ontsnappen veranderde de nimf zich in een madeliefje!

Een madeliefje heeft een ‘oog’ en vroeger veronderstelde men daarom dat het kruid gebruikt kon worden bij oogziekten. Van de Assyriërs is met zekerheid bekend dat hun artsen vaak madeliefjes voorschreven bij allerhande oogklachten. Ook gebruikten ze gekneusde madeliefjes in olie als haar­behandeling. Grijs haar zou hierdoor zijn oorspronkelijke kleur terugkrijgen.

Net als de Grieken hadden ook de Romeinen een mythe waarin het madeliefje een rol speelde: Boreas, de god van de Noordenwinden, werd verliefd op Flora, de godin van de bloemen. Toen het lente werd en de aarde getooid was met bloemenweiden, strooide hij, in een poging om Flora te vertederen, massa’s sneeuwvlokjes over de velden, zonder er erg in te hebben dat die sneeuw in de lente niet meer welkom was. Gelukkig slaagde Flora er in om elk sneeuwvlokje in een bloempje te veranderen, inderdaad, in een madeliefje!

DEEL 2 OVER HET MADELIEFJE KOMT IN HET VOLGENDE NIEUWSBLAD!

Mannenuitje

Hoe worden onze trapliften gemaakt?

We worden als senioren steeds voorgehouden dat we langer in ons huis moeten blijven wonen. En veel senioren willen dat ook maar we lopen dan soms ook tegen problemen aan. Een veel voorkomend euvel is hoe kom ik nog veilig en gemakkelijk naar de volgende verdieping. De oplossing wordt dan al snel gezocht in het installeren van een traplift. Natuurlijk, dat is het! Maar, waar en hoe worden deze trapliften ontworpen en gemaakt?

Nou, heel dichtbij, namelijk in Bergambacht. De mannen zijn uitgenodigd om de Koninklijke trapliftenfabriek Otolift te bezoeken. Het bedrijf heeft in 2016 het predicaat “Koninklijk” ontvangen, ze hebben meer dan 400 werknemers in dienst die al 140.000 trapliften gemaakt hebben voor de Nederlandse markt. Leuk om daar eens binnen te kijken. Het programma ziet er als volgt uit. De wens van Otolift is niet meer dan 10 deelnemers tegelijk voor een bezoek. Daarom hebben we vast 2 datums vastgesteld voor een bezoek. Als er meer deelnemers zijn kiezen we nog een derde datum. De eerste twee bezoeken zijn op:

Woensdagmiddag 26 juni en de tweede datum is op donderdagmiddag 4 juli. Aanvang 14.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit: ontvangst met koffie en iets lekkers erbij, daarna een rondleiding door de fabriek, ze gebruiken hiervoor ook headsets, zodat iedereen goed kan verstaan wat gezegd wordt. Om 16.00 uur eindigt het bezoek.

We gaan naar Bergambacht met eigen vervoer. Als u bereid bent om te rijden en nog passagiers mee wilt nemen vermeldt dit dan bij de aanmelding voor de excursie. Wij zorgen dan voor een juiste indeling van de auto’s. Het adres van de Otolift is: Lekdijk Oost 27a Bergambacht. De kosten voor deze middag zijn € 5, – pp. Dit is een kleine vergoeding voor de chauffeur, incl. de kosten van de veerpont bij Bergstoep-Bergambacht. U kunt zich voor deze middag aanmelden met een voorkeursdatum tot zaterdag 8 juni 2019 (i.v.m. vakantie zo vroeg) bij: Jan Radstake, tel: 078-6930711 of e-mail: secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl  Graag met vermelding of u eventueel wilt rijden.

Deelname formulier mannenuitje

Ondergetekende geeft zich op voor de bezichtiging op

WOENSDAG  26 JUNI 2019 of DONDERDAG 4 juli 2019

naar de TRAPLIFTENFABRIEK in BERGAMBACHT.

 Naam________________________telefoon__________________

 Handtekening____________________ d.d. _________________

 Kosten: € 5,- per persoon, te betalen aan de chauffeur.

Wil eventueel zelf met de auto rijden:                  ja / nee
Wil dan wel een of meer personen meenemen: ja/nee
Wil graag meerijden met een ander:                     ja/nee

(s.v.p-. doorhalen hetgeen niet van toepassing is).

 

JO’S RUBRIEK  (door Luud Postma)

Omdat Jo van den Hoek niet op de contactmiddag was (na haar val) heeft Jan Radstake gevraagd of iemand anders een stukje wilde schrijven over de middag. Luud Postma meldde zich aan en ze schreef het volgende:

 Ik was wat vroeg, maar al snel kwam Corrie waarna we samen de tafels hebben opgefleurd met paasservetten en paaseitjes. Om half twee kwamen de eerste gasten, de bestuursleden met de (geld)bakjes voor de koffie en de bingoplankjes en om twee uur was de zaal heel goed bezet.

Jan Radstake deed de opening omdat er veel te melden was waaronder de komende uitjes: op 26 juli een zomeruitje naar Leerdam om daar, al varend op de Linge te genieten van een heerlijk buffet en op 4 septem- ber een dagtocht naar een aardbeienkwekerij, een 3-gangen diner met aansluitend een vaartocht vanuit Zierikzee over de Oosterschelde.

Daarna begon het programma dat bestond uit een fotosessie die Jan had samengesteld van activiteiten en uitjes uit 2018, waarbij herinneringen naar boven kwamen. Op de meeste foto’s zag je de mooie grijze kopjes met haar waardoor duidelijk was dat we met 60-, 75- , 80- en 85-jarigen op stap waren. Jan gaf bij, voor de meesten bekende foto’s, toch nog wat uitleg.

In de pauze ging de kaart rond om Jo van harte beterschap te wensen en genoten we  van de koffie en thee. Na de pauze draaide Jan een film over de 55+Beurs Alblasserdam uit 2017, waarna de bingo met mooie Paasprijzen begon.

Een leuk nieuwtje was dat we gebruik mogen maken van het zaaltje in de Groene Zoom om te gaan sjoelen, dan komen die bakken weer eens van hun plaats. Als u wilt meedoen dan kunt u zich opgeven bij Corrie v.d.Linde, Groene Zoom 10a, tel. 078-6916703 of bij het Bestuur.

Aansluitend hebben we, met degenen die besteld hebben, genoten van een heerlijke maaltijd voor € 8,75, de kok had weer kans gezien om bijzonder smakelijk eten op ons bord te serveren. En dan is de gezellige SSAA-middag weer voorbij en gaan we met een goed gevulde maag op de bank ploffen.

Lieve Jo, het is niet in dichtvorm, maar ik hoop dat het je goedkeuring krijgt.

Voor het verslagje van de volgende contactmiddag wijst Luud iemand anders aan!

Agenda

Woensdag 15 mei: Vanmiddag houdt de heer P. Schipper een lezing over het fruitbaasje uit Tiel: FLIPJE. Dat worden veel oude herinneringen, want wie heeft vroeger geen series van Flipje, Jasper Aap, de familie Schaap of Beertje Big gespaard?

Daarna weer de zo gewaardeerde Bingo. Goed gemutst kunnen wij dan deelnemen aan de overheerlijke maaltijd die LANDVAST ons weer zal voorschotelen. Deze maand: heerlijke asperges met ham en een saus Hollandaise. 

Donderdag 23 mei: 14.00 – 16.00 uur in de Havenkerk, Ieplaan 9
themamiddag ”hoe wil ik ouder worden?”
( zie elders in deze uitgave)

Woensdag 19 juni:    Optreden van het mooie koor: TISNENYFALS
Na de contactmiddag kunt u blijven eten voor € 8,75. Deze keer verzorgd de kok: een gestoofd runderlapje met sperzieboontjes en gekookte aardappelen. Als u zich nog niet hebt opgegeven en toch wilt meeeten, doe het dan voor 12 juni, dit keer graag bij de voorzitter. 
 

Deelname formulier ETENTJE 15 mei 2019

Ondergetekende geeft zich op voor de maaltijd, na afloop van de contactmiddag op 15 mei 2019 – kosten € 8,75

Naam______________________telefoon_______________

 Handtekening ________________________d.d._______

Aanmelden bij het bestuur en graag betalen op de bankrekening of contant bij één van de bestuursleden.

Een middag naar de Amercentrale.

Met 36 mannen zijn we naar Geertruidenberg geweest om daar de Amercentrale aan de binnenkant te bekijken. Deze elektriciteitscentrale voorziet Noord-Brabant voor een groot gedeelte van stroom  en warmte. Bij binnenkomst werden we gecontroleerd of we in het bezit waren van geldige identiteitspapieren. In de presentatieruimte kregen we koffie/thee met cake, daarna volgde een heldere uiteenzetting wat er allemaal voor nodig is om stroom te maken. Voor de rondleiding in de Amer 9 centrale werden we voorzien van een helm, veiligheidsbril en een headset. Daar lopen met korte mouwen werd ook niet toegestaan, dus moesten er wat verkleedpartijen plaatsvinden. In 2 groepen gingen we op pad door de gebouwen waar het allemaal gebeurt. Tijdens de rondgang door de centrale kregen we bij diversen punten ook weer uitleg over het proces van stroom maken. Allemaal heel interessant en met een enthousiaste gids was het voor ons als senioren hard werken met ons grijze kopjes. Ook het lopen in de gebouwen en over het terrein ging in een moordend tempo. Maar aan het eind van de excursie werden we weer voorzien van wat nattigheid en gingen we voldaan om 5 uur weer naar huis. Het was een mooie en leerzame middag en niet te vergeten de onderlinge contacten zijn ook waardevol.

Dit is de koeltoren van de Amercentrale, die hebben we niet beklommen, we hadden ook te weinig tijd, dus dat laten we over aan de mariniers die hem regelmatig gebruiken als oefenobject.  

Rien Gaal

Wist u dat…

… de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open  
    staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, ongeacht hun
   gezindte?

 … wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in
    Cultureel Centrum Landvast?

 … wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te
    presenteren?

 … dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende
    lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie.

 … u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

… wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?  
    (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs voor het
    planknummer)?

 

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

 Dinsdagmiddag 13.30 uur: kaartclub ‘HARTEN VROUW’ (Groene Zoom)

 Woensdagmiddag 13.30 uur sjoelclub (Groene Zoom) 

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)


Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

 

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

www.seniorenclub-alblasserdam.nl

Kortingen bij de middenstand

 Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om korting te verlenen (op vertoon van de SSAA ledenpas).

 Het aantal groeit nog steeds: dit zijn voorlopig de volgende bedrijven:

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851, info@feetpleasure.nl             10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                               10 %

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl     10 %

Thuis in Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                     10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                              15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                      5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.