Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr. 8 is uit.
(november 2019)

 

 

Alblasserdam:                   een dijk van een dorp!

Bestuur

Voorzitter                  : dhr. J.M. Seelbach                          6913480                 
                                       voorzitter@seniorenclub-alblasserdam.nl

Secretaris/ledenadministratie/website:
                                        dhr. J. Radstake                              6930711                                             
                                        secretaris@seniorenclub-alblasserdam.nl

Penningmeester       : dhr. W. Zwiers                                6915184
                                         penningmeester@seniorenclub-alblasserdam.nl

Algemene bestuursleden:

Distributie nieuwsblad: mw. W.J.M v. Hoeckel                6914690

Kaart- en hobbyclub :    mw. Corrie Klootwijk                  8508909

Activiteiten               :    mw. Tonnie Velthuis           06 29 218 083

Redactie                     :   dhr. P. Dijkema                             6914115
                                          peterdijkema@live.nl

Lief- en Leed              : s.v.p. melden bij het BESTUUR

 

Postadres: Frans Halslaan 31, 2951 PD Alblasserdam

 Kamer van Koophandel: 56170122

Wordt ook donateur van de S.S.A.A. door een inschrijfformulier ingevuld in te leveren en een jaarlijkse donatie van € 30, – (partner € 15, -) te storten op onze rekening bij de RABO bank nr.:
NL33 RABO 0172 4298 62
t.n.v. SSAA Alblasserdam

                                       

Website:

www.seniorenclub-alblasserdam.nl


Van de voorzitter

     

De laatste maanden is me iets bijzonders opgevallen. Op 18 juli waren Ria en Peter Dijkema 50 jaar getrouwd, daarna bereikte ons het bericht dat op diezelfde datum ook Ria en Nico Fiole 50 jaar getrouwd waren.

Verder ook nog een bekende van mij uit het dorp die ook 50 jaar getrouwd waren op dezelfde dag. Dat is ook toeval denk je dan, maar nee.

Op 30 oktober waren Tonnie en Jan Velthuis 55 jaar getrouwd en jawel hoor ook Corrie en Teun Klootwijk waren op diezelfde dag 55 jaar getrouwd. Ik vind dat wel heel bijzonder. Ook vierden Anne-Marie en Floor Hartog op 23 oktober hun vijftig-jarig huwelijk. Uiteraard onze felicitaties voor de bruiden en bruidegoms, we wensen jullie heel veel liefde en geluk.

We hebben met elkaar op 1 oktober een succesvolle 55+ Beurs gevierd mede door de medewerking van veel van onze donateurs die zich als vrijwilliger hadden opgegeven, dank daarvoor.

Evenals in 2017 mochten we zo’n 750 bezoekers ontvangen, het was druk en gezellig. Ik vond het jammer dat we niemand van het Gemeentebestuur hebben mogen begroeten. Ik denk dat wij als vrijwilligers ons inspannen zo’n dag te organiseren voor de senioren in ons dorp om zo onder andere de eenzaamheid te helpen verminderen en de leefbaarheid te vergroten. Een beetje meer belangstelling van gemeentezijde zou je toch mogen verwachten. Wel positief waren de bijdragen die sponsoren met elkaar hebben “opgehoest” voor deze dag. Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest en natuurlijk kun je ook de medewerking van de mensen van Landvast niet missen. Petje af voor jullie allen, dank je wel!

Onze uitstekende penningmeester, Wim Zwiers, heeft in verband met zijn gezondheid met pijn in het hart jammer genoeg moeten besluiten per 1 januari 2020 zijn functie neer te leggen. Dit bezorgt het bestuur de nodige kopzorgen want: waar vind je zo’n integere en secure opvolger. We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester, we hopen dat iemand van u geïnteresseerd is om deze belangrijke, maar o zo gezellige, taak op zich te nemen. U wordt ongetwijfeld met open armen ontvangen.

De contactmiddag op 16 oktober stond in het kader van de spelletjes, kaarten leek favoriet, hoewel de sjoelbakken ook permanent bemand en bevrouwd waren.                               Jaap Seelbach

Gedicht

Als een bloem, zo is het leven,
‘t begin is teer en klein.
De één die bloeit uitbundig,
De ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
Weer anderen blijven even.
Dat is het geheim van het leven!

Agenda

Woensdag 20 november: 14.00 uur:Suzanne Temminck (SWA) komt uitleg geven over toeslagen, die via de raadslieden kunnen worden aangevraagd. Daarna vertelt de Historische vereniging over OUD ALBLASSERDAM. Na de koffiepauze: BINGO. Ook na deze gezellige middag kunt u weer deelnemen aan het Landvastmenu. Dit menu bestaat dit keer uit eigen-gemaakte kip cordon bleu met frites en sla.

Woensdag 18 december: 14.00 uur: een gezellige kerstmiddag met
“De BRUTELBOYS”. Na de grote kerstverloting volgt het uitgebreide en overheerlijke KERSTBUFFET.

Woensdag 15 januari 2020. 14.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst met een optreden van “De Dordtse Lijsters”.
Deze keer kunt u nog niet blijven eten in Landvast.

Belastingen

Kan ik gemeentelijke belastingen laten kwijtschelden?

 Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor kwijtschelding. De gemeente beoordeelt uw aanvraag aan de hand van uw inkomen en vermogen en uw uitgaven. Er zijn landelijke regels waar de gemeente rekening mee moet houden.

Afhankelijk van de gemeente waar u woont kunt u automatische kwijtschelding krijgen. Als er niks verandert aan uw inkomen, dan hoeft u niet elk jaar een kwijtschelding aan te vragen. Als u geen kwijtschelding krijgt is het misschien wel mogelijk om met de gemeente een betalingsregeling te treffen.

Eenzaamheid                                     

De helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam…

Senioren hebben een enorme kennis, ervaring en levenswijsheid. Daar moeten wij juist veel meer oog voor hebben en gebruik van maken.

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Er is sociale eenzaamheid waarbij mensen maar weinig contact hebben met anderen. Daarnaast is er emotionele eenzaamheid. Dan zien ouderen wel andere mensen maar voelen zich niet verbonden. Zij hebben het gevoel niet van betekenis voor iemand te zijn.

Er zijn mensen die soms acht dagen lang niemand spreken.

Van eenzaamheid kun je echt ziek worden. Eenzaamheid vergroot onder meer de kans op hartziekten en op de ziekte van Alzheimer. Ook zijn er de mentale aspecten. Wie geen of maar heel weinig contact heeft met anderen voelt zich al snel overbodig en dat kan leiden tot depressieve gevoelens en vragen als ‘heeft mijn leven nog wel zin?’ Eenzaamheid tast de kwaliteit van leven aan.”

Het mooie is dat er maar weinig voor nodig is om een eerste stap te zetten om die eenzaamheid te doorbreken. Bel eens aan als iemand slecht ter been is en vraag of je misschien kunt helpen door de boodschappen te doen of de tuin bij te houden. Of vraag of je buurman of buurvrouw zin heeft in een kop koffie.

Vraag zelf eens hulp. Stel je buurman is vroeger timmerman geweest en jij bent niet zo’n klusser. Dan kun je je buurman best om hulp vragen. Zowel nationaal als lokaal is er steeds meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Dat is goed, want zo worden wij bewust van het probleem, maar het gaat vaak om kleine dingen.  Door een praatje te maken met je buurman of buurvrouw maak je vaak al een enorm verschil in hoe iemand zich voelt.

Belangrijk is om ook tijdig te investeren in een sociaal netwerk. Vaak wonen kinderen of familie een eind weg en heb je al enkele vrienden verloren omdat ze zijn overleden. Dan is het goed om te kijken wat er in je omgeving allemaal voor mogelijkheden zijn. Misschien kun je als vrijwilliger aan de slag.

Je betekent dan iets voor een ander en tegelijkertijd voel je jezelf weer beter. Je bent immers nodig, iemand rekent op jouw hulp. Dat voelt goed. Ook zijn er overal wel verenigingen of clubs waar je lid van kan worden.

Wat dacht u van de SENIORENCLUB ALBLASSERDAM???

Aarzel niet: MELD JE AAN EN GA ER HEEN!”                                           

Wij wensen alle zieken en   herstellenden een spoedige  beterschap!

 

Wij feliciteren alle donateurs die deze maand jarig zijn
van  harte.   

Deelname formulier ETENTJE 20 november

Ondergetekende geeft zich op voor de maaltijd, na afloop van de contactmiddag op 20 november 2019. Kosten € 8,75.

Het Landvastmaandmenu is dit keer: eigen-gemaakte kip cordon bleu met frites en sla.

 

Naam______________________telefoon_______________

 

Handtekening ________________________d.d._______

 

Aanmelden bij het bestuur en graag betalen op de bankrekening of contant bij één van de bestuursleden.

Nieuwe donorwet

Op 1 juli 2020 komt er een nieuwe donorwet. De overheid vraagt aan alle Nederlanders van 18 jaar of ouder om in het Donorregister in te vullen of zij hun organen en weefsels wel of niet aan een patiënt wil geven.

Het is goed om aan te geven of je wel of niet donor wilt zijn. Als mensen niets invullen, komt er in het Donorregister bij hun naam te staan: ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dan hoort de familie bij het overlijden dat iemand geen bezwaar heeft tegen het doneren van organen of weefsels. Om te voorkomen dat familie na een overlijden wordt geconfronteerd met iets dat zij niet weten, is het advies: praat er op tijd met elkaar over.

Rijbewijzen

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
20 november en 18 december in het MFC Maasplein, Maasstraat 30, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

 

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief
€ 60,00.  

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 6 maanden voor deze datum.

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheids-verklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te doen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl

Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen

Limerick

Een zekere Achmed uit Bagdad,
Zat plat met zijn gat op een badmat.
Zo las hij zijn dagblad,
En iedereen zag dat.
’t Is vreemd, maar in Bagdad daar mag dat

Wist u dat…

… de SENIORENCLUB (S.S.A.A.) een plaatselijke stichting is die open  
    staat voor alle senioren in de regio Alblasserdam, ongeacht hun
   gezindte?

 

… wij elke 3e woensdag van de maand een contactmiddag houden in
    Cultureel Centrum Landvast? Aanvang 14.00 uur.

 

… wij elke maand proberen een afwisselend onderwerp/thema te
    presenteren?

 

… dit van alles kan zijn: een muziek- of dansmiddag, een boeiende
    lezing, een demonstratie, een film of diapresentatie.

 

… u in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden krijgt?

… wij na afloop van deze middag meestal een gezellige bingo spelen?  
    (vier ronden voor € 2,50 per plankje en een superprijs voor het
    planknummer)?

J

Ook organiseren wij de volgende activiteiten:

 

Dinsdagmiddag 13.30 uur: kaartclub ‘HARTEN VROUW’ (Groene Zoom)

Woensdagmiddag  13.30 uur: sjoelen in de GROENE ZOOM

Vrijdagmiddag 13.30 uur: hobbyclub ‘DE VLIJTIGE HANDJES’ (Landvast)


Bovendien krijgt u via ons korting bij een aantal grote zorgverzekeraars alsook korting bij diverse plaatselijke winkeliers.

Deze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Het recente en meest actuele nieuws kunt u ook vinden op onze website:

www.seniorenclub-alblasserdam.nl

Van de penningmeester

Het jaar 2019 loopt snel naar het einde en wij staan kort voor een nieuw seizoen. Wij hopen dat wij u ook in het nieuwe jaar veel kunnen bieden o.a. kortingen bij diverse winkeliers en… aantrekkelijke en gevarieerde contactmiddagen.

Wij verzoeken u om uw bijdrage voor 2020 tijdig aan ons over te maken. Wij kunnen u dan vóór 1 januari het nieuwe pasje voor het jaar 2020 overhandigen tijdens de Kerstmiddag.

Gaarne overmaken op: NL33 RABO 0172 4298 62

t.n.v. SSAA Alblasserdam      ((€ 30,- voor 1 persoon en € 15,- voor een partner))

 

 

DEELNAMEFORMULIER

Ondergetekende geeft zich op voor het  SSAA Kerstbuffet

op woensdag 18 december 2019

  

Naam……………………………………telefoon…………….…

 

Adres………………………………………………………………

 

Postcode……………….Woonplaats…………………………….

 

Donateur nr.:…………………………………………………..

 

Prijs: € 16,- voor donateurs

(geen donateur: alleen Kerstbuffet € 20,-)

(geen donateur: alleen Kerstmiddag € 5,-)

(geen donateur: middag en buffet € 25,-)

ALLE PRIJZEN: INCLUSIEF 1 (EEN) DRANKJE

 

 

Handtekening:………………………………………………………

 

d.d.:…………………………………………………………………..

 

Dit formulier inleveren bij leden van het bestuur!

(Uiterlijk 30 november 2019, daarna is het NIET meer mogelijk!!!!)

 

Uiterste betaaldatum: 30 november 2019 op rekening nummer:

NL33 RABO 0172 4298 62 ten name van SSAA Alblasserdam

(of contant bij een van de bestuursleden)

 UW DEELNAME IS PAS GELDIG NA BETALING!


Kortingen bij de middenstand

 Wij hebben een aantal bedrijven bereid gevonden om

korting te verlenen (op vertoon van de SSAA ledenpas).

 

Dit zijn voorlopig de volgende bedrijven:

 

Saskia Jongeneel, pedicure, kapster (ook voor permanenten) Tooropstraat 19, tel: 078-6913851, info@feetpleasure.nl             10 %

Reiki- en Massagepraktijk “YUAN”, Oude Lijnbaan 9
            tel: 078-6913480,  yuanreiki@live.nl                                               10 %

Marian Hogendoorn, huidverzorging, Klaproosstraat 2 
            tel: 078-6914078, huidtherapie@marianhogendoorn.nl     10 %

Thuis in Makado, wooninspiratie, Makadocenter 54
            tel: 078-6915028, info@decohomemakado.nl                     10 %

Care Speciaal, mammacare/haarwerken, Newtonweg 16
            tel: 06-14118765, info@carespeciaal.nl                              15 %

Steakhouse Montana, shoarma, pizzeria, Van Eesterensingel 123
            tel: 078-6934625                                                                      5 %

‘t Koperdraadje, wol en katoen, Scheldeplein 15
            tel: 078-6930333, info@koperdraadje.nl                                5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.