woensdag 15 april 2020

Beste mensen, Door de maatregelen van het landelijke crisisteam gaan voorlopig alle activiteiten van de Seniorenclub NIET door. Deze maatregel geldt voorlopig tot 1 juni 2020, als er weer landelijke richtlijnen worden uitgebracht.  Dus helaas geen contactmiddagen in april en mei en ook geen hobby-, sjoel- of kaartclub.  Ook de…

Continue reading

woensdag 17 juni 2020

Beste mensen, Door alle maatregelen i.v.m. de Corona-besmetting gaat ook deze maand de contactmiddag NIET door. Ik hoop dat in september de draad weer kan morden opgepakt en dat de middagen weer door kunnen gaan. .  Voor iedereen: Hou vol met alle maatregelen om het Coronavirus de baas te kunnen…

Continue reading